CHƯƠNG 12 : PHẢI ĐỔ MÁU

Bạn thân yêu, chúng ta phải mến Chúa, đó là nghĩa vụ chính của đời chúng ta. Đời không mến Chúa, tức là đời bỏ đi. Nhất là những người có nghĩa vụ phải mến Chúa thay cho người khác, hoặc muốn đi vào con đường ấy, th́ càng phải mến Chúa hơn. Tôi chắc Bạn muốn vào số những linh hồn ấy.

Vậy Bạn phải làm ǵ? Bạn phải vui ḷng chịu đau khổ nhiều, v́ chỉ có thế, Bạn mới tỏ ḿnh mến Chúa thật.

Nhưng, c̣n một nghĩa vụ đi liền với nghĩa vụ ấy cũng đ̣i hỏi phải chịu đau khổ nhiều. Bạn muốn biết nghĩa vụ ấy, th́ hăy nghe lời Chúa phán: “Hết cả lề luật gồm trong hai việc: mến Chúa và yêu người”. Hai nghĩa vụ ấy, không ĺa biệt nhau được, hễ mến Chúa, th́ cũng yêu người, ai không yêu người, th́ cũng không mến Chúa. Chắc Bạn đă hiểu điều ấy, tôi không cần giải thích ở đây. Tôi chỉ muốn nhân cái chân lư ấy nhắc lại một điều ít người quan tâm.

 

Bạn hăy nh́n quanh Bạn, Bạn sẽ thấy ngổn ngang những người, hoặc chưa biết Chúa, hoặc đă biết Chúa nhưng lại thờ ơ lănh đạm với Chúa, hoặc khốn nạn hơn nữa là thù ghét Chúa.

Đây là mấy con số, giúp Bạn hiểu hiện trạng mà tôi cho là đáng thương của đạo Công giáo. Hiện nay trên thế giới có chừng 3 tỷ (3.000 triệu) người. Trong số ấy mới chỉ có chừng 540 triệu là công giáo. Như vậy là hăy c̣n ngót 2 tỷ rưỡi người chưa phải công giáo. Hoặc lấy tỷ lệ mà nói cho dễ hiểu, trong 100 người mới chỉ có 18 người là công giáo, hay nói cho già giặn lên, th́ 100 người trên thế giới mới được 20 người là công giáo. (20 phần trăm). Con số ít ỏi lắm thay ! C̣n những 80 phần trăm trong loài người chưa phải công giáo.

Nếu chúng ta cộng cả số anh em không công giáo, nhưng có tin Chúa Giêsu th́ chúng ta sẽ được con số hơn 900 triệu. Đem con số ấy so với nhân số trên thế giới, th́ chúng ta sẽ thấy: mới chừng 30 phần 100 trong số nhân loại nhận biết có Chúa Giê su.

Bạn nên nhớ đó là công tŕnh vất vả mồ hôi, nước mắt và máu của ngót hai mươi thế kỷ giảng đạo.

 

Riêng về Á-châu, có 1.533 triệu dân. Trong số ấy mới chỉ có 30 triệu là công giáo, nghĩa là cứ 100 người Á châu th́ mới có 3 người là công giáo.

Lúc này Giáo hội nói rất nhiều đến anh em ly giáo (nghĩa là những anh em cùng tin Chúa Giêsu, nhưng không nhận quyền Đ.G.H.) th́ chúng ta thấy, số các anh em ly giáo cũng bằng 2 phần 3 số anh em công giáo.

Số 80 phần trăm chưa phải công giáo, số 2 phần 3 anh em ly giáo, cũng là những con số phải làm chúng ta bận ḷng. Và mỗi người chúng ta phải thấy ḿnh có bổn phận ǵ đối với các anh em ngoài công giáo ấy.

 

Dĩ nhiên, ngày đêm, Chúa khát khao cho họ chóng trở về với Chúa. Cả đời Chúa, nào không phải là để đi t́m chiên lạc ư? C̣n ǵ làm cho Chúa sung sướng bằng một người có tội ăn năn trở lại! Chúa có thể làm việc ấy một ḿnh, không cần đến ai. Công nghiệp Chúa đă dư đủ: Chỉ một lời Chúa than thở cùng Đức Chúa Cha, chỉ một giọt mồ hôi, cùng lắm chỉ một giọt máu, cũng đủ cứu chuộc thế gian này, và ngh́n vạn thế gian khác. Nhưng không, Chúa không làm thế. Chúa đă muốn chịu hết các thứ h́nh khổ, cho đến chết, cái chết nhục nhă nhất trong lịch sử loài người. Như tôi vừa nói, dù công nghiệp Chúa đầy tràn v́ nó vô cùng, nên không cần có ta cộng tác vào, để lo việc cứu thế, nhưng Chúa lại muốn chúng ta cộng tác vào việc cứu linh hồn anh em ta.

