1. Nhờ sự tuân phục Ư Chúa

người ta được thánh hoá

 

 

Vậy sự thánh hóa và hoàn hảo của ta ở tại đâu?

Trả lời:

- Thánh Phanxicô đệ Sa lê nói:

"Có người cho là tại nhiệm nhặt, người khác bảo

tại việc làm phúc bố thí, người khác lại bảo

do việc năng chịu các bí tích, người khác bảo

tại cầu nguyện. C̣n tôi, tôi không biết có sự

hoàn thiện nào khác ngoài mến Chúa hết

ḷng. Không có ḷng mến đó, tất cả những

nhân đức chỉ là một đống đá đang đợi được

xử dụng và sinh kết quả"

Điều đó không ai được nghi nan.

- Kinh Thánh đầy những câu

như thế. Con hăy mến Chúa là Chúa con hết

ḷng, hết linh hồn, hết trí khôn con. Đó là

lời Chúa Giêsu Kitô dạy: điều răn thứ nhất và

trọng nhất (Mt 22,37-38). Thánh Phaolô dạy:

Trên hết mọi sự, các con hăy có đức ái là giây

nối kết sự hoàn thiện (Col 3, 14).

 

Nhân đức cao siêu nhất và hoàn toàn

nhất là đức Mến Chúa.

-Cha Rodriguez:  "Cũng thế, việc sâu nhiệm hoàn toàn và

sướng khoái nhất trong ḷng mến đó, là triệt

để vâng phục ư muốn Thiên Chúa và trong

mọi sự chỉ theo ư muốn Thiên Chúa mà thôi".

-Các nhà Thần học và Luân lư đều nói theo

Denys Paréopagite và Thánh Giêronimô rằng:

"Kết quả chính của t́nh yêu là hợp nhất

tâm hồn của các người yêu nhau khiến cho

họ chỉ có một ḷng muốn thôi. V́ vậy chúng

ta càng tuân phục ư muốn Thiên Chúa, tất

nhiên chúng ta càng tiến tới trong đường

hoàn thiện. Nếu ta chống đối lại, chúng ta sẽ

lùi bước ngay.

 

-Thánh Têrêxa, một cây đèn sáng của thời đại,

thường nói với chị em trong ḍng:

"Ai muốn chuyên chú suy nguyện, th́ phải

quyết chí đem hết tâm lực làm cho ư muốn

ḿnh hợp với ư muốn Thiên Chúa. Chị em

hăy tin chắc rằng sự tuân phục đó là điều cốt

yếu của sự hoàn thiện cao nhất chúng ta có

thể tới được. Ai ân cần làm như thế, sẽ được

các ơn trọng nhất của Chúa, và sẽ tiến bước

nhanh nhất trong đời sống nội tâm. Chị em

đừng tin rằng c̣n bí thuật ǵ khác nữa, tất cả

sự thánh thiện của ta chỉ có thế thôi".

 

-Chân Phước Stéphanie de Soncino, nữ tu Ḍng Đa Minh,

một hôm được đem lên trời chiêm ngưỡng

hạnh phúc của các Thánh. Bà thấy linh hồn

các Thánh chen lẫn với đoàn Thiên Thần, tùy

theo mức độ công nghiệp của mỗi vị. Bà nhận

thấy giữa các Thiên Thần Sốt Mến cũng có

nhiều người bà đă quen biết trước khi qua

đời. Bà hỏi những linh hồn đó tại sao được

đưa lên bậc cao sang danh vọng như thế? Các

Ngài trả lời: Được thế là v́ các Ngài đă tuân

theo và kết hợp ư muốn các Ngài với ư muốn

Thiên Chúa khi các Ngài c̣n sống ở dưới

đất. Vậy nếu sự tuân theo ư Chúa đó đă đưa

các linh hồn trên trời tới điểm cao nhất của

ṭa vinh quang là ṭa các Thiên Thần Sốt

Mến, th́ cần phải kết luận rằng ở đời này sự

tuân theo ư Chúa sẽ đem các linh hồn lên độ

cao nhất của thánh sủng và là nền tảng của sự

hoàn thiện cao nhất loài người có thể tới được.

