T̀M HIỂU THÁNH LỄ MISA

Mục lục

1. Thánh Lễ có cần không?

7. Gương truyện về Thánh Lễ, Thánh Thể

2. Giáo hội quí trọng Thánh Lễ Misa thế nào.

8. T́m hiểu từng phần việc Thánh Lễ từ đầu

3. Vai tṛ linh mục thừa tác trong Thánh Lễ

9. T́m hiểu Phụng vụ Lời Chúa

4. Giáo hội khuyến khích giáo dân dự lễ

10. Phụng vụ Thánh Thể

5. Kỷ luật Phụng vụ Thánh Lễ

11. Nghi lễ kết thúc

6. Một số vấn nạn về Thánh Lễ

 

Lời đầu

 Cứ mỗi tuần lễ qua đi, tới ngày Chúa nhật, bạn lại phải nghĩ tới chuyện bỏ ra hơn một giờ tới nhà thờ để "xem" lễ. Bạn đi lễ để khỏi phạm tội trọng, để khỏi sa hỏa ngục mất linh hồn! Có thể bạn bị cha mẹ, vợ con giục đi! Không đi không được.

Vào nhà thờ, đứng dưới nh́n lên, bạn thấy linh mục lần nào cũng làm những việc như nhau, nh́n chung quanh, bạn thấy đám con nít nghịch ngội, la khóc...Chúng không chịu ngồi trong pḥng "Giữ con nít" chật hẹp.

Bạn thấy có những thanh thiếu niên x́ xèo, nói chuyện, cười đùa, tỏ vẻ ngại ngùng, chưa hết lễ đă bỏ về... Họ "đi muộn về sớm". Đó là những điều thật đáng buồn.

Ngược lại, bạn cũng thấy có những quí vị cao niên, và những người trẻ rất quí Thánh Lễ Misa. Những quí vị cao niên, nếu có thể, họ đi 2, 3 lễ liền. Họ là những người "đi sớm về muộn". Họ là những người "giục" con cháu phải đi lễ.

Tại sao vậy???

Người xưa nói: "Vô tri bất mộ". V́ không biết, nên không quí.  Thánh Lễ Misa là việc cao qúi vô cùng, việc hy sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa tỏ ḷng yêu thương cứu chuộc ta. T́m hiểu ư nghĩa và giá trị cao quí của Thánh Lễ Misa để rồi hết ḷng yêu mến sùng mộ thật là điều chính đáng.

Mời bạn đọc những trang sau đây được tŕnh bày về Thánh Lễ Misa qua những chỉ dẫn của Giáo hội.   Chúc bạn hiểu biết và yêu mến Thánh Lễ là nguồn mạch, là trung tâm đời sống Công giáo, là cơ hội nối kết thân t́nh với Chúa Giêsu, Đấng lập ra Thánh Lễ cho bạn, khi Người dạy các Tông đồ của Người: "Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thầy" (Lc 22,19).

 Lm. Đoàn Quang, CMC

 

Tài liệu Tham Khảo:

 - Hiến Chế Tín lư về Giáo Hội (Công đồng Vaticanô 2) Bản dịch của Giáo hoàng Học viện Piô 10, Đà lạt 1972

- Hiến Chế Phụng vụ (Công đồng Vaticanô 2)

- Bộ Giáo luật, bản dịch của một nhóm linh mục, N. San Trái Tim Đức Mẹ, 1986

- Sách Giáo lư của Giáo hội Công giáo 92, bản dịch của TTĐ, Salêdiêng,1994

- Qui Chế Tổng Quát sách lễ Roma, bản dịch của Uỷ ban Phụng tự,  1992

- Điển ngữ Thần học Thánh kinh, bản dịch của Giáo hoàng Học viện Piô 10, 1976

- Thánh Piô 10, Giáo hoàng Thánh Thể, Mắt Tím, 1983

- Mến yêu Thánh Thể, Đồng Tâm,1992

- Tháng Trái Tim Chúa, Hiện Tại,1969

- Cậu bé phi thường, Thu Lâm, N.S. Trái Tim Đức Mẹ, 1992

- Documents of Vatican II and Post Conciliar (Austin P. Flannery)

- Story of The Mass, Priests of The Sacred Heart, Hales Corners, WI,1976

- The Mystery of Faith, Federation of Diocesan Liturgical Commissions, 1994

- Music in Catholic worship (Bishop' Committee on The Liturgy)

- Liturgical Music Today (Bishop' Committee on The Liturgy)

- The Catholic Encyclopedia, Thomas Nelson pub.

- The Pastoral Companion, John Huels, The Franciscan Herald Press, 1986

- The Catholic Answer book, Peter Travinskas, Our Sunday Visitor, 1994

- Catholic Replies, James.J Drummey, C.R. pub.,1992

- Catholic Almanac 1996 (Our Sunday Visitor pub.)

- One Heart full of Love (Mother Teresa),Servant books, 1984

- This is My Body, Bob and Penney Lord, 1994

--------------------------------------------------

Nếu muốn đọc sách, xin hỏi mua tại:

Regina Gift shop

1900 Grand Ave, (P.O.Box 836)

Carthage, MO 64836- 0836

Đt:  (417) 358-3740   /   Fax:(417) 359- 9164

http://www.reginashop.com/SachRegina/PhanLoaiSach/Listing.htm

- Email: regina@reginashop.com