Chúa muốn thế, thật là một điều vinh hạnh cho ta. Một người lính được chịu khổ để chống giữ đất nước cho khỏi quân thù xâm lăng, th́ vinh hạnh nào bằng!!!

 

Vậy ta được cộng tác với Chúa, để cứu các linh hồn anh em ta, th́ c̣n ǵ sung sướng cho ta bằng, hỡi Bạn?

Nhưng cũng như Chúa đă đổ hết máu ḿnh để cứu chuộc ta, th́ ta, nếu muốn cứu chuộc anh em ta, nghĩa là nếu ta muốn đem người khác về cùng Chúa, nếu ta muốn thiên đàng thêm số kẻ hầu hạ ca tụng Chúa đời đời, th́ đời này ta cũng phải bắt chước Chúa nghĩa là cũng phải chịu khó, v́ đó là đường chắc chắn đem ta đến thành công, nghĩa là đem anh em ta lại cùng Chúa. Xin Bạn cầm trí lại mà suy điều ấy, nhất là hăy xin Chúa soi sáng cho Bạn hiểu được điều ấy, v́ xác thịt tự nhiên không muốn và không thể hiểu được. (I Cr, 2, 14)

Ôi! C̣n ǵ sung sướng cho người mẹ bằng thấy một đứa con ḿnh đă khó nhọc vất vả, liều chết cho bao lần, ngày nay đă thành danh phận. Bà không nói ra, nhưng mỗi lần nh́n thấy đứa con đau khổ của ḿnh, Bà không khỏi ngậm ngùi, khi nghĩ lại tất cả những sự nhọc nhằn hy sinh ḿnh đă chịu xưa cho nó, ngậm ngùi nhưng không đau đớn, ngậm ngùi mà cảm động.

 

Vậy c̣n ǵ sung sướng cho Bạn bằng sau này, Bạn thấy linh hồn ấy linh hồn nọ, nhờ Bạn đau khổ mà được ơn cứu chuộc và được rỗi linh hồn! C̣n sung sướng nào bằng cái sung sướng ấy không? Chắc Bạn muốn lắm. Cái sung sướng ấy, nhiều người đă được, và tôi cầu chúc cho Bạn cũng sẽ được. Tôi cầu chúc cho Bạn, v́ tôi chắc Bạn thật t́nh yêu các linh hồn như Chúa đă yêu và vẫn c̣n yêu. Vậy th́ phải chịu hy sinh, hy sinh cho nhiều, phải chịu đau đớn, chịu đau đớn cho nhiều, chịu cho nhẫn nại, chịu cho can đảm, chịu v́ ḷng mến Chúa để cứu các linh hồn. Nếu chỉ chịu v́ phải chịu, th́ không ăn thua mấy. Nhưng tôi đâu dám nghĩ cho Bạn chịu khó mà lại lẩm bẩm, kêu ca phàn nàn, than thở.

Can đảm lên, Bạn!

 

Nhất là, xin Bạn chú ư, nhất là nếu trong những người tội lỗi khô khan kia, lại có một hoặc nhiều người trong gia đ́nh Bạn, trong những người đă lấy máu đào mà tác thành nên Bạn, trong những người mà ngày đêm làm bận trí óc Bạn, nếu có những người ấy, th́ Bạn ơi, Bạn càng phải vui ḷng chịu đau khổ cho nhiều, để cứu vớt những linh hồn ấy. Linh hồn người ta quí trọng lắm, Bạn ạ. Cần phải đổ máu. Chúa đă đổ trước rồi, bây giờ đến lượt chúng ta, cũng phải đổ máu: “Không đổ máu, không có ơn cứu chuộc”, lời Kinh thánh đă dạy.(Thư Do thái 9,22)

Bạn đừng tưởng Bạn phải đổ máu như các Thánh Tử Đạo. Nếu Chúa ban ơn ấy cho Bạn th́ c̣n hạnh phúc nào bằng và tôi thành thực mừng Bạn trước.

