CHƯƠNG 9 : HĂY NH̀N XUỐNG

Bạn đă nh́n lên. Bạn đă ngắm phúc Thiên đàng, và chắc Bạn đă hiểu: Muốn lên chốn cực lạc ấy, th́ phải chịu khó, phải đi đường Chúa đă đi: con đường ấy Bạn biết rồi, không phải đường đầy hoa hồng, không phải đường sống theo xác thịt;  nhưng nó là đường đầy đau khổ, đường thánh giá, đường tử nạn. Chúa đă đi trước, và hết mọi người muốn theo Chúa, đều phải đi theo.

Nhưng, Bạn thân ái, v́ muốn Bạn hiểu những điều tôi muốn nói cùng Bạn, v́ muốn cho Bạn chắc được hạnh phúc, mà tôi nói thêm với Bạn một điều này nữa, một điều có sức giúp Bạn chịu khó cho nên:

Tôi xin Bạn: Hăy nh́n xuống.

Nh́n xuống đâu? Và nh́n xuống để làm ǵ? Bạn nán ḷng chờ đợi, Bạn sẽ hiểu.

Bạn hăy nh́n xuống.

Trước hết, Bạn hăy nh́n xuống hỏa ngục.

Nếu trước đây, Bạn đă trót phạm một tội trọng th́ chính là chỗ Chúa dành cho Bạn rồi. Chính nhẽ ngày nay Bạn phải ở dưới ấy rồi... Ở dưới ấy??? Lạy Chúa, ai hiểu được ở hỏa ngục là thế nào? Nếu loài người hiểu được hỏa ngục là ǵ, th́ ai dám phạm tội nữa, nhưng người ta phạm tội trọng, là v́ không hiểu hỏa ngục đáng ghê đáng sợ dường nào!

Trong sách “Vinh Quang Đức Mẹ", Thánh Anphongsô thuật truyện sau này:

 

Vào khoảng năm 1604, tại một tỉnh thuộc miền Flandre (Phờ-lăng) nước Pháp, có hai chàng thanh niên trẻ tuổi tên là Richard (Risa) và René (Rơ-nê) cùng lưu học. Nhưng cả hai chẳng lo học tập, chỉ mải vùi đầu trong cuộc truy hoan...

Một đêm, hai người hẹn nhau tới vui đùa trong một xóm tội lỗi, măi tới khuya Richard bỏ ra về, René vẫn c̣n mải vui ở lại.

 

Về đến nhà vừa nằm vật xuống giường, Richard chợt nhớ lại, ngày hôm ấy chưa đọc 3 kinh Kính mừng dâng Đức Mẹ như mẹ đă căn dặn từ hồi c̣n nhỏ. Người mỏi mệt, mắt nhắm lại v́ buồn ngủ, nhưng chàng cũng cố đọc cho xong mấy kinh Kính mừng thường lệ, rồi ngả lưng.

Vừa mới chợp mắt, chàng bỗng thấy có tiếng đập cửa, và liền khi ấy, cánh cửa pḥng tuy vẫn đóng, Richard kinh hăi thấy một người mang đầy lửa, mặt mày hốc hác, thân h́nh tiều tụy, sừng sững đứng đối diện với chàng về phía cuối giường. Chàng thất đảm kêu lên:

- “Ngươi là ai?”

Người kia đáp:

- “Ḱa anh, anh không nhận ra tôi à?”

Nghe tiếng nói, Richard nhận ra được tiếng René, bạn chàng. Chàng hỏi:

“Nhưng trông sao anh kinh hăi thế? Anh làm sao mà ra nông nỗi này?”

Người bạn rền rĩ nói: “Khốn nạn thân tôi!..tôi đă sa hỏa ngục... ”

Richard ngắt lời: “Nhưng v́ cớ ǵ?”

- “Khi tôi vừa bước chân ra khỏi căn nhà khốn nạn, mà chúng ta vừa vui chơi khi năy, tôi liền bị một thằng quỷ bóp chặt lấy cổ, làm tôi tắt hơi. Xác tôi nằm ngang giữa phố vắng, hồn tôi bị dẫn đưa xuống hỏa ngục.

