29- Cần phải cầu nguyện,

 

"Các con c̣n học được nơi Cha  một điều khác, đó là trong mọi việc hệ trọng phải có lời cầu nguyện đi trước, lời cầu nguyện đi kèm, và lời cầu nguyện đi sau. Bởi v́ trong lời cầu nguyện, linh hồn t́m được sức mạnh để đứng vững vào những giờ nguy khốn! Chính đang khi cầu nguyện, Thiên Chúa thông hiệp,  dạy dỗ, cảm kích nó ngay cả lúc nó không hay biết nữa.

 

- T́m nơi yên tĩnh: Cha lánh sang vườn Gietsimani, nghĩa là vào nơi hiu quạnh. Linh hồn phải t́m đến Đấng tạo dựng nó để cầu khẩn, van xin khi lâm nguy, khốn khó. Ngài không ở đâu xa. Ngài ở giữa trong ḷng nó. Muốn gặp được Ngài, linh hồn phải bắt tất cả những xao xuyến của bản năng, bắt những tự ái và dục cảm im lặng đi, v́ đó là những trở ngại lớn nhất trong cuộc hội diện với Thiên Chúa.

 

-  Cha đem theo ba môn đệ,

có ư dạy các con, trong khi cầu nguyện phải sử dụng ba năng lực linh hồn các con như thế nào:

1. Trí nhớ, phải nhắc nhớ cho các con về sự trọn lành, hoàn hảo của Thiên Chúa, về sự quyền phép, ḷng nhân từ, ḷng Thương xót và T́nh yêu của Ngời.

2. Trí phán đoán, phải liệu phương cách để đền đáp những ơn kỳ diệu mà Ngài tuôn xuống lai láng cho linh hồn các con.

3. Ư muốn, phải hướng dẫn, thúc giục các con gia tăng việc cứu vớt các linh hồn hoặc trong trách vụ truyền giáo, hoặc trong kinh nguyện cuộc sông âm thầm và khiêm tốn.