PHỤ LỤC 1 : TRUYỆN ÔNG GIÓP

Ngay ở trang đầu, tôi đă nhắc đến truyện ông Thánh Gióp, th́ ở trang cuối này, tôi lại muốn nhắc đến truyện Ngài.

Có lẽ Bạn đă lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, trước đây Bạn giàu sang, bây giờ Bạn túng thiếu. Thánh Gióp ngày xưa có lẽ đă giàu sang hơn Bạn. Kinh thánh nói: Ngài có bảy ngh́n con chiên, ba ngh́n lạc đà, năm trăm đôi ḅ và năm trăm con lừa cái, người ăn người ở không biết bao nhiêu. Ngài vào hạng thế phiệt nhất mạn Đông thời ấy. Thế mà trong một giờ đồng hồ, bao nhiêu của cải sang tay người khác, chỉ c̣n lại có hai bàn tay trơn.

Có lẽ Bạn khổ v́ mất con mất cháu, mất vợ mất chồng... mất cha mẹ anh em. Nhưng Bạn không biết rằng: ông Gióp xưa, cũng con đàn cháu đống, ḥa thuận êm đẹp, thường hội họp để thắt chặt thêm dây thân ái. Thế mà cùng một lúc của cải và đoàn vật sang tay người khác, th́ bao nhiêu con cái Ngài cũng từ biệt Ngài sang kiếp sau.

Có lẽ Bạn đau phiền v́ bạn hữu thất tín. Thánh Gióp ngày xưa có ǵ hơn Bạn. Đang lúc Ngài nằm trên đống tro, th́ ba người bạn đến thăm. Lẽ ra họ đă phải yên ủi Ngài, họ lại đă nói nhiều lời gần như thóa mạ, và đổ cho Ngài những tội Ngài không có, đến nỗi sau chính Chúa phải can thiệp để bênh đỡ Ngài, và bắt ba người bạn phải tạ lỗi.

Có lẽ Bạn đă rộng tay làm phúc mà đến lúc Bạn lâm nguy, người đời theo nhau bỏ Bạn. Th́ Thánh Gióp ngày xưa có hơn ǵ Bạn? Phú quư đa nhân hội, bần cùng thân thích ly. Đời nào chả thế?

Có lẽ Bạn bị người trong gia đ́nh hóa ḷng lang dạ thú, đă không giúp Bạn đỡ đau buồn, lại c̣n chất thêm sầu khổ cho Bạn. Th́ thánh Gióp xưa cũng thế. Người vợ, lẽ ra đă phải rịt những vết thương cho chồng, th́ lại xui chồng nói phạm đến Chúa, rồi chết th́ chết.

Ấy là tôi chưa nói đến những sự đau đớn Thánh Gióp chịu trong thân thể Ngài, Bạn đă biết, và tôi dám chắc Bạn chưa đau đớn đến vậy.

Tâm hồn Bạn phiền muộn xao xuyến. Nhưng Thánh Gióp ngày xưa, có khác ǵ Bạn. Bạn hăy đọc lại những lời Ngài than thở, tôi đă trích đăng ở đầu sách này.

Bây giờ tôi xin hỏi Bạn: Bạn dám tự phụ ḿnh thánh thiện hơn Thánh Gióp chưa? Bạn đă được chính Chúa làm chứng về Bạn, như đă làm chứng về Thánh Gióp chưa? Kinh thánh chép: Chúa đă khen Thánh Gióp là người đơn thật ngay thẳng, kính sợ Chúa, xa lánh tội, Chúa đă khen Ngài là người có một không hai trong loài người [73].

Ấy thế mà Thánh Gióp đă chịu khó nhiều hơn Bạn, mặc dù có lẽ Bạn đă phạm tội nhiều hơn Thánh Gióp, ít ra Bạn chưa được dấu chắc tỏ rằng: Bạn thánh thiện hơn Thánh Gióp.

Vậy mà khi Thánh Gióp nghe những tin khủng khiếp ấy, Ngài đă sấp ḿnh xuống đất thờ lạy Thánh ư Chúa và than thở: “Tôi đă sinh ra trần trụi, th́ tôi cũng chết trần trụi... Chúa đă ban, nay Chúa lấy lại, xin theo Thánh ư Chúa, chúc tụng Thánh danh Chúa”.

Kinh thánh nói tiếp: “Trong hoàn cảnh éo le ấy, ông Gióp đă không hở một lời ǵ dại dột phạm đến Chúa" [74].

[73] Gióp 1,8

[74] Gióp 1,21-22