CHƯƠNG 11 : YÊU THẬT

Chắc Bạn chưa quên lời Chúa phán trong Kinh Thánh: “Không có t́nh yêu nào mạnh mẽ bằng vui ḷng chết cho bạn ḿnh” (Gioan 15,13)

Thật thế, nếu yêu mà không hy sinh một tí cho người yêu, th́ t́nh yêu ấy nếu không giả dối, th́ cũng không mặn mà ǵ.

Và t́nh yêu cao cả ấy ta gặp thấy ở đâu? Ta thấy nhất là ở người mẹ. Người mẹ, đó là công tŕnh tuyệt diệu của Chúa, một công tŕnh hoàn hảo về t́nh yêu. Người mẹ yêu con và hy sinh mọi sự cho con. Bởi thế, Bạn thấy Chúa dạy con cái phải yêu mến cha mẹ, chứ có thấy nói cha mẹ phải thương yêu con cái đâu, là v́ cái t́nh yêu ấy nó tự nhiên đến nỗi không cần phải truyền dạy.

Yêu và hy sinh, đó mới thật là yêu. Và tôi nói lại, ta gặp thấy nhất là ở người mẹ.

Nhưng Bạn đă thấy người mẹ nào chết thay cho con chưa? C̣n Chúa, Chúa đă dạy ta biết rằng: không t́nh yêu nào to tát bằng t́nh yêu của kẻ chết cho người ḿnh yêu. Chúa đă dạy thế, và Chúa cũng đă thi hành đúng như thế.

 

Vậy, Bạn thử xét ḿnh lại xem. Bạn đă kính mến Chúa chưa? Thực ra, khó biết được chúng ta đă mến Chúa đến chừng nào. Nhưng may, Chúa đă cho ta cái đấu để đong t́nh yêu. Cái đấu ấy, chính là chịu đau khổ cho người ḿnh yêu. Vậy nếu ta chưa chịu khổ cho Chúa, nếu ta c̣n năn nỉ khi gặp đau khổ, nếu ta c̣n chạy xuôi chạy ngược để tránh đau khổ, th́ Bạn ơi, ta không cần nhọc trí xét ḿnh, ta cứ chắc rằng: ta chưa mến Chúa tí nào, hay chưa mến Chúa là mấy. Nếu vậy th́ đáng lo.

Nhưng có một điều, là ngày nay, Chúa đă sống vinh quang trên thiên đàng, chúng ta không thể chịu khó thay cho Chúa được nữa. Vậy làm thế nào? Lại một cái may. Chúng ta hết thảy là một thân thể mầu nhiệm mà Chúa là Đầu. Ta không thể chịu khổ cho Đầu là Chúa, th́ ta có thể chịu khổ thay cho các phần của thân thể ấy.

 

Kinh thánh có một đoạn rất hay: đoạn tả ngày phán xét chung. Ngày ấy, Chúa sẽ phán xét ta về những việc đă làm để giúp đỡ người khác: Ta có cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống không, ta có thăm viếng kẻ liệt, kẻ bị đày ải trong nhà ngục không, ta có yên ủi những người đau đớn không?... Tôi chắc Bạn đă thuộc ḷng cả đoạn ấy. (Mt 25,31-46)

 

Vậy nếu Bạn thật ḷng mến Chúa, th́ Bạn hăy chịu khó thay, hoặc với những người đau khổ. Chúa muốn thế và Chúa sẽ thưởng Bạn gấp trăm gấp ngh́n trên chốn trường sinh. V́ cũng trong đoạn Phúc âm ấy, Bạn thấy Chúa chỉ nói với kẻ lành và thưởng họ về những việc thương người, việc họ đă giúp đỡ những người phải giúp đỡ. Sao thế? Là v́ kẻ đau khổ là những linh hồn được Chúa yêu dấu cách riêng, yêu như con ngươi trong mắt Chúa. Th́ chính Chúa đă phán: “Hễ cái ǵ các ngươi làm cho một kẻ rốt cùng trong anh em Ta, th́ Ta kể như làm cho chính ḿnh Ta... cái ǵ các ngươi không làm cho một ngươi rốt cùng trong anh em Ta, th́ Ta kể như không làm cho ta” ( Mt 25, 40 và 45)

