2. Những sự khốn khó có ích

cho người công chính và

cần thiết cho người tội lỗi

Bạn hăy nh́n bà mẹ hiền,

trong khi người ta áp miếng sắt đỏ

rực vào thân xác con bà.

Bà dùng hàng ngàn cái vuốt ve cố làm cho con khỏi khóc,

bà lấy nước mắt của bà làm dịu nỗi đau đớn của

đứa con. Bà muốn việc mổ xẻ

đau đớn đó làm ngay trước mặt bà. Ai có thể

hồ nghi phương thuốc ghê rợn đó không phải

là cực hữu ích cho đứa trẻ ấy, và đứa trẻ

không được một sức khỏe hoàn toàn hay ít

nhất cũng làm dịu được một sự đau đớn vừa

dữ tợn vừa lâu dài.

Tôi cũng luận lư như vậy khi thấy bạn

phải tai biến. Bạn phàn nàn người ta hành hạ

bạn, người ta xỉ nhục bạn, người ta vu vạ làm

ố danh bạn, người ta bóc lột của cải bạn một

cách bất công. Chúa Cứu Thế của bạn (danh

hiệu đó c̣n âu yếm hơn danh hiệu cha và

mẹ), Chúa Cứu Thế chứng kiến mọi sự bạn

chịu. Người mang bạn trong ḷng Người,

Người đă tuyên bố rằng ai động chạm đến

bạn là động chạm đến Người, đến con ngươi

của mắt Người. Thế mà chính Người đă cho

bạn phải thử thách như  thế, dù Người có thể

dễ dàng ngăn cản. Vậy bạn c̣n nghi ngờ rằng

cuộc thử thách chóng qua đó không mang lại

cho bạn những lợi ích chắc chắn nhất ư?

 

Dầu Chúa Thánh Thần không gọi những

người chịu đau khổ dưới thế này là người có

phúc, và tất cả những trang Kinh Thánh

không biện hộ những tai ương, dầu chúng tôi

không thấy rằng tai ương là gia nghiệp thông

thường nhất của đám người thân hữu với

Chúa, Tôi cũng tin rằng những tai ương đó

vô cùng ích lợi cho ta. Để tin phục hoàn toàn,

tôi chỉ cần biết rằng Chúa là Đấng đă thà chịu

mọi sự khổ mà sự điên cuồng của người ta có

thể nghĩ ra được hơn là thấy tôi bị kết án chịu

những h́nh khổ nhẹ nhất của thế giới bên kia.

Tôi xin nói lại: Tôi lấy điều này làm đủ là

tôi biết rằng chính Thiên Chúa đă dọn cho

tôi, đă trao cho tôi chén đắng tôi phải uống ở

đời này. Chúa đă chịu đau khổ dường ấy để

cứu tôi khỏi chịu khổ, Chúa không thể bắt tôi

đau khổ bây giờ để Ngài được hưởng vui thú

độc ác và vô ích.

 

Phải tin cậy vào Chúa Quan Pḥng

 

Đối với tôi, khi tôi thấy một người giáo

hữu đau đớn trong những tai nạn Chúa gửi

cho, th́ tôi nói ngay: Đó là một người đang

khổ v́ hạnh phúc của ḿnh, người đó

cầu xin Chúa cứu họ khỏi cảnh túng thiếu

đang mắc, mà đáng lẽ phải tạ ơn Chúa v́ đă

làm cho họ túng thiếu như thế. Tôi chắc chắn

rằng không ǵ có thể xảy đến cho con người

đó ích lợi hơn là cái đang làm cho họ buồn

chán đó; tôi có hàng ngàn lư lẽ rất mạnh để

tin điều đó. Nhưng nếu tôi được xem thấy tất

cả những ǵ Chúa trông thấy, nếu tôi có thể

đọc được trong tương lai những hậu quả may

mắn mà Chúa thưởng cho những đau khổ

đó, th́ tôi c̣n cảm thấy tư tưởng của tôi cũng

chắc biết bao?

 

Quả thực, nếu chúng ta có thể trông thấy

những ư định của Chúa Quan Pḥng, th́

chắc rằng chúng ta hăng hái nguyện ước

được những tai nạn mà chúng ta đang phải

chịu một cách ghê gớm.

Lạy Chúa tôi, nếu chúng tôi có một chút

đức tin, nếu chúng tôi biết rằng Chúa yêu

chúng tôi, Chúa lo lắng cho ích lợi chúng tôi

chừng nào! Chúa nh́n những tai nạn với

Con mắt nào, th́ chúng tôi sẽ vội vàng

đón rước những tai nạn đó, chúng tôi sẽ chúc

tụng từng ngàn lần bàn tay đang đánh chúng tôi.