Về phần anh, phúc cho anh, nếu không có mấy kinh Kính mừng hằng ngày anh dâng kính Đức Mẹ, th́ có lẽ anh cũng đă cùng chung một số phận như tôi rồi, Đức Mẹ đă thương anh lắm, Người có ư dùng miệng tôi để bảo cho Anh biết liệu sớm ăn năn hối cải, kẻo không kịp”.

René, vừa nói vừa cho Richard trông thấy những ngọn lửa bùng bùng đương thiêu đốt, những nanh vuốt dữ tợn ma quỉ đương cấu xé anh. Đoạn anh lặng lẽ nh́n Richard, rồi biến mất.

Richard vội nhảy xuống giường, sấp mặt xuống đất, nước mắt chảy chan ḥa. Chàng thực t́nh hối lỗi và thầm tạ ơn Đức Mẹ đă dủ ḷng thương cứu giúp chàng.

Trong khi chàng suy nghĩ sửa đổi cuộc đời trụy lạc của ḿnh, th́ tiếng chuông nhà Ḍng gần đấy báo hiệu giờ kinh lễ ban sáng.

Tiếng chuông ngân dài trong sương sớm khiến Richard tưởng như tiếng Đấng chí nhân phán bảo: “Hăy đền tội, hăy đền tội”.

Chàng theo tiếng chuông, lần tới cửa nhà Ḍng gơ cửa xin đi tu. Sau một cuộc điều đ́nh rất khó khăn, Richard được nhận vào Ḍng, ăn năn đền tội...

Về sau chàng đem ơn Cứu chuộc đi thức tỉnh tội lỗi thiên hạ, qua đất Ấn, tới đất Nhật, và ở đấy, chàng được phúc chết v́ đạo.

 

Bạn thấy chưa, chàng thanh niên trụy lạc kia, mới được thấy có một phần nhỏ hỏa ngục, mà đă kinh khiếp đến chừng ấy, và cái phần nhỏ mọn chàng được chứng kiến, cũng đủ làm cho chàng từ chỗ trụy lạc đến chỗ chết v́ đạo. Huống chi, nếu chúng ta được thấy chính hỏa ngục, và cả hỏa ngục th́ c̣n ghê gớm đến chừng nào nữa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được đôi chút hỏa ngục là ǵ, và ban sức cho chúng con đừng khi nào dám phạm tội trọng mất ḷng Chúa nữa.

Bạn thân yêu, chỉ nghĩ đến có ngày chúng ta có thể bị giam trong biển lửa sinh diêm ấy cho đến đời đời, mà tôi đă thấy ghê sợ kinh khiếp lắm rồi! Nhưng, lạy Chúa nhân từ, xin cứu chúng con khỏi cái ngày ghê sợ ấy.

Thôi, tôi chắc Chúa thương Bạn chưa phạm tội trọng mất ḷng Chúa, hoặc có phạm, th́ cũng ăn năn đủ rồi, và ta hăy xin Chúa thương ǵn giữ ta từ nay đừng phạm tội trọng mất ḷng Chúa, cho khỏi sa xuống chốn cực h́nh khốn nạn ấy.

 

 

Nhưng, tôi chắc được là Bạn đă phạm nhiều tội nhẹ mất ḷng Chúa, phạm đến nỗi Bạn không thể nhớ được nữa... Và như Bạn biết: đă phạm tội nhẹ, th́ tất nhiên phải bị giam cầm khổ sở trong luyện ngục để đền tội ấy.

Ôi ! Luyện ngục, chính v́ chúng ta không hiểu luyện ngục là ǵ, nên chúng ta phạm tội nhẹ như không. Nhưng Chúa th́ không coi tội nhẹ như không. V́ tuy chúng ta gọi những tội ấy là nhẹ, nhưng những tội ấy phạm đến uy quyền của Chúa là Đấng cao cả vô cùng đáng mến vô cùng và thương ta vô cùng; bởi thế, Chúa phạt tội nhẹ cách rất thẳng nhặt cả đời này, cả đời sau.

