6. Trong những cơn khốn khó

và nhục nhă

 

Chúng ta phải tuân theo ư Chúa trong

lúc khốn khó cũng như trong khi may mắn,

trong khi bị nhục nhă cũng như lúc được tôn

kính, trong lúc tủi hổ cũng như khi được vinh

quang. Chúng ta phải nhận lấy mọi sự như

những xếp đặt mà Chúa Quan Pḥng dành

cho ta để nhờ ḷng tuân phục chúng ta dâng

lên Thiên Chúa sự tôn vinh xứng đáng và

đồng thời chúng ta chắc chắn được sự lành to

nhất của ta.

Khi Đavít ra khỏi thành Giêrusalem để

tránh thoát cuộc bắt bớ của con ngài là

Absalon, thầy cả thượng phẩm Sađoc truyền

mang theo ngài ḥm bia để dùng làm vật cấp

cứu trong một cơn nguy hiểm gần gũi như thế

và làm một bảo đảm cho sự trở về may mắn

của vua. Nhưng vua Thánh xin thầy cả

thượng phẩm đem ḥm bia trở về

thành v́ Chúa sẽ đưa vua về bằng an, nếu

Chúa muốn. Đoạn vua nói thêm: Nếu, trái lại

Chúa dạy tôi: Ngươi không đẹp ḷng Ta, Ta

sẽ rút ḷng yêu của Ta lại khỏi ngươi, Ta

không muốn ngươi cai trị dân Ta nữa, Ta

muốn lột khỏi ngươi chiếc áo hồng bào để

mặc cho kẻ địch của ngươi, đuổi ngươi khỏi

ngôi vàng, đặt kẻ thù của ngươi vào

đó và ban cho nó vinh quang. Th́ tôi cũng

sẵn sàng, xin Chúa hăy làm cho tôi như ư

Chúa muốn (2 Sam 15,24-26). Chúng ta cũng

phải nói như  thế, bất kỳ chúng ta sống trong

hoàn cảnh nào. Chúng ta ư tứ đừng bỏ việc

thực hành điều đó dưới cái lư lẽ mơ hồ là

chúng ta không thể nhẫn nhục anh hùng như

thế được. V́ quả thực chính Thiên Chúa

hành động trong ta, miễn là chúng ta không

chống lại với ân sủng của Ngài. Đó là điều rất

quen biết đối với vị lăo Thánh mà Cassien đă

nhắc đến.

 

Một hôm ở thành Alexandria, vị

lăo Thánh tuổi tác bị một lũ dân ngoại giáo

bao vây và chửi rủa. Chúng xô đẩy, đánh đập

Thánh nhân, nói tắt là chúng làm khổ nhục

cho vị Thánh. Vị Thánh đứng giữa bọn chúng

như con chiên chịu mọi sự không hề phàn

nàn kêu trách. Có mấy đứa v́ khinh dể hỏi

Ngài rằng:

-Chúa Giêsu đă làm những phép lạ nào?

-Thánh nhân đáp: Chúa vừa làm một phép lạ đây

 - đó là tất cả những khổ nhục các ông làm cho tôi,

mà không làm cho tôi tức giận các ông, và tôi cũng

không hề xúc động chút nào.