Phú thác cậy tin vào

Chúa Quan Pḥng

Do chân Phước P. De La Colombière

 

 

1 Những chân lư an ủi

 

Đây là một chân lư chắc chắn và yên ủi

nhất đă được mặc khải cho ta là (trừ tội lỗi)

không có ǵ xảy đến cho ta trên mặt đất này

mà ..không chỉ v́ Thiên Chúa muốn.

Chính

Chúa ban cho ta của cải; cũng chính Chúa gửi

tới sự nghèo nàn. Nêu bạn ốm bệnh  th́ Chúa là

căn nguyên của cơn bệnh, nếu bạn được

khỏe, cũng là Chúa đă trả lại sức khỏe cho

bạn. Nếu bạn sống tức là bạn đă mắc nợ

Chúa một sự lành to nhất, và khi cái chết đến

chấm dứt cuộc đời bạn, th́ cũng do Chúa

định đoạt.

 

Nhưng khi những kẻ độc ác làm khổ ta,

chúng ta cũng phải cho là tại Chúa ư? Phải,

bạn phải tố cáo ḿnh Chúa đă gây nên sự dữ

bạn đang chịu. Chúa không phải là căn cớ

của tội mà kẻ thù của bạn làm trong lúc hành

hạ bạn, nhưng Chúa là căn cớ điều dữ mà kẻ

thù làm khi phạm tội.

Không phải Thiên Chúa soi dẫn cho kẻ

thù của bạn ư muốn xấu muốn hại bạn,

nhưng chính Chúa đă ban năng lực làm việc

đó cho y. Bạn đừng hồ nghi: nếu bạn có bị vết

thương nào, th́ là chính Chúa đă đả thương

bạn. Dù cả tạo vật liên kết với nhau để hại

bạn, nhưng nếu Chúa Tạo Thành không

muốn, nếu Người không liên kết với chúng,

nếu Người không ban cho chúng sức lực và

phương  thế thi hành những ư định xấu độc

của chúng, th́ không bao giờ chúng đạt được

đích.  Lời Chúa Cứu Thế nói với Philatô:

"Nhà ngươi không có quyền ǵ đối với

Ta, nếu ơn Trên không ban cho nhà

ngươi".

Chúng ta cũng có thể nói như thế với ma quỷ

và loài người, với cả những loài vô tri giác.

Không, các ngươi không làm khổ được ta,

các ngươi không làm ta khó chịu được như

các ngươi đương làm, nếu Chúa không ra

lệnh cho các ngươi. Chính Chúa ban cho các

ngươi quyền cám dỗ ta và quyền làm cho ta

đau khổ: Các ngươi không có quyền ǵ đối

với Ta, nếu từ trên cao không ban quyền đó

cho các ngươi .

 

Nếu thỉnh thoảng chúng ta suy nghĩ

đứng đắn chân lư đó, th́ không cần ǵ nữa để

dập tắt những tiếng ta kêu trách lẩm bẩm khi

ta bị mất của, hoặc khi ta bị bất kỳ sự khốn

khó nào. Chính Chúa đă ban cho tôi của cải

đó; chính Chúa lại lấy đi, không phải tụi này,

quan án này, tên trộm này đă làm hại tôi;

không phải người đàn bà này đă làm ô danh

tôi v́ các lời mụ nói xấu tôi, nếu đứa trẻ này

chết... nhưng là chính Thiên Chúa là Chủ mọi

sự, Người không muốn để tôi hưởng dùng

lâu hơn nữa.

(Xin nhớ lại Đoạn 1 trên( Thiên Chúa

qui định mọi biến cố tốt cũng như xấu).

