(Xuất xứ từ: web nguoitinhuu.com)

(xuanha.net thêm tiêu đề và h́nh để tiện cho độc giả)

 

TRUYỆN THÁNH BERNADETTE

Mục lục

Chương 1- Gia đ́nh Bernadette nghèo khó, Bernadette học giáo lư chậm hiểu

Chương 2- Bernadette đi kiếm củi, thấy Bà đẹp lần 1

Chương 3- Bà đẹp hiên ra lần hai, ba

Chương 4- Hiện ra lần 4- Dư luận quán cà phê

Chương 5- Bernadette bị nhục, hiện ra lần 5, những lời dạy

Chương 6 - Giám mục can thiệp, cha xứ đ̣i phép lạ hoa hồng nở

Chương 7 -Hiện ra lần 7- Ta là Đấng Vô nhiễm

Chương 8 - Hiện ra lần chót

Chương 9 - Bernadette bị hạch hỏi và đem đi

Chương 10 - Hoàng đế Napoleon cho mở lại hang Lộ đức

Chương 11 - Xây thánh đường Lộ đức

Chương 12 - Bernadette phục vụ bệnh nhân

Chương 13 - Bernadette qua đời và được phong thánh

Chương 14 - Lời bạt của tác giả

"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen"