17- THÁNH THỂ mầu nhiệm t́nh yêu đối với các linh hồn lựa chọn

Ngày 6 tháng 3-1923

(cuối trg 233- 234)

      “Cha đến bày tỏ cho con một mầu nhiệm bí mật nhất của t́nh yêu, và là t́nh yêu đối với những linh hồn lựa chọn, đă dâng phó cho Cha.

      "Khi lập Thánh Thể, Cha thấy hết mọi linh hồn ưu tuyển sẽ nuôi ḿnh bằng Thịt Máu Cha, kẻ th́ t́m thấy ở đấy phương dược chữa tính yếu đuối, kẻ khác t́m thấy lửa thiêu hủy tội lỗi, và đốt nóng t́nh yêu.

      Tất cả liên kết theo một mục đích, họ như một mảnh vườn, mỗi linh hồn là một đóa hoa, tiết hương thơm làm vui ḷng Cha… Cha sưởi ấm những linh hồn nào cần sức nóng, Thánh Thể Cha chính là mặt trời đem lại sức sống cho họ.

      Cha đến linh hồn này để t́m an ủi, đến linh hồn kia để ẩn náu, đến linh hồn khác để nghỉ ngơi. Hỡi các linh hồn rất yêu dấu, các con có hiểu chăng: yên ủi một Thiên Chúa, cho Người ẩn náu, nghỉ ngơi là việc dễ dường nào!

      Đấng Thiên Chúa yêu chúng con vô hạn, sau khi cứu chúng con thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, để gieo trong ḷng chúng con một tiếng kêu vô giá, bí mật lôi kéo chúng con về vườn hạnh phúc : Thiên Chúa đó là Đấng Cứu Chuộc chúng con, đă trở nên bạn trăm năm chúng con.

      Chính Người lấy Thịt Ḿnh nuôi chúng con, lấy Máu giải khát chúng con. Nếu chúng con bệnh, Người là thầy thuốc, hăy đến Người, Người sẽ chữa chúng con. Nếu chúng con rét, hăy đến Người, Người sẽ sưởi ấm. Chúng con sẽ t́m thấy nơi Người thanh nhàn hạnh phúc. Chúng con đừng xa Người, v́ Người là nguồn sống ! Khi nào Người xin chúng con an ủi, chúng con chớ từ chối, kẻo Người khổ tâm.

 

- PHẢI TIN CẨN THÁNH THỂ

      Than ôi ! Cha đắng cay dường nào khi thấy muôn linh hồn đầy những ơn quí báu nhất của Cha, lại trở nên mối khổ sở cho ḷng Cha. Cha chẳng vẫn trước nào sau vậy đó sao ? Cha có thay ḷng đổi dạ đối với các con đâu?... Không, t́nh yêu Cha bất di bất dịch măi đến tận thế, bao giờ Cha cũng yêu dấu các con đặc biệt.

      Nếu các con đầy tội lỗi hư hèn, Cha vẫn biết thế, nhưng, con mắt từ bi vô ngần Cha không hề ngảnh khỏi các con. Trái lại, Cha khao khát chờ mong các con đến Cha, không những để nâng đỡ ủi an sự khó hèn của các con, mà c̣n để đổ xuống các con nhiều ơn phúc mới khác.

      Nếu Cha đ̣i các con mến Cha, các con đừng chối, không ǵ dễ bằng yêu một đấng là chính T́nh yêu .

      Nếu Cha đ̣i chúng con một điều nào trái tính tự nhiên, th́ đồng thời Cha lại ban ơn và sức mạnh cần cho các con lướt thắng.

      

      Cha đă chọn các con, để t́m an ủi nơi các con. Vậy hăy để Cha ngự vào linh hồn các con, và nếu các con thấy ḿnh bất xứng, hăy than thở một cách khiêm nhường nhưng đầy tin cậy rằng : “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi hoa quả vườn ḷng con … Xin Chúa đến và tỏ cho con hay, con phải làm ǵ để ngay từ bây giờ nở ra đóa hoa Chúa mong đợi.”

      Với linh hồn than thở với Cha như thế, chân thành khát khao tỏ t́nh “kính mến Cha, Cha sẽ thưa lại rằng:

“Hỡi linh hồn yêu dấu, nếu con muốn cho vườn con sinh nở đóa hoa Cha thích, th́ con cứ để mặc Cha vun trồng, mặc Cha xới bón, mặc Cha nhổ sạch những rễ trái mắt Cha mà chính con bất lực không làm nổi.”

      Nếu Cha đ̣i con hy sinh ư thích, tính t́nh, làm việc yêu thương này, nhẫn nại từ bỏ ḿnh kia, hoặc nhiệt thành, vâng lời, hăm xác, th́ đó chính là phân bón sinh mầu đất, sẽ khai hoa kết quả nhiều !

      Cuộc thắng trận chính bản ngă con sẽ đem ánh sáng đến cho tội nhân nọ, nỗi sầu khổ kia chịu nên, sẽ hàn gắn vết thương Cha, đền bù tội xúc phạm rửa sạch lỗi lầm. Lời b́nh phẩm nhận lấy b́nh tĩnh, vui vẻ sẽ làm cho nhiều linh hồn mù loà v́ kiêu ngạo được ơn soi sáng hiểu rơ ḿnh, và khiêm nhường xin ơn tha thứ.