Nhưng Bạn nên nhớ, ở đâu cũng có máu và ở đâu cũng đổ máu được.

Bạn hăy nh́n bàn tay Bạn, nó lấm tấm máu.

Bạn hăy sờ lên ngực Bạn, nó đầy những máu.

Bạn hăy liếc nh́n cuộc đời Bạn, nó cũng máu là máu...

Máu, ấy là sự nhẫn nại của người vợ đối với người chồng tàn nhẫn, rượu chè, thất trung, lúc nào cũng bất măn. Máu, là sự người chồng tha thứ người vợ bép xép, nhẹ dạ, đàng điếm, ăn chơi, hay chấp vặt quá đáng.

Máu, ấy là cách cư xử tàn tệ của một người cha vô liêm sỉ, một ngươi d́ ghẻ, một người mẹ vô phúc chỉ biết hành hạ những đứa con nhỏ không biết tự vệ.

Máu, ấy là sự bỏ tất tưởi, nhục nhă, bị khinh chê, khốn khó mà các người già lăo tàn tật phải chịu v́ những con cháu bạc bẽo vô ơn.

Máu, ấy là những sự bất công chán chường, những sự khuynh gia bại sản, những sự bóc lột, những lời vu khống mà một số người vô tội phải chịu.

Máu, ấy là những công việc mà Bạn phải làm hàng ngày, ở gia đ́nh, ở xưởng thợ, ở bàn giấy, ở lớp học, ở cạnh những người đau ốm và trẻ em.

Máu, ấy là những tang tóc cắt xé tim Bạn, ấy là tính nết hư đốn của một đứa con Bạn rất quư, ấy là sự bạc bẽo của một người ḿnh yêu, ấy là cảnh biệt ly của một người thân ái.

Máu, là Bạn ở lặng lúc bị người ta vu oan, lúc bị người ta làm nhục; Máu, ấy là sự khôn ngoan cẩn thận để giữ đức thanh khiết; Máu, ấy là sự cố gắng để giữ lấy ơn Thánh hóa, ấy là những sự hy sinh Bạn bắt ḿnh phải chịu để chu toàn bổn phận.

Máu, ấy là cảnh hàn vi thanh bạch với tất cả những sự nhục nhă, thiếu thốn, lo lắng kèm theo.

Máu, ấy là sự yếu đau, bất tài bất lực, khiến Bạn thấy ḿnh vô dụng.

Máu, ấy là tư tưởng tối tăm của một ông chủ nhà, khi nghĩ đến cảnh túng quẫn của gia đ́nh, v́ ông chưa có công ăn việc làm độ thân.

Máu, ấy là sự sầu khổ của một số đông thiếu nữ, không được đi tu như ḷng ước vọng.

Nếu Bà là người Mẹ Công giáo th́ ḱa Máu chảy tràn trong tim Bà. Nhưng Bà đừng quên, nhờ sự đau khổ mà triều thiên Bà được thêm quư báu. Muốn cho gia đ́nh thêm vinh hiển tức là phải thêm đau khổ, thêm xé ruột, thêm thức khuya, thêm hy sinh, thêm nước mắt, thêm lo lắng, thêm hấp hối, thêm sầu muộn.

Máu, có thiếu đâu! Ở đâu cũng có máu! Chỉ thiếu những linh hồn biết lợi dụng sự đau khổ để cứu chuộc thế gian. Và thiệt hại chừng nào, khi người ta để hỏng bao nhiêu dịp cứu chuộc.

 

Hỡi Bạn, là Bà Mẹ Công giáo, Bà đang đau đớn v́ con cái hư thân; hỡi Bạn, là người vợ đau đớn v́ chồng phụ bạc; hỡi Bạn là người con đau đớn v́ người cha tội lỗi, các Bạn đừng than thở kêu ca vô ích, hăy nghĩ đến Thánh Mônica. Những sự đau khổ của các Bạn sẽ mua được ơn trở lại cho người này, hoặc ơn vững vàng cho người kia.

 

Đức Mẹ có chức linh mục đâu, nhưng Người đă là Đấng Đồng công Cứu chuộc.