Dưới đây tôi sẽ thuật lại cho Bạn nghe mấy tích ghê sợ để Bạn hiểu một tí, thế nào là một tội nhẹ, và Chúa phạt nó thế nào.

Ngay ở đời này, Chúa cũng phạt tội nhẹ rất thẳng tay. Nhiều sự khốn khó chúng ta chịu hằng ngày, chính là h́nh phạt của tội nhẹ. Đôi khi Chúa phạt nhăn tiền.

Kinh thánh có thuật lại tích bà Maria chị ông Maisen, v́ cả ḷng kêu trách ông Maisen, mà Chúa phạt bà bị phong hủi... Chính ông Maisen, v́ hồ nghi phép Chúa trong một phút, mà bị Chúa phạt không cho vào đất Chúa đă hứa cho tổ tông. Thương hại thay, trong ngót bốn chục năm, ông Maisen chịu biết bao đau đớn để đem dân Do thái về đất tổ phụ, thế mà lúc tới nơi, chỉ v́ ông hồ nghi phép Chúa trong một phút, mà Chúa phạt phải chết ở ngoài. (sách Dân số 20,6-13)

 

Bạn hăy nghe thêm truyện thánh nữ Magarita Maria kể về ḿnh. Hồi Thánh nữ c̣n ở Nhà tập, một lần có sơ suất một điều nhỏ mọn, Chúa liền hiện ra và phán “Con phải biết Cha là một ông thầy thánh thiện, và dạy đàng thánh thiện. Cha là đấng trong sạch, và không chịu được một vết ǵ, dù rất nhỏ mọn”. Bà thánh nói tiếp: “Chúa phán những lời ấy bằng một giọng nghiêm nghị đến nỗi tôi thà chịu hết mọi thứ h́nh khổ, c̣n hơn phải nghe những lời công thẳng ấy”. Bà lại viết: “Một lần v́ tôi đă để ḿnh theo tính khoe khoang mà nói về ḿnh tôi, lạy Chúa tôi, lúc tôi ở một ḿnh, Chúa liền hiện ra quở trách tôi nặng lời: Hỡi tro bụi, mày có ǵ để khoe ḿnh, v́ tự mày, mày chỉ là không. Và để mày khỏi quên mày là vật ǵ, th́ tao muốn cho mày thấy linh hồn mày bây giờ”. Nói rồi, Chúa cho Bà thấy thoáng qua cuộc đời của Bà, bản tính của Bà. Bức tranh ấy làm cho Bà ngạc nhiên và ghê tởm ḿnh Bà, đến nỗi nếu Chúa không nâng đỡ, th́ Bà phải chết v́ đau đớn; đó là h́nh phạt Chúa phạt Bà, mỗi khi Bà để ḿnh theo tính khoe khoang, tự phụ, khiến Bà đôi khi thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, hoặc Chúa cho con chết đi, hoặc đừng để con thấy bức tranh ấy nữa”. V́ Bức tranh ấy khiến Bà chê ghét ḿnh Bà và thù hằn với ḿnh, và đàng khác, đức vâng lời lại không cho phép Bà phạt ḿnh để đền tội như ư muốn, nên bà không thể tả được những sự đau khổ Bà phải chịu. (Histoire de la Blessed Marg. Marie. Mgr Bougaud, trang 146)

 

Nhưng tôi không định nói đến tội nhẹ trong bài này, v́ dài quá. Đây tôi chỉ muốn nói đến h́nh phạt Chúa dành để phạt tội nhẹ trong luyện ngục, nhưng chúng ta có thể trừ bớt h́nh phạt ấy dễ dàng như tôi sẽ nói sau đây.

Bây giờ tôi kể cho Bạn nghe vài câu truyện ghê sợ, Chúa phạt tội nhẹ trong luyện ngục như thế nào.

Những người theo tính xác thịt, lo ăn mặc cho đẹp mắt thế gian đă bị Chúa phạt kinh khủng.

