Phải đổ máu (tiếp)

Đến đây, tôi xin Bạn một điều. Tôi không biết Bạn c̣n sống mấy năm nữa. Nhưng tôi hăy nói: Bạn c̣n sống mười năm nữa. Mười năm hăy tính là 3.652 ngày. Vậy mỗi ngày Bạn chịu khó th́ hăy dâng cho Chúa, để cứu lấy một linh hồn; và như thế trong mười năm Bạn sẽ cứu được 3.652 linh hồn. Bạn bằng ḷng không?

Hay Bạn hăy làm như một người đàn bà nghèo khó mà Cha Faber đă kể truyện. Cứ mỗi buổi sáng, bà ấy qú trước một bức địa đồ, rồi đọc một bài đền tạ cho một nước.

Và để Bạn bằng ḷng, tôi xin hiến Bạn ít nhiều truyện rất ly kỳ sau đây:

Một hôm Bà Thánh Catarina Siêna suy ngắm về t́nh thương yêu loài người, Bà không hiểu sao Chúa có thể thương yêu loài người đến nỗi chịu đau khổ cho loài thụ sinh hèn hạ đến thế.

Chúa liền hiện ra cùng Bà và cho Bà xem thấy một linh hồn có ơn thánh hóa đẹp đẽ chừng nào. Chúa phán với Bà: “Con hăy xem, nào chẳng đáng sống, đáng chịu đau khổ và chết cho một loại thụ sinh đẹp đến chừng ấy ru?”

Cũng trong sách truyện Bà Thánh Catarina Siêna có kể rằng:

Bà có một chị bạn Ḍng Ba tên là Palmérina (Pan-mê-ri-na) không hiểu sao ghét Bà quá sức, và chỉ t́m dịp vu khống cho Bà, Bà Catarina đêm ngày cầu nguyện cho chị kia. Chúa nghe lời Bà mà cho chị bị bệnh trong xác để chữa linh hồn. Bà Catarina đến chăm sóc chị với một hy sinh tận tụy không bờ bến... Nhưng chị kia không hề thay đổi, và đă có lần đuổi Bà Catarina ra khỏi nhà. Chúa liền phạt và để cho chị ấy hấp hối, lo sợ không kịp chịu các bí tích sau cùng.

Thấy cơn nguy biến, Bà Catarina càng thêm hăm ḿnh cầu nguyện. Chị Palmérina tỉnh lại, nên đă kịp chịu các Bí tích, và chết lành.

Lập tức Chúa cho Bà Catarina được thấy linh hồn ấy.

Bà kể rằng: “Linh hồn ấy đẹp làm sao, sáng làm sao, không có cách ǵ tả được”.

Chúa phán với Bà: “Con thân mến, đấy là linh hồn con đă chuộc lại cho Cha. Con hăy xem nó đẹp đẽ và quư báu chừng nào! Nếu chính Cha là sự Đẹp tuyệt đối, mà c̣n say mê vẻ đẹp của các linh hồn, cho đến nỗi bỏ thiên đàng xuống thế, để chịu chết chuộc tội chúng con, huống chi chúng con càng phải hy sinh chịu khó lẫn cho nhau, để không một linh hồn tốt đẹp thế phải hư đi”.

Sau, Bà Catarina thưa lại với Cha Giải tội rằng: “Nếu Cha có được thấy linh hồn sạch tội trọng đẹp đẽ nhường nào, th́ Cha sẽ vui ḷng hy sinh sự sống Cha trăm lần để cứu nó cho rỗi”.

Một hôm Thánh nữ Lutgarde (Lu-ga) trong một lúc ngây ngất t́nh yêu Chúa, đă xin chóng chết để về thiên đàng cho mau. Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng Bà, và cho Bà xem những vết thương hăy c̣n đẫm máu của Chúa. Chúa phán: “Hỡi con thân mến, hăy nh́n và hăy nghe tiếng các vết thương Cha kêu với con, để máu Cha đừng chảy vô ích, để sự chết của Cha đừng hóa vô công hiệu”. Trinh nữ run sợ và âu yếm xin Chúa cho Bà hiểu vết thương Chúa kêu những ǵ. Chúa phán: “Vết thương của Cha kêu nài con hăy lấy đau khổ và nước mắt để làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha, xin Người đừng phạt kẻ có tội, và cho họ được ăn năn trở lại”.