 

Có người sẽ hỏi: Cơn bệnh bắt tôi

phải bỏ các việc đạo đức này sẽ đưa lại cho

tôi ích lợi ǵ? Tôi có thể hy vọng lợi ích ǵ bởi

việc tôi mất hết của cải;  mất mát làm cho tôi

thất vọng và  xấu hổ làm tôi nản chí,  và

làm cho tâm hồn tôi rối loạn có ích ǵ?

-Thực những tai nạn bất ngờ đó, lúc xảy ra, đôi khi

làm khổ những người phải chịu, và làm cho

họ choáng váng, không thể lợi dụng ngay

được tai nạn đó. Nhưng bạn hăy đợi và

chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng nhờ đó

Chúa chuẩn bị bạn lănh nhận những hồng ân

đặc biệt nhất của Ngài. Không có tai nạn đó,

có lẽ bạn không trở nên xấu hơn, nhưng có lẽ

không bao giờ nên thánh như  thế.

Từ khi bạn phó ḿnh cho Chúa, bạn chưa

nhất quyết khinh chê một vinh dự, hoặc vẻ đẹp

của thân xác, hoặc tài trí tinh thần,

làm cho người ta yêu quí bạn đó sao?

Không đúng là bạn c̣n tính ham chơi, thích phô trương,

xa xỉ đó sao? Không đúng là bạn c̣n ham mê

của cải, nuôi dưỡng con cái để được danh

vọng trên đời đó sao?

Có lẽ có một luyến tiếc, một thân mật không

được thiêng liêng mấy, c̣n đang tranh dành

ḷng bạn với Chúa.

Có lẽ bạn chỉ cần một bước để vào cơi tự do hoàn toàn.

Nhưng bạn cũng chưa làm cái hy sinh cuối cùng. Trở

ngại đó sẽ ngăn cản bao nhiêu ơn Chúa? Có lẽ

không mấy, nhưng không ǵ phải hy sinh đối

với một tâm hồn giáo hữu hơn là việc cắt đứt

giây liên lạc cuối cùng đó, giây liên lạc ràng

buộc họ vào thế gian hay vào chính ḿnh họ.

Trong cảnh huống đó không phải là họ

không cảm thấy một phần yếu hèn của họ.

 

Chỉ nghĩ đến phương thuốc điều

trị đă làm cho họ hoảng sợ, v́ sự dữ ở gần

ḷng họ quá đến nỗi nếu không có sự giúp đỡ

của một cuộc mổ xẻ mạnh mẽ và đau đớn,

người ta không thể chữa khỏi được.

Chính v́ thế mà phải đánh bạn bất ngờ, phải có một

bàn tay khéo léo, khi bạn ít nghĩ đến nhất,

đem miếng sắt ấn sâu vào da thịt, để chọc

thủng cái ung nhọt ẩn núp ở trong đáy ḷng

bạn. Nếu không có tai biến, cái ung nhọt của

bạn c̣n dài; căn bệnh làm ngăn cản bạn,

cuộc vỡ nợ làm bạn lụn bại, việc nhục nhă

làm bạn mất mặt, cái chết của người bạn

đáng thương khóc. Tất cả những tai họa sẽ

làm cái việc mà mọi bài suy ngắm của bạn

không thể làm được, đă thực hiện được điều

mà có lẽ tất cả những vị hướng dẫn bạn đều

đă cố gắng vô ích.

 

Ích lợi bất ngờ của thử thách

 

Nếu tai ương bạn chịu có kết quả như

Chúa muốn, nếu nó làm cho bạn hoàn toàn

chán ghét tạo vật, nếu nó đưa bạn đến chỗ

phú thác triệt để vào Chúa Tạo Thành, th́ tôi

chắc rằng bạn sẽ cảm tạ Chúa v́ đă làm khổ

bạn hơn là nguyện xin Chúa cất khỏi sự khốn

khó. Tất cả những ân huệ bạn được Chúa

ban cho, tất cả những ơn huệ đó sánh với sự

khốn khó chỉ là những ơn nhỏ trước mắt

bạn. Bạn luôn luôn nh́n nhận thấy những ơn

lành vật chất Chúa đă đổ xuống cho gia đ́nh

bạn từ trước tới nay, kết quả của tấm ḷng

nhân hậu của Người đối với bạn. Nhưng lúc

đó bạn sẽ thấy rơ, bạn sẽ cảm thấy ở đáy tâm hồn

bạn rằng không bao giờ Chúa yêu bạn bằng

khi phá đổ mọi sự Người đă làm cho bạn lúc

may mắn. Và nếu Người đă rộng tay ban cho

bạn của cải, danh vọng con cái, sức khỏe, th́

Người đă quảng đại hơn nhiều khi cất lấy tất

cả những của ấy khỏi tay bạn.