 

Chúng ta hăy tin cậy vào

sự khôn ngoan của Chúa

 

Đây là một chân lư phải tin là Thiên

Chúa điều khiển và xếp đặt mọi việc mà

người ta phàn nàn ở đời này. Hơn nữa,

chúng ta không thể hồ nghi được rằng mọi sự

dữ Chúa gửi cho ta lại không rất hữu ích cho

ta. Chúng ta không thể hồ nghi về điều đó mà

không nghi ngờ Chúa đă thiếu sáng suốt để

phân biệt điều ích lợi. Nếu trong các sự liên

hệ tới ta, một người nào khác thấy rơ hơn ta

điều có ích cho ta, th́ thực là điên dại biết

bao khi ta nghĩ rằng ta nh́n rơ hơn Thiên

Chúa. Quả thế Thiên Chúa không có dục

vọng làm mờ mắt như ta. Chúa thấu suốt cả

tương lai, Chúa thấy trước những biến cố và

hiệu quả do mỗi căn nguyên phát sinh.

Bạn biết rằng những việc xảy ra tai ác nhất cũng

có khi đem lại những hậu quả may mắn; và

trái lại những thành công may mắn nhất lại

có thể chấm dứt bằng những hậu quả tai hại.

Đó cũng là một tiêu chuẩn Chúa thường hay

theo, đi tới mục đích bằng những đường lối

hoàn toàn trái ngược với đường lối mà sự

khôn ngoan loài người thường chọn.

Ngập lụt trong chỗ dốt nát không biết ǵ về những

việc sẽ xảy ra, sao chúng ta dám kêu trách về

sự chúng ta phải chịu đựng do phép của

Chúa. Chúng ta không sợ rằng những lời ta

than trách sẽ sai lầm, và chúng ta than trách

khi chúng ta có nhiều lư lẽ để ca tụng Chúa

Quan Pḥng sao? Người ta bán Giuse, người

ta đưa ông đi làm nô lệ, người ta bỏ tù ông.

Nếu ông buồn v́ những sự mất nghĩa bề

ngoài như thế, th́ thực ông đau khổ v́ hạnh

phúc của ông, v́ đó là những bậc thang đưa

ông tới ngai vàng nước Ai Cập. Saolê đă làm

lạc mất bầy lừa của cha, phải đi t́m rất xa

nhọc công vô ích, thực là thời giờ và vất vả

bỏ đi. Nhưng nếu nỗi nhọc nhằn đó làm ông

buồn sầu, th́ không bao giờ có sự buồn sầu

vô lư hơn v́ mọi sự đó chỉ được ban phép để

đưa ông tới Đấng tiên tri xức dầu cho ông,

nhân danh Chúa phong ông làm vua cai trị

dân Người.

 

Chúng ta sẽ phải xẩu hổ biết mấy, khi

chúng ta thấy rơ những lư do khiến Chúa gởi

cho ta những thánh giá mà chúng ta đă bất

b́nh khó chịu?

Tôi than tiếc đứa con trai độc

nhất chết giữa tuổi xuân: Than ôi! Giả như

nó c̣n sống mấy tháng mấy năm nữa, nó sẽ

chết v́ tay kẻ địch. nó sẽ chết trong lúc mang

tội trọng...

Tôi không thể an ủi tôi được v́

cuộc hôn nhân bị gián đoạn đó. Nhưng nếu

Thiên Chúa đó cho cuộc hôn nhân đó thành

tựu th́ tôi sẽ phải sống những ngày tang tóc

và khổ cực.

Tôi được sống thêm ba bốn mươi

năm nhờ cơn bệnh mà tôi đă phải vất vả chịu

đựng.

Tôi đă được cứu rỗi đời đời nhờ sự

xấu hổ đă làm tôi mất bao nhiêu nước mắt

đó.

Linh hồn tôi có khi đă hư mất, nếu tôi

không mất món tiền đó.

Chúng ta bối rối ǵ?