Bà Maria Vilani, Ḍng thánh Dominicô, rất có ḷng sùng kính các linh hồn trong luyện ngục, hằng đọc kinh cầu nguyên cho các linh hồn ấy; nên nhiều lần Chúa cho các linh hồn hiện về cám ơn, hoặc xin cầu nguyện. Bà có kể rằng: Trong các linh hồn ấy, có một linh hồn phải chịu h́nh phạt rất ghê gớm. Bà động ḷng thương th́ hỏi linh hồn ấy căn do tự đâu. Linh hồn ấy đáp: “Tôi ở trong lửa này đă lâu, v́ khi xưa, tôi thích ăn mặc cho xinh xắn, tôi hay sửa sang y phục cho đẹp mắt người đời... Từ khi tôi xuống lửa này, h́nh phạt tôi không giảm bớt tí nào. Khi tôi c̣n sống, chỉ lo ăn mặc, lo đánh phấn soi gương, lo chải tóc cho mốt, lo đi dự các cuộc lễ, các cuộc hội họp ăn chơi của người đời, và những sự vui thế gian, tôi ít nghĩ đến bổn phận của tôi, hay chỉ lo đến một cách thờ ơ gọi là... Tôi chỉ lo một điều, là cho người ta biết tôi và cho gia tài những người thân quyến tôi ngày thêm sung túc... Bây giờ th́ xin Bà xem, tôi phải khốn nạn thế này đây. Những người nhà tôi không ai c̣n nhớ đến tôi nữa, cha mẹ, con cái, bạn hữu, những người thân yêu đều quên tôi hết”.

Bà Vilani xin linh hồn ấy cho ḿnh cảm thấy một tí những sự đau đớn linh hồn ấy phải chịu. Bà liền thấy như có ngón tay bằng lửa chạm đến trán Bà, Bà thấy đau đến nỗi Bà hết cơn ngất trí. Đầu ngón tay đă đặt trên trán Bà sâu đến nỗi hai tháng sau, người ta c̣n nhận thấy, và vẫn làm cho bà rất đau đớn. (Trích trong sách Dogme du Purgatoire của Cha Schouppe, S.J)

 

Bạn yêu quư, bây giờ th́ Bạn thấy: không phải vô cớ mà những người coi sóc linh hồn muốn cho Bạn ăn mặc đơn sơ. Những cái làm vui mắt thế gian rồi đây sẽ làm ích ǵ cho Bạn khi Bạn đă sa vào luyện ngục? Trái lại, như Bạn đă biết... Bạn đừng tưởng Bạn chết rồi, người sống sẽ thương Bạn, sẽ nhớ cầu nguyện cho Bạn... Không, nhiều người đă lầm. Họ có nhớ chăng cũng chỉ ít ngày rồi thôi. Thời gian trôi đi, với những công việc mới, với những người bạn mới, th́ t́nh thương nhớ Bạn cũng nhạt theo... Đă không nhớ, c̣n cầu nguyện ǵ nữa.

Th́ Bạn hăy suy từ chính ḿnh Bạn... Bạn có nhớ đến những người thân yêu, những người bạn đă khuất không? Bạn có năng cầu nguyện xin lễ cho họ không... ? Suy bụng ta ra bụng người.

Vậy th́ Bạn đừng khờ khạo, quá tín nhiệm vào người sống. Bạn hăy lo thương lấy ḿnh trước, lo cho sau này khỏi phải sa vào chốn khốn nạn ấy, hoặc có sa vào, th́ cũng chóng được ra, không cần phải có người nhớ đến Bạn măi.

Cách ấy, là vui ḷng chịu khó.

 

Xin Bạn nghe thêm truyện này nữa.

Những người lúc c̣n sống đă làm gương xấu, đă gây dịp tội cho người khác hăy nhớ rằng: rồi đây, nếu may mà c̣n được xuống luyện ngục th́ không những họ phải chịu đau khổ v́ tội riêng ḿnh mà c̣n phải chịu đau khổ v́ những tội họ đă làm dịp cho người khác phạm nữa. Và thứ h́nh khổ sau đó có lẽ lại nặng nề hơn các h́nh khổ phải chịu do chính tội ḿnh phạm.

