19- THÁNH THỂ là nguồn sống cho người yếu đuối

      Đó là những điều Cha thấy khi lập Thánh Thể.

T́nh yêu đốt cháy trong Cha ư muốn trở nên lương thực nuôi các linh hồn đó, v́ Cha ở lại với nhân loại, không phải chỉ để sống bên cạnh những người trọn lành, một để nâng đỡ cả những người yếu đuối, nuôi sống những kẻ bé mọn.

Chính Cha làm cho họ lớn lên khoẻ mạnh, Cha t́m được yên ủi trong những ư muốn thánh thiện của họ, Cha nghỉ ngơi giữa những đau khổ của họ.