Thiên Chúa đảm nhiệm về đời ta, ta c̣n

lo lắng ư? Người ta tin cậy vào lương tâm

nghề nghiệp của y sĩ, v́ người ta cho rằng ông

hiểu biết rơ nghề nghiệp của ông. ông bắt

bạn phải chịu mổ xẻ đau đớn lắm: có khi

người ta dùng dao bổ sọ bạn ra, có lúc người

ta cắt da thịt, có lúc người ta cắt hẳn một chi

 thể để chặn đứng ung nhọt thối lan ra vào tận

quả tim. Người ta chịu tất cả những cái đó,

người ta bằng ḷng với y sĩ, và tạ ông rất hậu

về việc đó; v́ người ta xét rằng chắc ông sẽ

không xử dụng phương thuốc đó, nếu không

cần và người ta nghĩ rằng phải tin cậy vào tài

nghệ của ông. C̣n chúng ta không muốn làm

vinh dự cho Chúa như thế sao? Có lẽ người

ta nói rằng chúng ta không tin vào sự khôn

ngoan của Chúa và chúng ta sợ Chúa đánh

lừa ta?.. Sao? Bạn giao thân  thể bạn cho một

người phàm có thể lầm lẫn, và những sự sai

lầm rất nhỏ của người đó có thể làm bạn chết

được, và bạn không thể tuân phục sự xếp đặt

của Chúa Trời ư?

 

Nếu chúng ta trông thấy mọi sự Chúa

thấy, chắc chắn chúng ta sẽ muốn mọi sự

Chúa muốn; người ta sẽ thấy chúng ta khóc

lóc xin Chúa những đau khổ mà chúng ta cố

sức nguyện ước và cầu xin xua đuổi đi. Cho

nên câu nói với con cái ông Zêbêđê rằng:

Chúng con không biết điều chúng con xin, lời

đó đă không nói với hết mọi người chúng ta

đó sao? Hỡi những người mù quáng, sự dốt

nát của các người làm ta thương hại, các

người không biết điều các người xin. Hăy để

cho Ta xếp đặt các việc cho con, an định số

phận cho con, Ta biết rơ hơn con điều cần

cho con. Nếu cho đến bây giờ Cha chiều theo

cảm t́nh và sở thích của con, th́ con đă hư

mất rồi.

 

Khi Chúa thử ta

 

Nhưng bạn có muốn tin chắc rằng: trong

mọi sự Chúa ban phép, trong mọi sự xảy ra

cho bạn, th́ Chúa chỉ nh́n đến những ích lợi

thực của bạn, Chúa chỉ nhằm vào hạnh phúc

đời đời của bạn không? Bạn hăy suy nghĩ một

chút về tất cả những sự đă xảy ra cho bạn:

Bạn đang đau khổ, bạn hăy nghĩ rằng Đấng

đă gây nên đau khổ của bạn đó cũng là chính

Đấng đă muốn suốt đời Người sống trong

đau khổ để cứu bạn khỏi những đau khổ đời

đời; là chính Đấng đă sai Thiên Thần Người

luôn ở bên cạnh bạn, coi chừng mọi đường

nẻo bạn và chăm chú gạt bỏ những ǵ có thể

làm cho xác bạn bị thương hay linh hồn bị

vết ố. Bạn hăy nghĩ rằng Người bắt bạn chịu

cái khổ đó là Đấng ở trên bàn thờ luôn luôn

cầu khẩn và dâng ḿnh hàng ngàn lần mỗi

ngày đề đền tội bạn, để làm nguôi cơn giận

Đức Chúa Cha tùy theo mức bạn làm cho Đức

Chúa Cha thinh nộ. Người đến với bạn rất

nhân lành như thế trong Bí Tích Thánh  thể;

Người không lấy ǵ làm vui sướng hơn là

được ở với bạn, được kết hợp với bạn. Với

những dấu hiệu yêu thương dường ấy mà c̣n

không tin cậy Chúa, c̣n nghi ngờ không biết

là để làm ích cho ta hay để làm hại ta mà

Chúa đă tới thăm ta th́ thực là vô ơn biết

bao!

-Nhưng Chúa hành hạ tôi lắm, Người đè

nặng bàn tay trên tôi.