Trong sách về Luyện ngục có kể rằng: có một họa sĩ rất được mộ mến v́ ḷng đạo đức của ông ta. Lần ấy ông ta được mời đến vẽ tại nhà ḍng các cha Camêlô. Ông ta chết ngay ở chỗ ấy.

Ít ngày sau, ông được phép hiện đến với một tu sĩ, khóc lóc kêu van giữa những ngọn lửa bốc cháy phầng phầng. Ông xin vị tu sĩ đoái thương cầu nguyện cho ông v́ ông đang phải chịu đau đớn không thể nào tả được. Vị tu sĩ ngạc nhiên hỏi, tại sao ông đă sống một cuộc đời đạo đức gương mẫu như thế mà c̣n phải phạt nặng nề như vậy. Ông nói: sau khi vừa tắt hơi ông ta bị điệu đến trước Ṭa Chúa phán xét, và ở đó, ông thấy có nhiều người phàn nàn v́ nh́n một bức vẽ không trong sạch ông đă vẽ, nên họ đă có những tư tưởng, những ước muốn xấu xa, v́ thế họ bị giam cầm đau khổ trong luyện ngục. Một số người khác c̣n đau khổ hơn, đang bị giam trong hỏa ngục, cũng rên rỉ tố cáo ông v́ bức tranh nhơ nhớp bẩn thỉu của ông, khiến họ sa ngă và mất linh hồn. Cho nên ít ra ông cũng đáng phải chịu h́nh khổ như họ.

Lúc ấy một số các Thánh trên Thiên đàng hiện xuống bênh vực ông. Các Đấng nói rằng: bức tranh ấy ông vẽ lúc c̣n ít tuổi; về sau ông đă vẽ nhiều bức ảnh đạo đức khác để làm sáng danh Chúa và các Thánh thay vào rồi. Đàng khác, ông cũng đă làm nhiều việc phúc đức đền tội. Các Đấng xin Chúa khoan dung tha thứ cho ông nhờ những của bố thí ông đă làm. Nhờ những lời bầu cử ấy, ông được thoát khỏi hỏa ngục, nhưng ông sẽ bị giam cầm trong luyện ngục cho đến khi bức tranh dơ bẩn kia được hủy đi đă, để nó không c̣n làm gương xấu, làm dịp tội cho ai nữa. Ông nài nẵng xin vị tu sĩ hăy chịu khó đi t́m con người c̣n giữ bức tranh ấy, nài xin người ấy đốt nó ra tro, v́ đó là điều kiện cần thiết để ông thoát được luyện ngục. “Nếu Thầy tả t́nh cảnh đau xót của tôi, chắc người ấy sẽ động t́nh thương mà hủy nó đi ngay. Để minh chứng tôi đă hiện ra thật với Thầy, th́ xin Thầy hăy nói với người ấy rằng: ít lâu nữa, người ấy sẽ mất hai đứa con, để phạt tội đă giữ bức tranh lâu ngày. Nếu người ấy cũng không hủy nó đi, th́ người ấy cũng sẽ bị chết non”.

 

Nghe những lời ghê gớm ấy, người kia liền vội vàng đốt bức tranh ra tro. Không đầy một tháng sau, hai đứa con ông bị chết. C̣n ông, th́ ông đă hết sức làm việc đền tội và đă xin vẽ nhiều bức tranh đạo đức để bù vào. (sách Livre d’or des Âmes du Purgatoire của L.m Benoit de J. trang 74)

Bạn muốn hiểu một sự khó mà chịu cho nên sẽ giúp Bạn bớt được bao nhiêu h́nh khổ trong luyện ngục không? Bạn hăy nghe câu truyện này:

