13. Trong các nhân đức

và ơn phúc thiêng liêng

 

Sau cùng đây có lẽ là điểm khó khăn

nhất trong việc thực hành đức tuân theo ư

Chúa, là chúng ta chỉ được muốn những

nhân đức, những độ ân sủng và vinh quang

theo mức Chúa muốn ban cho ta, và không

được ao ước hơn nữa. Tất cả tham vọng của

ta là phải trung thành tới mức độ hoàn thiện

đă chỉ cho ta, v́ Chúa không ban cho mọi

người được tới cùng một độ điểm. Mà thật,

dù chúng ta đối lại trung thành với ơn ta

nhận được bởi Chúa mấy đi nữa, cũng không

bao giờ - điều này chắc chắn - chúng ta có

đức khiêm nhường, yêu mến... bằng Rất

Thánh Đức Mẹ được. Và ai dám tự phụ rằng:

ḿnh được ân sủng và vinh quang như các

Thánh Tông Đồ? Ai có thể bằng được Thánh

Gioan Tẩy Giả, Đấng đă được Chúa khen

tặng là cao trọng nhất trong con cái loài

người? Bao giờ có ai tới đến mức thánh thiện

của Thánh Giuse vinh hiển được? Trong điểm

này cũng như trong mọi điểm khác, chúng ta

phải tuân phục ư Chúa. Phải có thể áp dụng

về ta được lời đă nói trong tiên tri Isaia: ư

muốn Cha trong người đó (Is 62,4), ư muốn

đó thống trị và cai quản mọi sự.

 

Cho nên khi ta nghe nói hay đọc sách

thấy Chúa chúng ta trong một thời gian vắn

đă đưa một số linh hồn lên tới độ hoàn

thiện rất cao. Người đă ban cho những linh

hồn ấy những ân huệ đặc biệt, đă thông cho

trí khôn họ những ánh sáng kỳ diệu, Chúa đă

đổ vào tâm hồn họ tràn đầy những tâm t́nh

đạo đức và sốt sắng cao siêu. Lúc đó chúng ta

phải hăm dẹp những ước muốn được như

thế, những ước muốn có thể nổi dậy trong

tâm hồn ta, làm tổn hại ḷng yêu mến tuân

theo ư Chúa. Ta cũng phải kết hợp mật thiết

hơn với thánh ư cao trọng của Chúa, và thưa

với Người rằng: Lạy Chúa, con ca ngợi và

chúc tụng Chúa v́ Chúa đă đoái thông ban

chính ḿnh Chúa một cách yêu thương và

thân mật như thế cho các linh hồn Chúa đă

chọn. Ơn phúc Chúa ban cho những linh hồn

ấy vượt quá mọi ước lượng của người đời.

Nhưng con c̣n quí trọng sự làm tṛn thánh ư

Chúa hơn tất cả những ánh sáng, những tâm

t́nh, những ân điển mà Chúa đă ban cho các

thánh đó. Cho nên, ơn độc nhất con nài Chúa

ban cho con là bất kỳ trong sự ǵ con không

c̣n chút ư riêng nào nữa. Xin cho ư con được

hoàn toàn ḥa hợp và tiêu biến trong ư Chúa.

 

Mặc ai muốn xin Chúa những điều họ muốn.

Phận con, con chỉ xin một điều là xin Chúa

vui ḷng ban cho con được khăng khít luôn

với thánh ư Chúa và biến con thành một dụng

cụ để Chúa được vinh quang trong việc thi

hành hoàn toàn những ư định của Chúa. Xin

Chúa luôn làm cho con, trong con,

qua con, mọi điều Chúa muốn, con không hề

dám chống cưỡng.