Bà Maria Têrêsa, vị sáng lập Ḍng Nữ tu Đền tạ, nói với Cha Lefèvre (Lơ-phe) những lời này: “Con vui ḷng sống ngh́n năm trong đau khổ, miễn sao cứu được vài linh hồn và dâng cho Chúa”.

Thánh Lutgard cũng có lần thưa Chúa: “Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu hết mọi giống h́nh khổ, để cứu các linh hồn”.

Thánh Catarina c̣n can đảm hơn. Người xin Chúa phạt người, nhưng tha cho kẻ có tội.

Và nhất là truyện này:

Chân phúc Félix de Nicosie (Phê-li-xê Ni-cô-xi) ăn chay, cầu nguyện, hăm ḿnh, thức khuya để cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại, và rỗi linh hồn. Một hôm Cha Macaire (Ma-ca-ri-o) bất ưng vào pḥng Chân phúc trong giờ nghỉ trưa, thấy Ngài đang đánh tội ghê gớm. Cha liền kêu lên: “Thôi đủ rồi, tôi cấm không được đánh nữa”. Chân phúc dừng lại rồi quay mặt nh́n Cha Bề trên, khóc lóc và xin: “Lạy Cha, xin thương cho con đánh tội... con không dám đánh mạnh quá nữa. Con đánh tội để cầu nguyện cho một người tội lỗi lúc này đang phạm tội. Lạy Chúa, nếu Chúa phạt người ấy lúc này th́ khốn nạn cho người ấy quá!” Cha Macaire bắt buộc Thầy phải cho Người biết kín người tội lỗi ấy, rồi cho phép đánh tội như ư... Cách mấy ngày người tội lỗi ấy bị một địch thủ giết bất ưng. Được tin ấy, Thầy Félix lại càng thêm đánh tội làm khổ xác. Một hôm, linh hồn ấy hiện về cám ơn Thầy, v́ dù bị chết bất ưng, không kịp lănh nhận các Bí tích, nhưng nhờ Thầy, Chúa đă cho kịp ăn năn...

Có Đấng Thánh quả quyết rằng: Thánh Têrêsa Cả đă cứu được nhiều linh hồn không kém ǵ Thánh Phanxicô Xaviê là Đấng bao năm đă rảo khắp cơi Á đông này, và đă chịu bao sự khốn khó để cứu các linh hồn. Vậy mà Thánh nữ Têrêsa Cả chỉ hăm ḿnh cầu nguyện trong ḍng Kín.

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đă làm ǵ? Người đă sống trong ḍng Kín có mười năm, thế mà ngày nay Đức Giáo Hoàng Piô XI, đă tôn làm Quan thầy các vị thừa sai và các xứ Truyền giáo ngang hàng với Thánh Phanxicô Xaviê.

Nhân vừa nhắc đến Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, tôi xin thuật lại cho Bạn vài cử chỉ của Thánh nữ để Bạn hiểu tâm hồn Người.

Có lần Bà đă than thở cùng Chúa: “Lạy Chúa, con xin Chúa tha thứ cho anh em của con. Bao lâu Chúa c̣n muốn th́ con c̣n bằng ḷng ăn bánh đau khổ. V́ ḷng mến Chúa, con sẽ ngồi luôn ở bàn ăn cay đắng, là chỗ kẻ có tội ăn, con sẽ ngồi măi cho đến khi Chúa lên hiệu đứng dậy... và nếu cần, th́ con xin một ḿnh con ăn bánh đau khổ cho kẻ có tội... và con sẽ ăn măi cho đến khi Chúa đem con về nơi đầy ánh sáng...”

Lần khác Bà than thở cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, được làm bạn trăm năm của Chúa, được làm Nữ tu Ḍng Kín, tức là nhờ sự kết hợp cùng Chúa, con sẽ làm Mẹ các linh hồn. Lẽ ra bấy nhiêu con phải cho là đủ. Nhưng con vẫn c̣n thấy trong ḿnh có nhiều ơn Thánh triệu khác: con muốn làm tiến sĩ, con muốn làm linh mục, con muốn làm tông đồ, con muốn làm chiến sĩ, con muốn chết v́ Đạo... con thấy con có can đảm như một lính Nghĩa binh Thánh giá, con muốn được chết ngoài băi chiến trường để bênh vực Giáo hội.”

