18- THNH THỂ Hay tha thứ

      Nếu con để Cha tự do, Cha sẽ lm hết mọi việc ấy trong con. Như thế, hoa sẽ chng mọc, v con sẽ l niềm an ủi của Cha, Cha tm sự an ủi đ, Cha hy vọng thấy trong cc linh hồn lựa chọn của Cha. (hoặc c linh hồn no hỏi Cha) : Lạy Cha, Cha biết rằng con nhất định để hon ton Cha lm mọi việc Cha muốn trong con. Nhưng than i, con sa ng, con lm phiền lng Cha, Cha c cn tha cho con, một đứa rất khốn nạn, v ch trước mắt Cha nữa khng ? (Cha sẽ thưa) : Hỡi con, c chứ, sao khng, chnh sự sa ng của con c thể dng để an ủi Cha. Đừng ng lng, v việc khim nhường lm sau khi phạm tội, yn ủi Cha hơn l nếu con khng sa ng. Can đảm ln, con cứ tiến mạnh v để mặc Cha lm việc trong con.