2. Thiên Chúa dựng nên vạn vật

một cách khôn ngoan vô cùng

 

-Lời sách Huấn ca: Tất cả khôn ngoan đều do

Thiên Chúa là Chúa Cao Cả. Lúc nào

sụ khôn ngoan cũng có nơi Người và có

trước các thời đại, và Người đă tỏa ra trong

các công tŕnh của Người (Hc l,l0).

-Vua Thánh Davit trong Thánh vịnh lại nói: Lạy Chúa, những công

việc của Chúa huy hoàng biết bao! Chúa đă

dựng nên vạn vật với sự khôn ngoan dường

nào! (Tv l03,24). V́ Thiên Chúa là sự khôn ngoan

vô cùng và tự ḿnh hành động, nên chỉ có thể

hành động một cách vô cùng khôn ngoan thôi.

-Vua Đavít c̣n nói: Những công tŕnh

của Chúa thực vĩ đại, mọi việc đều hợp ư như

Ngài muốn (Tv 110,2). Và nhất là sự khôn

ngoan của Chúa đă được biểu lộ rơ rệt trong

sự xứng đối giữa những phương thế Chúa

dùng và mục đích Chúa đặt.

-Sách Khôn ngoan: Sức Quan Pḥng tới đến từ đầu này đến đầu kia một cách

mạnh mẽ và xếp đặt mọi sự một cách êm đềm (Kn 8, l).

 

V́ thế nhiều vị Thánh Tiến sĩ nghĩ rằng:

Tương đối theo các hoàn cảnh th́ mọi công

tŕnh của Chúa đều hoàn toàn đền nỗi không

thể hơn được, và tốt lành tột độ.

-Lời Thánh Basiliô: "Chúng ta phải thấm nhuần tư

tưởng này là chúng ta là công tŕnh của một

Người Thợ tài nghệ: Người phân phát cho ta

những vật to cũng như vật nhỏ, tùy theo sự

Quan Pḥng rất khôn ngoan, đến nỗi không

ǵ xảy đến cho ta ngoài ư muốn của Ngài,

không có ǵ xấu, cũng không có ǵ có thể

quan niệm tốt hơn được".

 

Chúa Quan Pḥng quản trị người

ta một cách thứ tự lạ lùng. Chúa mạnh mẽ

dẫn đưa người ta đến hạnh phúc, nhưng

không cưỡng ép bắt buộc, Chúa rất êm dịu,

không những êm dịu mà c̣n khôn ngoan hiểu biết nữa. 

-Lời Đấng Khôn Ngoan: Lạy Chúa, Chúa là

Chúa trên hết, Chúa đă thi hành

những quyết định một cách kiên nhẫn từ từ,

và Chúa cai quản chúng tôi rất dè dặt (Kn 12,18).

 

Chúa có một quyền lực vô cùng không

có ǵ có thể chống lại được, nhưng đối với

chúng tôi Chúa không hề dùng quyền tuyệt

đối của oai quyền tối cao đó. Chúa xử đối với

chúng tôi rất hiền hậu. Chúa đă đoái thương,

hóa nên giống bản tính yêu hèn chúng tôi, đặt

chúng tôi mỗi người vào một địa vị xứng hợp,

và đặc biệt nhất để thực hiện việc cứu rỗi

riêng ḿnh. Chúa chỉ xử đối với chúng tôi rất

dè dặt như những người biểu hiệu cho h́nh

ảnh Chúa, có một nguồn gốc cao quí, và tùy

theo địa vị chúng tôi, Chúa không điều khiển

với một tính cách độc đoán như đối với

những người nô lệ, nhưng nương nể và thận

trọng. Chúa đă đối xử với chúng tôi, như lời

Cantacuzène, với một sự thận trọng như khi

người ta phải động đến một chiếc b́nh pha lê

cũ hay một b́nh sứ ḍn mỏng, người ta chỉ sợ làm bể.

 

Để mưu ích cho chúng tôi, chỉ cần

cho chúng tôi chịu cực, cần gửi tới cho chúng

tôi một cơn bịnh, cần bắt chúng tôi bị mất

của ít nhiều, cần bắt chúng tôi chịu đau khổ

ư? Bao giờ Chúa cũng hành động một cách

thận trọng và như kiêng nể chúng tôi.

 

Quan thái phó phạt một ông hoàng trẻ

mà ông phải đảm nhiệm việc giáo dục, khác

xa cách ông phạt một tên hầu. Nhà giải phẫu

được ủy nhiệm cắt một chi thể của một ông

lớn sẽ phải ư tứ gấp bội, để vị đó bớt phải

chịu đau đớn hết sức, và chỉ tùy cần cho vị đó

được lành mạnh. Hơn nữa, một người cha

bó buộc phải sửa phạt người con yêu dấu, bó

buộc phải hành động cho đứa con được ích

lợi, nhưng bàn tay ông run v́ cảm kích và vội

vă cho chóng xong việc. Thiên Chúa cũng

thế, Người xử đăi với ta như những tạo vật

cao quí, rất được Ngài kính nể, như những

người con: Người chỉ sửa phạt v́ yêu (Kh 3,19)