- Bạn sợ ǵ một bàn tay đă bị đanh thâu qua,

bàn tay đă bị đóng vào thánh giá v́ bạn?

-Chúa đưa tôi đi trên con đường gai góc.

-Có đường nào khác để lên trời nữa.

Bạn khốn nạn quá, bạn thích chết đời đời hơn là

chịu khổ chóng qua trong một thời gian sao?

Không phải chính con đường

đó Chúa đă đi trước bạn và v́ ḷng yêu bạn

đó sao? Bạn có thấy ở đấy một sự khó nào

mà Chúa không đánh dấu, không tưới máu

Chúa đỏ không?

-Chúa trao cho tôi một chén đầy cay đắng!

-Phải, nhưng bạn hăy nghĩ rằng

đó là Đấng Cứu Chuộc bạn trao cho bạn.

Chúa yêu bạn vô cùng, Người có thể xử ngặt

với bạn được không, nếu không có ích lợi

khác thường hay cần thiết khẩn cấp cho bạn?

Bạn đă nghe nói về một vị hoàng thân, ông

không từ chối chén thuốc do y sĩ truyền cho ông uống,

v́ ông biết rằng y sĩ đó rất trung tín

và rất thiết tha đến ông.

Chúng ta, những người có đạo, chúng ta từ chối chén đắng

Thầy Chí Thánh chúng ta đă dọn cho ta sao?

Chúng ta dám sỉ nhục Người đến độ đó sao?

Tôi xin bạn đừng quên ư tưởng đó:

ư nghĩ đó đủ cho chúng ta vui

nhận và yêu mến những xếp đặt của thánh ư

Chúa, dù bề ngoài có vẻ éo le. Chính đó

là phương thế bảo đảm chắc chắn cho hạnh

phúc chúng ta ngay ở đời này.

 

Phó thác trong tay Chúa

 

Giả như một người giáo hữu

được thoát khỏi mọi lầm tưởng của thế gian

nhờ suy nghĩ và ánh sáng Chúa soi. Người đó

nhận biết rằng mọi sự đều là hư hoang,

không có ǵ có thể làm thỏa măn ḷng

ḿnh được. Cái người đó ao ước nhất

thường là nguồn những sự buồn sầu vô tận.

Người ta phải vất vả mới phân biệt được điều

có ích với điều có hại cho ta, v́ sự lành và sự

dữ hầu như lẫn lộn khắp nơi. Cái mới hôm

qua là điều lợi ích nhất, th́ hôm nay đă thành

xấu nhất. Những ước ao của người đó chỉ

làm cho họ thêm bối rối, những sự lo lắng để

thành đạt làm họ hao ṃn, và đôi khi c̣n

làm hại cả những ư định của họ, thay v́ làm

tiến hành những ư định đó. Cho nên thánh ư

Chúa cần phải được thực hiện. Chỉ làm

những sự Chúa truyền, và Chúa không thể

truyền điều ǵ cho ta mà không có ích cho ta.

Sau khi đă nhận đinh như thế, tôi lại giả

thiết rằng: Người đó phó thác trong tay Chúa

một cách mù quáng, người đó phó ḿnh cho

Chúa, có thể nói được rằng, không điều kiện,

không dè giữ, hoàn toàn tin cậy

vào Chúa đối với hết mọi sự, không ao ước

điều ǵ, không sợ hăi ǵ, tóm lại là không tự

muốn điều ǵ, và chỉ muốn như Chúa muốn

thôi. ngay từ lúc đó tôi quyết rằng con người

hạnh phúc đó đă được tự do hoàn toàn,

không có thể bị rầy rà hay ép buộc, không có

quyền thế nào, sức mạnh nào dưới đất có thể

uy hiếp được người đó hay làm cho người đó

bối rối lo âu.

 

-Nhưng không phải là một ảo mộng sao,

một người có cảm xúc như nhau khi đứng

trước sự lành cũng như sự dữ?