“Con muốn làm linh mục... con muốn làm tiên tri... con muốn làm tiến sĩ... Nhưng nhất là con muốn chết v́ Đạo. Chết v́ Đạo, đó là chí nguyện của con lúc c̣n trẻ... nhưng đây mới lại là một sự điên rồ khác, con không muốn chịu một thứ h́nh khổ, con muốn chịu hết các thứ h́nh khổ mới thỏa ḷng...”

Và Bà đă kể ra một chuỗi các thứ h́nh khổ một số các Thánh tử đạo đă chịu, và Bà muốn được chịu hết cả như các Đấng ấy, v́ ḷng mến Chúa và để cứu các linh hồn.

Cho đến những em bé cũng hiểu giá trị sự đau khổ đối với việc cứu các linh hồn.

Một em gái chưa đầy bốn tuổi, ốm nằm trên giường, em nhất định không muốn uống một thứ thuốc y sĩ đưa. Người mẹ lo lắng, không biết làm ǵ. Bà nói: “Con yêu của mẹ, con hăy uống một tí để cầu cho một người có tội”. Nghe câu ấy, em tỏ vẻ nghĩ ngợi. Em ngẩng đầu nh́n mẹ, nhiều giọt nước mắt lăn trên má em, em giơ hai tay nhỏ nhắn ra nâng lấy chén thuốc, run run, uống một ngụm, rồi một ngụm nữa, cho đến khi uống hết. Uống xong, em tỏ vẻ khoan khoái, quay lại nói với mẹ: “Như thế là con cứu được những người tội lỗi”... (Truyện em bé An-tô-ni-et-ta, xem TÔNG ĐỒ TƯ HON, cùng một tác giả.)

 

Tôi ước Bạn cũng hóa nên Thánh Têrêsa thứ hai. Sung sướng lắm, Bạn ạ. Bạn đừng từ chối cái danh dự đặc biệt ấy nhé. Khó th́ khó thật, tôi cũng nhận thế. Nhưng không phải là không làm nổi. Chỉ cần Bạn cố gắng và nhất định. Bạn nghĩ sao?

Tôi đă định dừng lại ở đây. Nhưng tôi hăy c̣n mấy truyện rất ly kỳ và cảm động, tôi xin hiến Bạn, kẻo rồi đây, không c̣n cơ hội nào khác.

Tập “Tiếng vang Lộ đức” năm 1918, có thuật lại truyện này.

Một người không có niềm tin đă chịu cho đem đứa trẻ đến Hang Lộ đức. Ông ta nói: “Nếu tôi thấy con bé khỏi bệnh và đứng lên được tôi mới trở lại... ” Người ta đem đứa bé vào giếng.

Cha Bailly liền kêu lên: “Anh chị em, có người nào trong anh chị em, can đảm đủ để dâng ḿnh hy sinh cho linh hồn này trở lại cùng Chúa không?”

Giữa cái yên lặng cảm động ấy, một bà tàn tật, chống nạng đứng lên: “Tôi xin vui ḷng”. Cùng lúc ấy, một người mẹ, đứng gần chắn song trước Bàn thờ, đă ba năm bế con đến Lộ đức xin cho nó khỏi bệnh câm điếc, Bà ôm đứa bé giơ lên cho Cha: “Đây con xin dâng Cha con con, Cha hăy dâng nó cho Đức Mẹ, cho người kia ăn năn trở lại”.

Cùng lúc ấy, cô bé bất toại được khỏi bệnh.

Trước cảnh tượng anh hùng ấy, người cha đó liền quỳ gối kêu lên: “Lạy Chúa, xin tha tội cho tôi, tôi xin tin”.

Và một truyện khác.

Năm 1860 ở thành Liège (Li-e) bên nước Bỉ, Cha de Clanvière (La-ri-ve) có giao thiệp với một ông đại úy hưu trí, đă lâu năm không c̣n giữ đạo. Vị sĩ quan ốm nặng và không có hy vọng sống được. Cha đến thăm, và đánh bạo nói đến việc xưng tội. Nhưng ông ta gạt đi ngay. Cha lại đến, nhưng họ đóng cửa không cho vào.