 

Thử thách và h́nh phạt đều là những

Hồng ân của Chúa và là dấu hiệu

của ḷng thương xót cua Người

 

Thánh Phaolô dạy ta: Chúng con hăy

nh́n ngắm Chúa Giêsu là căn nguyên và cùng

đích của đức tin (là Chúa Con độc nhất và

yêu dấu, nơi Người Đức Chúa Cha đă được

hoàn toàn sướng khoái...) Chúng con hăy

nghĩ đến Đấng đă chịu phản đối do các người

tội lỗi làm ngụy chống đối Người, để chúng

con khỏi ngă ḷng và tâm hồn chúng con khỏi

thất vọng. v́ chúng con chưa kháng cự đến

phải đổ máu (như chính Chúa đă làm) trong

khi chống lại tội lỗi, và chúng con quên sự

yên ủi Chúa gửi đến cho chúng con như con

cái người. Khi người phán dạy: Hỡi con, con

đừng khinh h́nh phạt của Chúa: khi Chúa

quở trách con đừng ngă ḷng. V́ Chúa phạt

kẻ Chúa yêu và đánh kẻ Chúa nhận làm con

cái.  Các Con hăy kiên nhẫn trong các cơn thử

thách, v́ Chúa xử với chúng con như con cái:

và con cái nào lại không được Cha sửa phạt

Dt 12,2-7).

 

Nói tóm lại Thiên Chúa chỉ hành động

với một mục đích cao cả và chí thánh là cho

Người được hiển vinh và loài thụ tạo được

ích lợi. Người tốt lành vô cùng, và Người

chính là sự Tốt Lành, Người t́m cách lôi kéo

mọi tạo vật đến với Người, để cho chúng nên

hoàn toàn, Người thông cho chúng những

đặc tính và tia sáng của bản tính Người, tùy

theo sức chúng có thể lĩnh nhận được.

Nhưng, nhờ những giây liên lạc chặt chẽ giữa

Chúa và ta, nhờ sự kết hợp bản tính ta với

bản tính Người trong Ngôi Hai, chúng ta c̣n

là đối vật của ḷng nhân hậu và chăm chút ân

cần của Người cách đặc biệt. Người hành

động xếp đặt trong ḿnh ta và chung quanh

ta vừa tầm sức ta ngơ hầu khiến cho mọi sự

đều có thể giúp cho lợi ích và sự hoàn thiện

của ta, nếu chúng ta muốn cộng tác vào việc

Quan Pḥng của Người.

 

Những cơn thử thách

bao giờ cũng vừa  sức ta

 

Chúng ta đừng bối rối trong những cơn

gian nguy đôi khi chúng ta mắc phải. Chúng

ta nên biết rằng những gian nguy đó có mục

đích phát sinh trong ta những kết quả cứu rỗi,

nên đă được cẩn thận xép đặt tùy theo

nhu cầu của ta, do sự khôn ngoan của Thiên

Chúa. Người biết đặt giới hạn cho chúng ta

cũng như đă định mốc giới cho biển cả. Đôi

khi gặp những cơn cuồng phong, biển muốn

tràn ngập cả những vùng rộng lớn, nhưng

biển đă tôn trọng ranh giới của bờ băi, chỉ

làm tan vỡ những làn sóng ồ ạt vào đám cát

lưu chuyển. Cũng thế, không có sự khốn khó

nào,  không có cơn cám dỗ nào mà Thiên

Chúa không đặt giới hạn. Có khốn khó không

phải để làm cho ta hư mất, như để cứu vớt ta.

-Thánh tông đồ Phaolô viết: Thiên Chúa trung thành,

Người không để cho anh em phải cám dỗ hay khốn

khó quá sức anh em (1 Cr 10, 13).

-Nhưng anh em cần phải chịu như thế, v́ phải qua nhiều cơn khốn khó để

vào nước Thiên Chúa (Tđcv 14,22), theo gót

Chúa Cứu Thế đă nói về chính ḿnh Người: .

Chúa Kitô đă không phải chịu tất cả

những sự đó rồi mới bước vào vinh

quang sao? (Lc 24,26).

Nếu các bạn từ chối

những gian khổ đó, chắc các bạn đă hành

động ngược với ích lợi của các bạn. Các bạn

giống như một khối cẩm thạch trong tay nhà

điêu khắc. Nhà điêu khắc phải làm bật tung

ra các mảnh vụn, phải đục, phải mài mới

thành một pho tượng khéo. Thiên Chúa

muốn biến bạn thành h́nh ảnh sống động của

Người: bạn chỉ nên nghĩ đến việc nắm chắc

trong tay Người để Người luyện đẽo bạn.

 

Hăy tin chắc rằng Chúa không đục một vết

rất nhỏ nào trái nghệ thuật hoàn thiện, không

cần thiết theo ư định của Người và không quy

về việc thánh hóa bạn, v́ như Thánh Phaolô

nói: ư muốn của Thiên Chúa là các bạn phải

nên thánh thiện (1 Thess 4,3).