-Không, không phải là một ảo mộng:

Tôi biết có những người rất bằng ḷng khi bị

bệnh tật cũng như khi được khỏe mạnh,

lúc giầu sang cũng như khi túng thiếu.

Tôi lại biết có những người thích

nghèo túng bệnh tật hơn là giầu có và khoẻ

mạnh.

Vả lại không có điều ǵ đúng bằng điều

tôi vừa nói với bạn: Chúng ta càng tuân phục

ư Chúa, th́ Chúa càng thương ban cho

những sự ta muốn. H́nh như, khi người ta

chỉ chăm chú vâng phục Ngài, th́ Ngài cũng

chỉ chăm lo làm hài ḷng ta. Không những

Người nhận lời ta cầu xin, nhưng Chúa c̣n

ân cần đón ư ta trước. Người đi t́m măi tận

đáy ḷng những ao ước mà người ta cố gắng

dập tắt đi để đẹp ḷng Người, và ban cho quá

sự ta mong ước.

 

Sau cùng, người tùng phục ư muốn

Thiên Chúa, được hạnh phúc vững bền,

không phai lạt và vĩnh viễn. Không sợ hăi nào

phá rối nổi hạnh phúc của họ, v́ không sự

ǵ có thể tiêu hủy nó được. Tôi h́nh dung

người đó như một kẻ ngồi trên tảng đá lớn

giữa biển cả. Người đó nh́n những đợt sóng

hùng hổ nhất xô đến mà không hề sợ hăi,

người đó vui sướng nh́n ngắm những đợt

sóng đó và b́nh thản đếm từng đợt một, khi

chúng đến tan vỡ dưới chân. Dù biển động

hay yên, gió thổi đưa sóng từ phía nào tới,

người đó vẫn không động đậy, v́ nơi họ ngồi

chắc chắn không hề lay chuyển.

 

Do đó được bằng yên, b́nh tĩnh, vẻ mặt

luôn b́nh thản, tính khí luôn điều ḥa: đó là

những nét chính chúng ta nhận được nơi

những người làm tôi Chúa thật.

 

Thực hành sự phú thác cậy tin

 

Bây giờ chỉ con t́m phương thế để chúng

ta có thể đạt tới sự phục tùng hạnh phúc đó.

Một con đường chắc chắn đưa ta tới đó là

năng luyện tập nhân đức đó. Nhưng v́ những

dịp to tát để thực hành nhân đức đó rất hiểm,

nên cần phải lợi dụng những dịp lặt vặt

thường ngày. Nếu chúng ta dùng nên các dịp

đó, chẳng bao lâu chúng ta sẽ có thể chống đỡ

được với những tai họa to tát nhất mà không

hề bị lay chuyền.

Không có ai mỗi ngày lại

không gặp trăm ngàn điều nhỏ mọn trái với

nguyện vọng và khuynh hướng do chúng ta

không khôn ngoan hay vô ư gây nên, hoặc do

sự bất cẩn hay ác tâm của người khác hoặc

do hoàn toàn ngẫu nhiên và sự trùng hợp bất

ngờ của một vài căn nguyên tất yếu. Tất cả

đời sống ta đầy những chiếc gai bé nhỏ luôn

phát hiện không lúc nào hết dưới bước chân

ta đi, sinh ra trong ḷng ta muôn ngàn hậu

quả cay đắng, muôn ngàn tác động tự nhiên

chán ghét, ghen tương, sợ hăi, sốt ruột, hay

muôn ngàn sự lo âu lặt vặt, hàng ngàn nỗi bối

rối, ít là trong phút chốc, làm rối động sự an

tĩnh của linh hồn.

Thí dụ, bạn thốt ra một lời

vô ư, người ta nói lại một câu khác phạm đến

ta. -Một người đầy tớ Giúp bạn vụng về, hay

quá chậm chạp. -Một đứa bé quấy rầy bạn,

một người léo nhéo làm bạn tức. -Một đứa

ngờ nghệch vấp phải bạn, -một chiếc xe đi qua

làm bạn lấm đầy bùn. -Khí trời không hợp với

bạn, -công việc lại không tiến hành như bạn

mong ước. -Một đồ vật đổ vỡ, -chiếc áo bị vết

bẩn hay rách.