Cha tự bảo ḿnh: “Thường tôi thích uống cà phê sau cơm trưa lắm. Nhưng tôi sẽ kiêng, để ông ta ăn năn trở lại”. Cùng lúc ấy, có người giật chuông. Người ta mời Cha đến thăm một bệnh nhân ở phố ấy... số ấy... Cha nói: “Đúng ông ta rồi”.

Cha vừa đến, viên đại úy nói: “Thưa Cha, từ lúc năy, một ư tưởng ám ảnh tôi: “Tôi phải xưng tội”. Xin Cha giải tội cho tôi”.

Việc hăm ḿnh của cha đă sinh hiệu quả trông thấy.

Nhiều người trong chúng ta có nghe nói đến tên một nhà chính trị Pháp rất ghét đạo Công giáo, đến nỗi người ta đặt tên cho ông là Con Cọp... tên ông là Clémenceau (Cờ-lê-măng-cô). Trong lúc chính phủ Pháp đang chống đối các Ḍng Tu của Đạo Công giáo, nhất là các Ḍng tu chuyên cầu nguyện, và đuổi ra khỏi nước, th́ đến lượt Ḍng La Trappe (La-tờ-ráp). Nhà Ḍng ủy Cha Chautard (So-ta) đi tiếp xúc với Con Cọp nói trên. Nhờ tài khéo léo, nhất là nhờ ơn Chúa, Cha Chautard đă thành công. Ḍng La Trappe không bị di cư.

Nhưng, cái thành công lớn lao nhất, là cha Chautard và Con Cọp đă biến thành đôi bạn tâm giao. T́nh tâm giao ấy đă hẳn có lợi cho Ḍng La Trappe, nhưng nhất là có lợi cho Con Cọp.

Cách ít lâu, Cha Chautard được tin Con Cọp bị ốm nặng, phải đi điều dưỡng tại một nhà thương...Nhất là ít lâu sau nữa, ngài được tin Con Cọp đă thở hơi cuối cùng. Cha được yên ủi, khi nghe một nữ tu đă từng săn sóc Clémenceau (Sơ Théoneste) cho biết, khi gần chết, bệnh nhân đă đọc đi đọc lại nhiều lần mấy tiếng: “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!” (Images de Dom Chautard của E. Maire.)

Tại sao ông đă được ơn cao quư ấy? Bạn đoán được: Cha Chautard đă không thả mồi ngon Chúa gửi đến cho... Con Cọp - ta hy vọng thế - đă được cứu rỗi nhờ sự hy sinh và lời cầu nguyện của một nhóm con chiên hiền lành, là Cha Chautard và các tu sĩ ḍng Người...

Ta không nên thất vọng về phần rỗi của một ai, khi người ấy đă là đích cầu nguyện hy sinh của một linh hồn đạo đức... và chính ta cũng hăy hy sinh cầu nguyện đi... nhiều linh hồn sẽ được nhờ.

Cha Plus (Pơ-luy) nói: “Qua các thế hệ, mỗi khi chúng ta nhận thấy ở đâu công việc truyền giáo đặc biệt có kết quả, ta không cần t́m măi tận đâu xa cho thấy lư do của nó. Ta thấy ngay rằng: là v́ ở chỗ ấy máu đă chảy. Không tất nhiên là máu trong mạch. Nhưng ít ra, luôn luôn máu bề trong, là sự đau khổ của quả tim, của ư muốn, của sự tự hiến thân”.

Đúng lắm! Máu Thánh Tê-pha-nô chảy ra đă chuộc được Saolê bắt đạo, và hóa ông thành vị Đại Tông đồ.

Máu ở “Năm dấu” của Thánh Phanxicô đă hoán cải được tâm trạng cả một thế kỷ.

Máu của Năm vị Tử đạo Ḍng Thánh Phanxicô, đă hiến cho Giáo hội một vị Đại thánh: Thánh Antôn hay làm phép lạ.

