1. Trong cc sự vật

 v biến cố tự nhin

 

Ta phải tập quen chịu kh v lng mến

Cha, với tinh thần ha hợp cng thnh

Cha, chịu những sự tri lặt vặt hằng ngy

như: một lời phạm đến lng tự i của ta, một

con ruồi quấy rầy kh chịu, tiếng ch sủa,

hn đ vấp phải trn đường đi, vết thương

nhẹ ta bị v nhỡ tay hay v vụng về, cy đn

tắt, chiếc o rch, một ci kim, một ci bt

hay một dụng cụ g khc cần đề lm việc m

khng mượn được, hay mượn được m

khng thch dụng với nhu cầu của ta v.v...

 

Hơn nữa, lo phục tng Cha trong những

sự tri lặt vặt quan trọng hơn l những việc

to tt. V những việc nhỏ năng gặp hơn v

thi quen chịu đựng những sự đ với tinh

thần đạo đức sẽ gip dọn lng trước một

cch tự nhin để cam chịu trong những sự

kh khăn to tt hơn.

 

Chng ta phải cng với thnh Thin

Cha m muốn trời nng, trời lạnh, mưa gi,

sấm st, ging bo, ni tắt l mọi sự bất

thường của thời tiết, v những sự chnh lệch

rối loạn bề ngoi của cc hiện tượng. Ni tm

lại, chng ta phải vui nhận mọi thời kh Cha

gửi cho ta, khng được chịu những sự đ

một cch bất nhẫn v cu giận, như thi quen

người đời, khi những sự đ lm phật họ.

Phải trnh đừng bao giờ ni những cu như:

Nng g qu vậy, chịu khng nổi, rt khiếp đi,

trời đất g gh qu, đến chết mất, số đen qu,

thật rủi qu! Tất cả những cu ni đ v

nhiều cu giống như thế chứng tỏ chng ta t

đức tin v thiếu tun phục thnh Thin

Cha.

V khng những chng ta phải ưng

muốn thời tiết như hiện c, v chnh Thin

Cha đ lm như thế, nhưng cả trong những

lc bất tiện khc chng ta phải chịu, chng ta

cũng phải cng với ba người thanh nin Do

Thi đ ca tụng Cha trong l than hồng ở

Babylon rằng: Rt, nng, tuyết băng, sấm,

my, gi, bo hy chc tụng Thin Cha.

Hy ca tụng v tung h Người đời đời (Dan

3,64...). Chnh trong lc hon ton tun phục

thnh Thin Cha m cc người gan dạ đ

đ ca tụng v tung h Thin Cha. Chng ta

cũng phải dng phương thế đ m ca tụng v

hoan h Người. Vả lại nếu thời tiết đ bất

tiện đối với ta, th c lẽ lại tiện cho người

khc. Nếu n rầy r cho định của ta, th đối

với định của kẻ khc n sẽ tiện lợi biết bao

nhiu. V nếu khng như thế nữa, th thời

tiết đ lm vinh danh Cha khng đủ sao?

Nguyn sự Cha muốn như thế khng đủ

sao? . . .

Thnh Phanxic Borgia, vị Bề trn cả

thứ ba Dng Cha Gisu đ treo cao gương

phục tng thnh Cha trong những lc thời

tiết bất thường tri .

Một hm cha phải về

nh dng giữa lc tuyết sa nhiều v lạnh thấu

xương. Mi khuya lắm cha mới tới nh. Mọi

người đ ngủ yn. Thnh nhn gọi cửa v

phải đợi kh lu ngoi cổng. Khi mở cổng,

người ta mới biết l cha Bề trn cả, liền xin

lỗi rối rt v đ lm cho ngi phải chờ lu như

thế trong lc trời lạnh buốt. Ngi bnh thản

trả lời rằng: Ngi cảm thấy an ủi lắm v nghĩ

rằng chnh Thin Cha đ tung cho ngi

những cục tuyết to đ.

Việc thực hnh sự tng phục Cha như

thế rất đẹp lng Thin Cha, v ảnh hưởng

của việc đ cn được cảm thấy r rệt ở ngay

trong ch lợi đời ny.

Chứng cớ l người thợ cy đ được nhắc tới

trong chuyện cc Gio Phụ tu rừng.

Đất đai của ng bao giờ cũng được hoa mầu

hơn của người khc. Một hm, ng trả lời cho

những người chung quanh hỏi ng ci l do

lm cho ng được ma:

-"Cc ng đừng lấy lm lạ  bao giờ ti cũng

được những ma v thời tiết như ti ước

nguyện".

Ngạc nhin v cu trả lời đ, họ ni

xin ng giải thch lm thể no để được như

thế? "Chnh l v - ng ni - khng bao giờ

ti muốn thời tiết khc với thời tiết Cha

muốn. V v ti muốn mọi sự đẹp lng Cha

nn người ban hoa lợi như ti mong ước".