Tôi biết đó không có ǵ để tập

thực hành một nhân đức anh hùng; nhưng tôi

có ư nói như thế cũng đủ chắc chắn tập được

nhân đức nếu chúng ta muốn. Tôi cũng có ư

nói rằng bất cứ ai cũng phải ư tứ để dâng cho

Thiên Chúa những sự trái ư đó và để nhận

chịu những trái ư đó như là do Chúa Quan

Pḥng xếp đặt để chuẩn bị dần dần kết hợp

rất mật thiết với Chúa để trong một thời gian

vắn có thể chịu đựng được những biến cố

buồn thảm nhất và dữ tợn nhất trong cuộc đời.

 

Thêm vào cách tập luyện rất dễ dàng đó,

người ta có thể tập thêm một cách khác (tuy

nhiên hữu ích hơn cho ta và đẹp ḷng Chúa

hơn sự tôi có thể tả cho bạn được).

Mỗi ngày, vừa thức dậy, bạn hăy nghĩ đến những

sự ác hại nhất có thể xảy ra cho bạn trong

ngày. Trong ngày hôm đó, có thể người ta sẽ

đưa đến cho bạn một tin đắm tầu, một sự vỡ

nợ, một tin hỏa tai. Có lẽ trước khi đêm tới

bạn sẽ nhận được một sự nhục nhă đặc biệt,

xấu hổ vô cùng, có lẽ thần chết sẽ cướp của

bạn một người thân yêu nhất. Có lẽ bạn sẽ

chết bất th́nh ĺnh một cách bi đát. Bạn hăy

nhận chịu những sự tai họa đó. Nếu Chúa

muốn gửi cho bạn, bạn hăy ép ḷng vui nhận

hy sinh đó, và bạn luôn luôn liệu cho ư muốn

bạn sẵn sàng muốn hay không muốn tất cả

mọi sự Chúa có thể muốn hay không.

 

Sau cùng khi một tai họa xảy ra, thay v́

mất thời giờ phàn nàn về người ta hay về số

mệnh, bạn hăy đi qú ngay xuống chân Chúa

là Thầy bạn để xin Người ơn chịu đựng bền

vững tai họa đó. Một người bị thương nếu

khôn ngoan th́ không chạy đuổi người đă

gây thương tích, mà đầu tiên người đó chạy

tới thầy thuốc để băng bó. Trong những lúc

như thế, có lẽ bạn t́m kiếm người gây nên

những nỗi đau khổ cho bạn, nhưng sau cùng

rồi cũng phải đi tới Chúa v́ chỉ có Chúa mới

có thể là nguyên nhân sự dữ đó.

Cho nên bạn hăy đến với Chúa, bạn hăy

đi nhanh chóng, đi ngay, chớ ǵ đó là sự lo

lắng đầu tiên của bạn. Bạn hăy đưa đến cho

Chúa  có thể nói - cái mũi tên đă bắn vào

bạn, đưa đến cho Chúa cái tai họa Chúa đă

dùng để thử bạn. Bạn hăy hôn ngàn lần tay

Chúa bị đóng đinh, những bàn tay đă đánh

bạn, đă gây nên những sự dữ làm khổ bạn.

Bạn hăy năng nói đi nói lại với Người những

lời mà chính Người đă nói với Đức Chúa

Cha khi Người bị đau khổ nhất: Lạy Cha, lạy

Cha, xin vâng theo ư Cha, đừng theo ư

Con - Fiat Voluntas Tua. Vâng, lạy Chúa,

trong mọi sự Chúa muốn cho con, hôm nay

và mọi lúc, trên trời dưới đất, xin hăy thực

hiện ư muốn đó, xin thực hiện ở dưới

đất cũng như thực hiện ở trên trời.