Máu Thánh Jeanne d'arc (Gio-an-na Đắc), đă cứu văn được nước Pháp, như một lễ Rửa tội thứ hai.

Th́ cần phải t́m tận đâu xa: nào không phải Máu của tiền nhân chúng ta trong thế kỷ trước, đă đem lại cho chúng ta một quang cảnh công giáo phồn thịnh, khiến cả thế giới ngạc nhiên ư ?

Một vị linh mục đến than phiền với thánh Gioan Maria Viannê rằng: ḿnh đă cố gắng hết sức mà chưa hoán cải được con chiên. Thánh Gioan đáp lại: “Nhưng Cha đă ăn chay chưa ? Cha đă mang áo nhặm chưa ? Bao lâu Cha chưa chịu đau khổ cho con chiên Cha, th́ Cha chưa thể nói được rằng: Cha đă làm hết sức để đem họ về cùng Chúa".

Có lẽ Bạn c̣n nghi ngờ và tự hỏi: tại sao những sự đau khổ của Bạn lại cứu được các linh hồn? Tôi xin đáp lại chỉ vài câu.

Một khi Bạn có ơn Thánh hóa Chúa trong linh hồn, nói cách khác, mỗi khi Bạn sạch tội trọng, mà chịu đau khổ để cứu các linh hồn, th́ chính Chúa chịu đau khổ trong ḿnh Bạn; bởi thế, các sự đau khổ của Bạn là những sự đau khổ của Chúa và tất nhiên cứu được các linh hồn.

Sau đây là những lời bà Elisabet Lơ-dơ (Lơ-dơ) viết cho một người bạn đau ốm: “Sự đau khổ là một thứ luật cao cả trên đường thiêng liêng. Càng linh hồn được Chúa yêu, càng không thoát được luật ấy. Họ phải trả nợ của người khác, và nhiều khi trả rất đắt. Sau này ta mới thấy những công việc chúng ta làm được, nhờ những đau khổ và hy sinh của chúng ta. Tất cả các sự hy sinh đau khổ ấy, đều đi thẳng vào Trái Tim Chúa, và trong ấy nó kết hợp cùng kho cứu chuộc, và sẽ đổ tràn ơn thánh xuống cho các linh hồn. Chúng ta có thể làm cho trở lại, có thể thánh hóa, có thể yên ủi mà không cần ra khỏi nhà, không cần phải băn khoăn. Mỗi khi chúng ta dâng lên cho Chúa những sự xé nát ḷng chúng ta, những giọt máu của tâm hồn chúng ta, những giọt máu làm thành các thánh tử đạo thiêng liêng, th́ chúng ta sẽ rất quyền năng trước mặt Chúa”.

 

Một hôm, thánh Phanxicô Xaviê đang giảng đạo ở miền Travancor (Tra-văng-cô), một toán quân man rợ tấn công anh em giáo hữu tân ṭng. Thánh nhân liền cầm ảnh chuộc tội trong tay, giơ cao lên trước mặt bọn man rợ. Bọn man rợ thất đảm chạy tán loạn. Mỗi khi ta nhẫn nại chịu đau khổ, chúng ta cũng biến thành những tượng Chuộc tội sống, nên chúng ta sẽ đánh tan được đạo binh ma quỷ, và lôi được các linh hồn lại cho Chúa.

Bạn hăy tưởng tượng một thiên thần hiện đến nói với một người tham của: “Ngươi hăy nhẫn nại vác Thánh giá th́ mỗi ngày Chúa sẽ thưởng cho ngươi một triệu bạc”, chắc là người ấy sẽ nhẫn nại lắm... Nhưng Chúa lại phán với Bạn rằng: “Con hăy vui ḷng vác Thánh giá can đảm, th́ Cha sẽ cho con các linh hồn”. Vậy Bạn có muốn nghe lời Chúa không? Một linh hồn quư hơn tất cả các thứ vàng bạc, hạt trai, đá ngọc, và quư gần như vô cùng. Bạn đă biết thế, phải không?

Vậy th́ câu kết luận đă rơ ràng lắm rồi.

Rơ ràng hơn nữa, là nếu tôi kể cho Bạn nghe thêm truyện khác về Thánh Phanxicô Xaviê.