 

Thánh Martin lúc c̣n đang học đạo, một lần đi ngựa, thấy một người khó khăn nằm bên đường, rét run lẩy bẩy. Thánh nhân động ḷng thương dừng ngựa lại hỏi han người ấy. Nhưng đến khi muốn làm phúc, th́ trong túi không có một xu. Ngài liền lấy gươm đeo bên ḿnh, cắt một mảnh áo khoác trao cho người nghèo, rồi đi. Đêm ấy, Ngài mơ thấy Chúa, ngự giữa các thiên thần, khoác tấm áo Ngài mới cho người kẻ khó, và phán với các thiên thần: “Đây là tấm áo, Martin tuy chưa tin Ta, đă cho Ta... ”.

Câu chuyện ấy chẳng qua chỉ là để giải thích rơ ràng, lời Chúa đă phán lúc Người c̣n tại thế, mà tôi thuật lại trên kia.

Các Thánh hiểu rơ điều ấy lắm, nên không ngần ngại hy sinh, có khi hy sinh cả tính mệnh cho người khác v́ ḷng mến Chúa.

Một vị linh mục hỏi Thánh Gioan Maria Viannê, chính xứ Ars:

“Nếu Chúa cho Cha chọn, một là bay thẳng về thiên đàng, hai là ở lại thế gian để chịu khó, Cha sẽ chọn đàng nào?”

Thánh nhân đáp: “Tôi chọn ở lại thế gian”.

Vị linh mục kia lại hỏi: “Nhưng trên thiên đàng các thánh được hạnh phúc lắm kia mà!”

“Phải, nhưng trên thiên đàng, các thánh là những người ăn lương hưu trí: Các đấng không thể chịu khó thêm cho Chúa được nữa”.

“Nhưng nếu Chúa cho Cha chọn, một là bay thẳng về thiên đàng, hai là ở lại thế gian mà chịu đau khổ cho đến tận thế th́ Cha chọn đàng nào?”

“Tôi chọn ở lại”.

“Vậy th́ Cha sẽ c̣n sống lâu lắm, như thế Cha có nhất định cứ thức dậy thật sớm nữa không?”

Thánh nhân không ngần ngại đáp lại: “Có chứ, tôi sẽ cứ thức dậy từ nửa đêm. V́ cha thấy, tôi thích chịu khó lắm”.

Sống đến tận thế, và đêm nào cũng vậy, cứ thức dậy từ nửa đêm để cứu các linh hồn, đó là ư nguyện của Thánh Gioan Maria Viannê, cha Sở xứ Ars Nước Pháp.

Trong truyện các Chân phúc Tử đạo Việt Nam, chắc Bạn cũng biết truyện Chân phúc Lư Mỹ.

Ông làm lư trưởng trong làng.

Sau khi bị bắt với bố vợ, là người đă có tuổi, cả hai cha con đều bị tra tấn kinh khủng...

Ông Mỹ sợ rằng cha ḿnh v́ già cả th́ sẽ không chịu được tra tấn mà bỏ đạo, nên đă xin chịu tra tấn thay cho cha, nhờ vậy, cả hai đă được phúc chết v́ đạo.

Nói tóm lại: Nếu Bạn muốn tỏ ḿnh mến Chúa hết ḷng hết sức như lời Chúa đă phán, nghĩa là chết cho bạn ḿnh, mà Bạn phải yêu ai bằng Chúa, th́ Bạn hăy chung khổ với những người đau khổ, phải đỡ đần họ, yên ủi họ... và nếu Bạn được chịu một hai sự khó để tỏ t́nh yêu họ, th́ Bạn hăy lấy thế làm sung sướng, v́ như vậy, là Bạn đă tỏ ḷng Bạn mến Chúa, và mến thật, chứ không phải chỉ mến ngoài miệng...

Nhưng thôi, tôi sợ ra ngoài đề. Bạn đă hiểu.

Chúc Bạn thành công.