Một chị nữ tu tên là Cecilia Avoyzdra (Avoara) một lần đến xin phép Bà Bề trên là Bà mẹ Emilia Ḍng Thánh Magarita (ở Verceil) uống nước v́ khát quá. Bà Bề trên nói: “Thôi, chị hăy chịu khát một tư, v́ ḷng mến Chúa và để cứu các linh hồn trong luyện ngục”. Chị đáp: “Thưa Mẹ, con nhịn khát thế này là việc hy sinh to quá, con chết khát mất”. Tuy có buồn phiền, nhưng chị cũng nhịn, không uống nước. Việc vâng lời và hăm ḿnh ấy rất đẹp ḷng Chúa. Mấy tuần sau chị chết. Cách ba ngày, chị hiện về cùng Bà Bề trên. Chị nói: “Thưa Mẹ, con cám ơn Mẹ, con cám ơn Mẹ dường nào! V́ con quá yêu gia đ́nh nên chính nhẽ con c̣n phải phạt trong luyện ngục lâu lắm, nhưng khỏi ba ngày, thiên thần bản mệnh của con hiện xuống tay cầm một chén nước con đă hy sinh không uống ngày trước. Thiên thần đổ chén nước ấy xuống lửa, lập tức lửa tắc hết và con được ra khỏi luyện ngục... bây giờ con về thiên đàng, và không bao giờ con dám quên ơn Mẹ”. (Dogme du Purgatoire của Cha Schouppe, S.J)

 

 

Vậy nếu có ai khuyên Bạn chịu khó cho vui ḷng, th́ không phải v́ muốn Bạn chịu cho qua đi. Nhưng v́ rằng: mỗi sự khó ta chịu cho nên, một sự hy sinh ta chịu v́ muốn đẹp ḷng Chúa, th́ có công nghiệp trước mặt Chúa, và sau này có thể cứu chúng ta khỏi lửa luyện ngục. Nếu Cha giải tội muốn Bạn bỏ một hai sở thích, không phải v́ Ngài thích làm khổ cho Bạn, nhưng v́ nếu Bạn làm thế, th́ sau này Bạn sẽ đỡ nhiều trong lửa luyện ngục. Hỡi Bạn, bây giờ th́ Bạn đă hiểu cách Cha giải tội xử với Bạn. Bạn sẽ không khó chịu, khi thấy các Ngài bắt làm những điều trái ư Bạn nữa. Cần lắm Bạn ạ. Ngày sau Bạn sẽ cám ơn Cha giải tội, v́ đă bắt Bạn làm trái ư Bạn.

Xin Bạn ghi những lời ấy vào ḷng th́ mọi sự Chúa bắt chịu, Bạn sẽ vui ḷng lĩnh nhận để làm ích cho Bạn. Tôi tin ở Bạn và hy vọng từ nay bao nhiêu sự khó Bạn cũng lấy làm ít, Bạn yêu quí, từ nay mỗi khi Bạn thấy ngươi này người nọ, nhất là những người thân yêu của Bạn, làm những điều khó chịu cho Bạn, hay cằn nhằn, hay nói những lời xúc phạm đến ḷng tự ái của bạn, hoặc khô khan, không chịu đọc kinh, dâng thánh lễ... Bạn hăy dâng những sự cực ḷng ấy cho Chúa, để cứu các linh hồn trong luyện ngục và để đền vào trăm ngh́n tội nhẹ Bạn đă phạm và c̣n phạm sau này nữa.

Nếu khi chết, chúng ta được đi thẳng vào thiên đàng, không phải qua lửa luyện tội, hay chỉ qua trong ít ngày, trong mấy giờ, th́ c̣n vui thú nào bằng... tôi cầu chúc Bạn được ơn quí trọng ấy. Tôi hy vọng, nếu Bạn chịu khó cho nên th́ Bạn có thể được ơn ấy lắm!

“Lạy Nữ Vương các Linh hồn Luyện ngục, xin thương xót chúng con cùng. Chúng con xin vui ḷng dâng các sự khó chúng con chịu cho Mẹ, hợp với những sự đau đớn của Chúa và của Mẹ để đền tội chúng con đời này, và đời sau. Amen.”