21- THNH THỂ chờ đợi bạn thn

      Nhưng thu đm Cha vẫn ngự trong nh tạm, chờ đợi linh hồn đ. Cha nng nẩy kht khao họ đến rước Cha, ni với Cha tnh thiết như một bạn trăm năm, by tỏ cho Cha những gian nan, cm dỗ, những đau khổ của mnh, bn hỏi lời hơn lẽ thiệt với Cha, hoặc xin Cha những ơn cần thiết cho mnh v cho nhiều kẻ khc

      Phải chăng linh hồn đ c nhiệm vụ săn sc cc linh hồn xa Cha, đang hng hư mất ? Hy đến với Cha, con ơi, ni cho Cha nghe hết với lng tin cẩn hon ton Hy thương gip cc tội nhn, hy dng mnh đền tạ. Hy thề với Cha từ nay con khng để Cha c đơn Rồi hy hỏi xem Tri Tim Cha c đi con điều g để yn ủi Cha nữa khng ?