 

Tôi không nói đến những công nghiệp

người ta được do sự chịu đựng đó. Chắc rằng

thường người ta kiếm được cho Thiên đàng

trong một ngày khốn khó nhiều hơn là trong

nhiều năm sống trong vui thú, dù người ta

sống thánh thiện đến đâu đi nữa.

 

Hết mọi người đều biết rằng sự may mắn

làm ta suy yếu. Một người được hạnh phúc

theo lối thế gian, mà cố gắng nghĩ đến Chúa

mỗi ngày một hai lần đă là nhiều. Những ư

tưởng về của cải vật chất chung quanh làm trí

năo vui thú bận bịu khiến người đó dễ quên

mọi cái khác. Sự khốn khó trái lại h́nh như

tự nhiên giúp ta đưa mắt lên trời, để nhờ cái

nh́n đó làm dịu bớt cái cảm giác chua xót của

những sự khó ta đang chịu.

Tôi biết rằng người ta có thể ca tụng Chúa

trong mọi cảnh ngộ, và đời sống của một người

giáo hữu phụng sự Chúa trong lúc may mắn vẫn làm

vinh danh Chúa. Nhưng người giáo hữu đó

cũng làm vinh danh Chúa như thế khi họ

chúc tụng Người trong đau khổ.

Người ta có thể nói được rằng người

khỏe giống như quan nịnh thần siêng

năng đều đều, không hề bỏ ông hoàng, vẫn

theo lời ông khuyên, làm điều ông thích, vẫn

cung phụng trong mọi cuộc lễ. Nhưng người đau khổ

giống như vị tướng anh dũng, đi chiếm thành cho vua,

đi chiến thắng cho vua ngoài mặt trận,

trải qua muôn ngàn nguy hiểm, liều cả mạng sống,

vị tướng lănh đó làm vẻ vang uy danh của chủ, mở rộng biên

thùy của đất nước.

Cũng  thế, người được hưởng sức mạnh rắn rỏi,

được nhiều tiền của, sống trong vinh dự, được

mọi người yêu quí, nếu người ấy dùng mọi sự lợi ích

đó cho đúng phép, lĩnh nhận mọi của đó với

tấm ḷng biết ơn, qui mọi sự về Chúa là nguồn mạch,

th́ chắc người ta không  thể nghi ngờ được rằng

người đó không làm sáng danh Chúa bằng cách ăn ở

hợp tinh thần giáo hữu.

Nhưng nếu Chúa quan Pḥng tước đoạt người đó hết mọi của

cải. Hơn nữa nếu Chúa Quan Pḥng c̣n bắt

chịu những sự đau khổ khốn nạn nữa. Và nếu

ở giữa những khốn khó như  thể, mà người

đó vẫn vững vàng giữ được những tâm t́nh

tốt, vẫn tạ ơn Chúa, vẫn nhanh chai theo

Chúa, vẫn ngoan ngoăn trong đường gai góc,

trái ngược với khuynh hướng tự nhiên, lúc

đó người ấy mới làm vinh danh Chúa cao cả,

mới đề cao hiệu quả của ơn thánh một cách

quảng đại và hiển vinh nhất.

 

Những dịp lập công và cứu rỗi

 

Bởi đó, bạn hăy đoán xem những người

đă tôn vinh Chúa Giêsu trong con đường gai

góc như thế có thể hy vọng được vinh dự nào

bởi Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ thấy Chúa yêu

ta dường nào khi cho ta những dịp lập công

đáng được một phần thưởng dồi dào như

thế. Lúc đó chúng ta sẽ hối tiếc v́ đă phàn

nàn về cái đáng lẽ phải làm tăng thêm hạnh

phúc ta, v́ đă than trách khi chúng ta đáng

phải vui mừng, v́ đă nghi ngờ ḷng nhân hậu

của Chúa khi Người ban cho ta những dấu

chắc chắn nhất biểu lộ ḷng yêu thương đó.

Nếu có ngày các tâm t́nh ta sẽ phải như thế,

sao ngay từ bây giờ ta không sống với tâm

trạng đó? Tại sao ngay từ đời này không chúc

tụng Thiên Chúa giữa những sự khốn khó mà

tôi chắc rằng tôi sẽ phải cảm tạ Chúa đời đời

trên Thiên đàng.

Tất cả những cái đó cho ta thấy rơ rằng,

dù ta sống cách nào, chúng ta cũng phải vui

vè tiếp nhận tai ương.

Nếu ta hư hỏng, tai ương sẽ sửa

chữa ta, bắt ta trở nên nhân đức. Nếu ta tốt, tai

ương sẽ tẩy rửa ta và làm cho ta nên tốt

hơn. Tai ương sẽ làm cho ta đầy nhân đức và

công nghiệp.