14. Tm tắt v kết luận chương ny

 

Sự tun phục, ha hợp trong hết mọi sự

với thnh Cha rất đẹp lng Cha đến nỗi

vua Đavt đ được danh dự gọi l "một

người vừa lng Cha". Cha phn:

"Ta đ tm đượcĐavit con Jess l người vừa

lng Ta v sẽ thi hnh mọi điều Ta ước muốn

(Tđcv 13,22). Quả thực vua Đavt rất tng

phục mệnh lệnh Cha Quan Phng. Lng

vua lun lun sẵn sng nhận lấy mọi thứ cảm

xc do Cha, như miếng sp mềm sẵn sng

nhận lấy ci hnh người ta muốn in vo đ.

Vua hay than thở: Lng ti sẵn sng, lạy

Cha ti! Lng ti sẵn sng (Tv 56,8; l07,2).

Bằng lời lặp đi lặp lại đ theo lời Thnh tiến

sĩ giải thch, vua Đavt muốn ni rằng: Vua

sẵn sng chịu nhận những vất vả cũng như

những may mắn, những nhục nh cũng như

những vinh hiển, vua sẵn sng tun theo mọi

điều Cha muốn. Vậy chng ta hy nhất

quyết sẵn sng lm vui lng Cha chng ta

trn trời v ko xuống cho ta những sự hộ

ph của Cha để thnh ha ta v lm một

nguồn an bnh v vui sướng cho ta ở đời ny,

v l bảo đảm hạnh phc vĩnh cửu cho ta đời sau.

 

Trong mục tiu đ, chng ta nn ghi tạc

mấy lời đặc biệt của Thnh Kinh lm sng tỏ

một cch r rệt sự tun phục thnh Cha.

Th dụ chng ta ni với Thnh Phaol Tng

Đồ rằng: Lạy Cha, Cha muốn cho con lm

g? (Tđcv 9,6). Con đy, sẵn sng lm mọi sự

Cha muốn. Hay ni với Thnh Đavt: Ny

con đy trước mặt Cha như một con vật chở

đồ (Tv 72,23), khng xt nt, vng lời khng

khng cự; Con thuộc về Cha, xin truyền dạy

con như Cha muốn (Tv 1 18,94). Ta khng

tm ring Ta, Cha phn, Ta khng bỏ trời

xuống lm theo Ta, nhưng để lm theo

Đấng sai Ta. Của ăn của Ta l vng phục

Người, l lm đng như Người muốn (Ga.

4,34; 5,30; 6,38). Theo chn Đấng gương mẫu

tối cao đ, của ăn của chng ta cũng phải l

lm trọn Thin Cha. Vng, lạy Cha, xin

vng như  thế, v đ l điều Cha muốn.

Nguyện tun Cha dưới đất cũng như trn

trời vậy (Mt 11,26; 6,l0). Cha chng ta

khuyn b Thnh Catarina đệ Gnes khi đọc

kinh Lạy Cha, đến cu đ phải dừng lại.

Chng ta cũng phải lm như thế v năng xin

Cha cho thnh Người được thực hiện

dưới đất ny cũng trọn vẹn v cũng bởi

những l do như cc Thnh thực hiện ở trn

trời, xin Cha thực hiện nơi ta v trong mọi

tạo vật. Đ l lời cầu xin lun lun của

Thnh Pacme.

 

Khi chng ta kh chịu v phải vng lời

Thin Cha, hay chng ta cảm thấy nổi ln

trong ta một phản ứng, chng ta hy cng

Thnh vương Đavit m ni rằng: ơi hỡi linh

hồn ti, ngươi khng tun phục Thin Cha

ư? Chnh bởi Người m ngươi đ được mọi

sự lnh, chnh Người đ xếp đặt mọi sự cho

ngươi được rỗi. Khng, ti khng dm

chống lại với Người, ti sẽ tun lệnh Người,

v Người l Cha ti, l Đấng Cứu Chuộc ti.

V nếu tnh tự nhin từ chối lm việc Cha

truyền dạy, th Cha sẽ l sức mạnh để gip

ti chiến thắng n (Tv 62). Chng ta hy ni

cng Cha chng ta khi Người hấp hối: Lạy

Cha, xin tun Cha, đừng theo Con (Lc 22,42).

Thnh Leo Cả ni:"Lời ni của Vị Thủ Lĩnh

chng ta đ l sự cứu rỗi của thn thể mầu nhiệm

Cha l Gio Hội. Chnh lời đ đ dạy dỗ tất cả tn hữu,

đ hun nng lng tất cả cc vị hiển tu,

đ lm vinh quang cho mọi vị tử đạo.

Chớ g hết mọi con ci của

Gio Hội đ được cứu chuộc với một gi cao

như thể, đ được cng chnh ha khng phải

v họ c một cht cng nghiệp no, họ hy

học biết lời đ, v khi họ bị bao vy bởi cơn

cm dỗ mạnh mẽ no, họ biết dng lời đ

như một chiến lũy kin cố. Lc đ họ sẽ

thắng vượt những rng rợn tự nhin v can

đảm chịu đựng sự kh". V với tinh thần

tng phục thnh Cha đ, chng ta phải

lĩnh nhận khng những những biến cố xảy

đền bất ngờ cho ta, m cả những đau khổ v

cc trận chiến đấu trong lng do sự nhẫn

nhục chịu đựng đ gy nn, v Cha muốn

cho ta chịu đựng những sự đ v sự vinh hiển

của Cha v cũng v lợi ch ring ta.

 

Về những nỗi kh khăn chng ta gặp

thấy khi tun phục Cha, chng ta phải ch

rằng: D muốn ta đ cương quyết nhất

định tng phục v thực sự đ tng phục, tuy

vậy tr khn ta theo khuynh hướng tự nhin

cũng cn l luận v bn ci về những việc

đang xảy đến hay c thể xảy đến cho ta.

Th dụ tr khn ni: Nếu by giờ ti khỏe hơn,

hoặc nếu by giờ ti ốm, nếu người ta cho ti

việc lm ny việc lm kia, nếu người ta gửi ti

tới nh ấy nh nọ, nếu xảy ra như  thể ny thế

kia, điều đ c lẽ may hoặc rủi cho ti, điều

đ sẽ gip hay lm tri định ti đ c, ti c

thể lm điều ny điều nọ, theo ti v.v...

Bản tnh tự nhin tm cho mnh t l sự vui thỏa

được nghĩ đến cc biến cố hay được bn định

đến. Nhưng cn phải bi trừ nốt ci hư hỏng

tự nhin đ. V lng mến Cha, chng ta phải

cấm muốn ta dng tự do của n, để khng

cự hay chọn lựa. Chng ta cũng phải v một

l do như thế m từ chối khng cho tr hiểu

của ta được tự do l luận v phn đon.

 

Chng ta hy tin cậy trong mọi sự, v với

một sự ph thc hon ton vo sự xếp đặt

của Cha Quan Phng.