THÁNH LU Y MARIA MON PHO

ĐẠI TIẾN SĨ THÁNH MẪU

(1673-1716)

 

Nguồn Sống - Sài g̣n - 1959

 

(Kỉ niệm Đại hội Thánh mẫu toàn quốc

Giáo hoàng Chủng viện thánh Alberto)

----

xuanha.net xếp lại Đoạn, sửa văn đôi chỗ cho hợp thời 2008, và thêm h́nh ảnh t́m được

----------------------------

 

MỤC LỤC

 

Phần một

NGƯỜI CON CỦA MẸ

 

ĐOẠN I: NHỮNG NĂM ĐẦU (1673-1685)

1 Đất thánh

2 Dưới mái gia đ́nh

3 Lu y của Mẹ

 

ĐOẠN II: VÀO TRƯỜNG HỌC (1685-1693)

1 Thiếu sinh trường Thánh Thoma

2 Một nét sống

3 Tiếng gọi siêu linh

 

ĐOẠN III:  CUỘC ĐỜI MỚI (1693-1700)

1 Mong chờ

2 Một gương trong sáng

3 Một nhiệm vụ

4 Cơn bệnh chí tử

 

ĐOẠN IV: CÂY GIỐNG TRONG VƯỜN XUÂN BÍCH

1 Ư nghĩa cuộc đời

2 Con người chí khí

3 Chiếc thang máy

4 Thiên năng

5 Thiên Thần trên bàn Thánh

 

Phần hai

SỨ MỆNH TÔNG ĐỒ

 

ĐOẠN I:  ĐI TRUYỀN GIÁO (1700-1716)

1 Con người hoạt động

2 Một phương pháp

(Chương tŕnh, Tài hùng biện, Tấm ḷng người cha, những lớp Tông đồ giáo dân,

Tài tổ chức, Những hồng ân)

3 Ḍng các Cha Thừa sai Đức Mẹ

(Sơ lược Hiến pháp)

 

ĐOẠN II: BẠN CỦA THIẾU NIÊN

- Hội Anh em Chúa Thánh Thần

 

ĐOẠN III: YÊU BỆNH NHÂN, CHA NGƯỜI NGHÈO

- Ḍng Nữ tu Đấng Khôn ngoan

- Những Qui luật Ḍng

 

ĐOẠN IV:  CON NGƯỜI CỦA THÁNH GIÁ

 

ĐOẠN V: CHIẾN SĨ VÔ ĐỊCH CỦA KINH MÂN CÔI

 

ĐOẠN VI: TÔNG ĐỐ PHONG TRÀO NÔ LỆ T̀NH YÊU

- Nền tảng, Những ư nghĩa, Một hệ luận,

- Bản tính đường nô lệ,

- Tiến sĩ Thánh mẫu,

 

Phần ba

KẾT THÚC CUỘC ĐỜI VÀ NHỮNG NGÀY VINH HIỂN (1715-1716)

1  Đời xế bóng

2 Chuông chiều buông

3 Bên nấm mồ

4 Cha Mon Pho khởi thắng

5 Những người con

6 Học thuyết của muôn phương

--------------------------------------