 

Việc ư muốn ta hoàn toàn tùng phục

Chúa là của lễ đẹp đẽ nhất, vinh danh nhất

dâng lên Thiên Chúa mà người ta có thể làm

được, v́ là việc hoàn toàn nhất của Đức ái,

một nhân đức cao trọng và giá trị nhất trong

các nhân đức. Bởi thế người thi hành được

sự tùng phục đó, chắc chắn mỗi giây phút sẽ

được những kho tàng vô giá và chỉ trong ít

ngày người đó thu tích được nhiều của cải

thiêng liêng hơn những người khác phải vất

vả trong nhiều năm.

 

-Câu chuyện thời danh sau đây của một vị Thánh

trong Ḍng do ông Césaire thuật lại sẽ nêu cao

cho chúng ta một tấm gương rất đặc biệt về điểm này.

Vị Thánh đó, trong các công việc bề

ngoài, không khác ǵ các thầy ḍng khác

cùng ở trong tu viện. Nhưng ngài đă tới đến

tột điểm trọn lành thánh thiện đến nỗi bệnh

nhân chỉ động đến áo ngài là được khỏi bệnh.

Cha Bề trên tu viện một hôm nói với thầy

rằng: Người rất lấy làm lạ sao thầy không ăn

chay, không thức khuya, không cầu nguyện

nhiều hơn các thầy khác mà lại làm được

nhiều phép lạ như thế. Và Cha Bề trên hỏi

thầy nguyên nhân tại đâu? Thầy ḍng nhân

đức thưa: Chính thầy cũng lấy làm lạ hơn

nữa về việc đó và thầy cũng không biết tại sao

lại được như thế. Nhưng thấy tưởng rằng có

lẽ v́ bao giờ thấy cũng lo lắng muốn tất cả

những sự Chúa muốn. Và thầy đă được từ

trời ban cho ơn tiêu biến ư muốn của thầy

trong ư muốn Thiên Chúa. Thầy không hề

làm ǵ mà không tuân phục ư muốn Thiên

Chúa, trong việc to cũng như việc nhỏ. Thầy

lại nói thêm: Được may mắn con cũng không

cậy ḿnh, phải khốn khó cũng không nản chí

hơn, v́ con nhận lănh bởi tay Chúa bất cứ sự

ǵ, không hề xem xét... Con không hề xin cho

các việc xảy ra như ư muốn tự nhiên con ao

ước. Con chỉ xin cho xảy ra hoàn toàn như ư

Chúa muốn. Tất cả kinh nguyện của con chỉ

có một mục đích là xin cho thánh ư Thiên

Chúa được thực hiện hoàn toàn trong con và trong mọi tạo vật.

- Cha Bề trên hỏi, vậy ngày quân địch

đốt kho lúa với tất cả lúa thóc và súc vật dự

trữ để cung cấp cho nhu cầu của tu viện, thầy không xúc động sao?

- Thưa không, trái lại trong những lúc xảy ra các

việc như thế, con có thói quen tạ ơn Thiên

Chúa. Con tin chắc rằng Người ban phép

như  thế để vinh danh Người và ích lợi cho ta.

Con không hề lo lắng chúng ta có nhiều hay ít

để sinh sống. Con biết rằng, nếu chúng ta

hoàn toàn tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ rất

có thể dễ dàng nuôi ta bằng một mẩu bánh

nhỏ cũng như bằng cả một chiếc bánh nguyên

vẹn. Nghĩ như thế, nên lúc nào con cũng an

tâm và vui vẻ, dù xảy ra tai biến đến đâu.

 

Từ đó Cha Bề trên không ngạc nhiên khi

thấy vị tu hành đó làm phép lạ nữa. quả thực

trong sách Thánh đă chẳng chép đó ư: Thiên

Chúa sẽ làm theo ư kẻ kính sợ Người. Chúa

sẽ nhận lời họ kêu cầu và cứu vớt họ. Chúa ǵn

giữ mọi kẻ yêu mến Người (Tv 144, 19-20). Và

nơi khác: Chúng ta biết rằng mọi sự đều giúp

ích cho kẻ mến Chúa (Rm 8,28).