Thánh nhân là một bậc danh nhân ở kinh thành Paris hồi ấy. Đàng sau Ngài là cả một cuộc đời thơ mộng, một tương lai tươi sáng... Nhưng Phanxicô đă làm ǵ? Với một chiếc áo ḍng cũ, Ngài đă vượt trùng dương với bao nỗi nguy hiểm của thời xưa... Ngài đă chạy ngang dọc bao nhiêu dân nước... Ngài đă xông pha bao nhiêu rừng rậm, đă từng sống lộn với bao nhiêu dân man rợ sẵn sàng dọn cho Ngài những đau khổ với cái chết bất ngờ... Vừa “đổ bộ” lên đất Ấn Độ, Ngài gặp ngay một thiếu phụ, tay bế một em bé hấp hối. Ngài vội vàng chạy lại lấy nước đổ lên đầu em bé. Em bé nhắm mắt... nhưng linh hồn bay thẳng về nhà Cha... Thánh Phanxicô liền quỳ xuống đất, mắt đẫm lệ và than thở cùng Chúa: “Lạy Chúa, thế là Chúa đă trả nợ con rồi, con vừa cứu được một đứa bé... ”. Ngài đă hy sinh cả mọi sự, liều cả sự sống... và Ngài cho là ḿnh đă được đền đáp đầy đủ, khi thấy đă cứu được một linh hồn... Là v́ Ngài hiểu một linh hồn có giá trị cao quư dường nào.

 

Đến đây, tôi mong ước cho Bạn rằng: ngày Bạn theo Chúa vào thiên đàng, Bạn sẽ được chứng kiến một quang cảnh rất yên ủi, là Bạn sẽ thấy trên thiên đàng, không phải một linh hồn, nhưng hàng trăm hàng ngh́n linh hồn đă lên trên ấy trước Bạn, nhưng sở dĩ lên được, là v́ đă nhờ Bạn giúp đỡ bằng sự đau khổ. Những linh hồn ấy, chính là những con nuôi của Bạn.

Cha Perreyve (Pe-rây) viết: “Các Bạn đừng tưởng công lao khó nhọc các Bạn chỉ là dă tràng xe cát, và những trận chiến đấu âm thầm của t́nh yêu nhẫn nại của các Bạn không làm ích ǵ cho thế giới. Các sự đau khổ của các Bạn là kho báu chung của tất cả mọi linh hồn, và đến ngày Chúa mở màn bí mật ra, các Bạn sẽ thấy người ấy người nọ, không khi nào các Bạn biết, thế mà ngày nay được trở lại và được hạnh phúc, là nhờ sự hy sinh của các Bạn”.

C̣n ǵ sung sướng cho Bạn bằng được làm Cha, làm Mẹ thiêng liêng những linh hồn, mà nếu không có Bạn cộng tác vào ơn cứu chuộc, họ đă không được hưởng thánh nhan Chúa, ca tụng Chúa, và kính mến Chúa đời đời! Bạn ơi! Bạn không lấy thế làm sung sướng hay sao? Và nếu Bạn cho thế là sung sướng, th́ lẽ đâu Bạn c̣n ngại chịu khó cho được cái hạnh phúc tuyệt đối ấy?

Tôi xin dừng ở đây, để Bạn có thời giờ suy nghĩ, và quyết định một lần cho xong. Bạn đừng ngần ngại, đừng lần lữa rầy mai, đừng nửa muốn nửa không nữa.

Tôi hy vọng rất nhiều ở Bạn, miễn là Bạn làm đúng lời tôi yêu cầu, và đó cũng là Thánh ư Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, là Đấng chúng con hết ḷng kính mến, ước ǵ mỗi người chúng con hết sức chịu khó để cộng tác vào việc cứu chuộc các linh hồn! Ước ǵ chúng con từ nay chung sức với nhau, để cứu cho thật nhiều linh hồn. Việc ấy quá sức chúng con. Nhưng chúng con đâu dám dựa vào sức hèn mọn chúng con. Chúng con chỉ dựa vào sức vô cùng của Chúa, và vào lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa ban cho chúng con được như ḷng chúng con sở nguyện. Điều chúng con sở nguyện, Chúa đă biết rồi. Ước ǵ được như vậy”.