Mục lục Tháng Hoa Mẹ
(MB, CMC viết theo Sách Tháng Đức Bà, Hiện tại xb,1969. Mỗi ngày một bài, mỗi ngày một truyện)

1. T́m hiểu gốc tích tháng Hoa

12.Đức Mẹ là gương yêu người

23. Việc 1 tôn kính Đức Mẹ: lần hạt mân côi

2. Mẹ Vô nhiễm

13.Đức Mẹ là gương đức trong sạch

24. Việc 2 tôn kính Đức Mẹ: đeo Áo Đức Bà

3. Danh thánh Maria quyền phép

14.Đức Mẹ là gương đức khó nghèo

25. Việc 3 tôn kính Đức Mẹ: mừng lễ Mẹ

4. Mẹ Thiên Chúa

15. Đức Mẹ là gương việc cầu nguyện

26. Việc 4 tôn kính Đức Mẹ: đọc kinh Mcôi

5. Đức Mẹ là mẹ các giáo hữu

16. Đức Mẹ là gương năng rước lễ

27. Việc 5: đọc kinh Cầu Đức Mẹ

6. Đức Mẹ quyền phép và nhân lành

17. Đức Mẹ năng suy sự Th.khó chúa

28. Việc 6: đọc kinh Lạy Nữ vương

7. Đức Mẹ bầu cử trước ṭa Thiên Chúa

18. Đức Mẹ là gương nhẫn nhục chịu khổ

29. Việc 7: đọc kinh Hăy nhớ

8.Trái Tim Mẹ trọn hảo và đầy ḷng nhân ái

19. Đức Mẹ bầu chữa cho tội nhân

30. Việc 8: làm tuần ba hay chín ngày

9. Đức Mẹ gương đức tin

20. Đức Mẹ cứu giúp các bệnh nhân

31. Thành tâm kính Mẹ dấu chắc được rỗi

10. Đức Mẹ là mẹ cậy trông

21. Đức Mẹ giúp cho được chết lành

 

11. Đức Mẹ là gương kính mến chúa

22. Đức Mẹ cứu các linh hồn luyện ngục

 

32- Đức Mẹ đă đưa tôi vào đạo

33. Kinh xin ơn chết lành

34.Bài dâng Hoa tại  Giáo phận Bùi chu và mấy Giáo phận miền Bắc trước khi di cư vào miền Nam năm 1954.

35.Vào Hăng bảo hiểm Maria

                

Tháng Hoa đă  về, Tiết trời  ấm áp,

Muôn hoa đua sắc, Ḷng con rộn ràng,

Hái hoa dâng Mẹ, Xin Mẹ nhận cho...

Kính mừng Maria đầy ơn phúc...

///