9. Trong cái chết và

những hoàn cảnh phụ thuộc

 

Chúng ta c̣n phải đem sự tuân theo

thánh ư Chúa vào việc nhận lấy cái chết của

chúng ta nữa. Chúng ta sẽ chết, đó là một

quyết định không có thể kháng cự được.

Chúng ta sẽ chết vào ngày giờ và bằng thứ

chết mà Chúa sẽ muốn. Chính cái chết đó

Người đă định cho ta, ta phải vui nhận v́ đó

là cái chết Chúa đă xét là hợp với sự vinh

quang của Người nhất.

Một hôm bà Thánh Gertruđê trèo đồi, trượt chân,

lăn xuống một thung lũng. Chỗi dậy an lành

bà lại trèo đồi và nói: "Lạy Chúa đáng mến,

thực là phúc lớn cho con, nếu cái ngă vừa rồi

giúp con đến với Chúa sớm hơn".

Các chị em đứng chung quanh hỏi: Lúc đó bà

không sợ chết mà không được chịu các phép

sau hết sao? bà Thánh trả lời:

- Thực tôi hết ḷng ước ao được chịu các Bí tích

trong giờ sau hết, nhưng tôi c̣n yêu mến thánh ư

Chúa hơn. Tôi tin chắc rằng sự dọn ḿnh chết

tốt nhất và chắc chắn nhất để chết lành là tuân

phục ư Chúa muốn. Cho nên cái chết Chúa

muốn cho tôi qua để về cùng Ngài là cái

chết tôi mong ước và tôi tin rằng: được sửa soạn

như thế, th́ dù chết cách nào, sự thương xót

Chúa cũng đến giúp tôi".

Hơn nữa nhiều nhà tu đạo học nổi danh

đă cùng Thánh Louis de Blois dạy rằng: Ai

trong lúc sắp chết làm một việc tuân theo ư

Chúa hoàn toàn th́ sẽ được giải thoát không

những khỏi hỏa ngục mà c̣n khỏi cả luyện

ngục nữa, dù một ḿnh người đó đă phạm

hết mọi tội của cả thế gian. Lư do là v́ -

Thánh Anphongsô nói thêm - kẻ nhận lấy

cái chết một cách nhẫn nhục hoàn toàn, th́

được công nghiệp giống như công nghiệp các

Thánh tử đạo là những vị đă tự ư hiến mạng

sống ḿnh v́ Đức Chúa Giêsu. Hơn nữa,

người đó chết vui vẻ và thỏa măn, dù ở giữa

những nỗi đau đớn mănh liệt nhất.