Bạn không được phúc tế lễ trên Bàn thờ, nhưng Bạn có thể dâng ḿnh làm của lễ trên Bàn thờ, và như thế, cuộc đời của Bạn sẽ biến thành một lễ Misa liên lỉ, Bạn sẽ làm sáng danh Chúa, Bạn sẽ cứu được các linh hồn.

Bạn không được thay mặt Chúa giơ tay tha tội trong Ṭa Giải tội, nhưng nhờ Bạn chịu khó, nhiều người tội lỗi sẽ được ơn tha tội: nhiều vị linh mục được hạnh phúc đem các linh hồn về cùng Chúa, nhưng biết đâu công lại không phải là của Bạn?

Bạn không được lên ṭa giảng để rao truyền lời Chúa, nhưng cuộc đời nhẫn nại của Bạn lại không như một bài giảng về Chúa ư?

Bạn không được phong chức linh mục như các Giám mục, nhưng các sự đau khổ Bạn chịu lại không lôi kéo cho Giáo hội một số đông thanh niên ưu tú, lại không mưu ơn bền vững cho một số chủng sinh, lại không đổ tràn những ơn siêu việt cho một số linh mục ư ?

Bạn không được hân hạnh đi giảng Đại phúc, nhưng sự đau khổ của Bạn lại không tưới ướt được công việc các vị giảng thuyết ư?

Không khi nào Bạn được phong chức Giám mục, nhưng nhờ Bạn hy sinh, đau khổ, Bạn sẽ mưu được cho Giáo hội những vị Giám mục nhiệt thành, thánh thiện, biết dẫn dắt con chiên cho khôn ngoan xứng đáng.

 

Nói tóm lại, những sự đau khổ Bạn chịu hàng ngày có một giá trị rất cao cả, v́ nó giúp Bạn cộng tác vào công cuộc cứu thế, cũng như Đức Mẹ xưa.

Và như thế, là Bạn có thể đổ máu một cách âm thầm, êm ái, nhưng vẫn có thể cứu các linh hồn được, cứu linh hồn ấy, linh hồn nọ, có lẽ là linh hồn Bạn yêu quí hơn chính ḿnh Bạn, linh hồn đă làm Bạn đổ bao nhiêu nước mắt, mất ăn bao nhiêu ngày, mất ngủ bao nhiêu đêm. Bạn cần phải đổ máu, nghĩa là cần phải hy sinh nhiều. Bạn hy sinh đă nhiều rồi, tôi chắc vậy, nhưng linh hồn người ta quí lắm, linh hồn người thân yêu của Bạn quí lắm, quí quá sức Bạn tưởng tượng. Nên dù Bạn đổ hết máu Bạn để mua chuộc một linh hồn cũng không đủ, phải có công nghiệp vô cùng của Chúa mới chuộc được.

Thế th́ những nỗi thống khổ đó, Bạn hăy lấy mà dâng cho Chúa, để nhờ vào công nghiệp vô cùng Chúa, Bạn hy vong và tin chắc ngày kia, ngày ấy là ngày nào tôi không biết, nhưng Bạn hăy tin chắc là ngày kia, con người mà Bạn đă bao năm chịu khó cầu nguyện và khóc lóc cho ấy, sẽ ăn năn trở lại cùng Chúa. Và Bạn càng chịu khó lâu, th́ công nghiệp Bạn càng đầy, phần thưởng Bạn càng quí, Bạn có mất đi đâu mà sợ.

Đau đớn nhất là chính những người, hay chính người, Bạn hằng cầu nguyện, hằng chịu khó, hy sinh cho ấy, lại ngày ngày làm cực ḷng Bạn. Tôi hiểu chỗ ấy lắm. Nhưng tôi cũng hiểu rằng: Chúa Giêsu đă chịu chết cho ta và cho Bạn nữa: c̣n chúng ta, và cả Bạn nữa, th́ ngày nay phạm đến Chúa không biết bao nhiêu. Vậy th́ đến lượt Bạn, Bạn cũng phải chịu khó cho chính người Bạn hằng thương yêu và cầu khẩn cho. Đó chỉ là làm việc chính Chúa đă làm cho ta, có ǵ lạ đâu, Bạn? Nếu Bạn mến Chúa thiết tha th́ Bạn hăy chịu khó cho nhiều và Bạn hăy tin chắc: một ngày kia Bạn sẽ thấy nhiều sự lạ lùng, Bạn không ngờ rằng sẽ có.

 

(c̣n tiếp)