28. Vườn Gietsimani

 

(Trích sách Tiếng Gọi T́nh Yêu, Sài g̣n, 1967,, Vườn Giétsêmani ngày 12 -3-1923 , bản dịch của Linh mục Phêrô Tri)

(trg 237)

  *Cần phải Vâng Ư Chúa,

Sau khi rao giảng cho dân chúng đông đảo, chữa lành bệnh tật, trả lại ánh sáng cho kẻ mù ḷa, cho kẻ chết sống lại. Rồi sau ba năm chung sống với các môn đệ để huấn luyện, để dạy chúng về giáo lư của Cha, và dạy chúng noi gương Cha mà tập yêu thương nhau, chịu đựng lẫn nhau, thực hiện đức bác  ái với nhau bằng cách rửa chân cho chúng và biến Ḿnh làm thức ăn cho chúng. Giờ đây đă đến lúc Con Thiên Chúa mặc xác phàm sắp đổ máu ra, ban cả mạng sống cho thế gian.

Chính lúc đó, Cha đă cầu nguyện để phó thác hồn xác theo Thánh  ư Chúa Cha.

Các con hăy học gương mẫu của các con: Chỉ có một điều cần duy nhất là đặt ḿnh tuân phục và khiêm tôn phó thác vào Thánh ư Chúa Cha, ở bất cứ hoàn cảnh nào, bằng một tác động thắng vượt ư riêng ḿnh, dù cho bản năng tự nhiên có gào thét, có chống cự, có rên la đến đâu đi nữa!