THNG TRI TIM CHA GISU
(Theo sch Thng Tri Tim Cha Gisu, Hiện tại xb, Si gn, 1969)

 (web xuanha.net 5-2010)

  Ngy 1. Gốc tch việc tn thờ Tri Tim Cha?

11. Việc 4 để tn thờ Tri Tim Cha l năng dự thnh lễ

21. Nhn đức 5 l đức hiền hậu

  2. Cha Gisu đ hứa ban mun ơn cho ai tn thờ Tri Tim Người (12 ơn)

12. Việc 5 để tn thờ Tri Tim Cha l năng chầu Thnh Thể

22. Nhn đức 6 l đức vng lời

3. Mục đch sự tn thờ Tri Tim Cha

13. Việc 6 để tn thờ Tri Tim Cha l suy ngắm sự thương kh Cha

23. Tri Tim Cha Gisu ước ao cho Danh Cha cả sng

  4. Vết thương ở Tri Tim Cha c nước v mu chảy ra

14. Việc 7 để tn thờ Tri Tim Cha l Rước lễ thứ 6 đầu thng

24. Tri Tim Cha Gisu ước ao cho nhn loại tn knh Mẹ Maria

5. Tri Tim Cha Gisu c vng gai cuốn chung quanh

15. Việc 8 để tn thờ Tri Tim Cha l sốt sng Mừng lễ Tri Tim Cha

25. Tri Tim Cha Gisu ước ao cho nhn loại được cứu rỗi

6.Tri Tim Cha Gisu c thnh gi ở trn

16. Việc 9 để tn thờ Tri Tim Cha l Tn knh ảnh tượng Tri Tim Cha

26. Tri Tim Cha Gisu ước ao người ta cứu cc linh hồn luyện ngục

7. Tri Tim Cha Gisu l l lửa mến yu

17. Nhn đức 1 để knh Tri Tim Cha l ght tội thật lng

27. Gai 1 đm Tri Tim Cha l phạm tội trọng

8. Việc 1 để tn thờ Tri Tim Cha l dng mnh cho Tri Tim Người

18. Nhn đức 2 l bỏ lng qu yu mnh cng yu sự đời

28. Gai 2 l lm hư php Mnh Thnh

9. Việc 2 l đền tạ tội phạm đến Thnh Tm v Thnh Thể Cha

19. Nhn đức 3 l yu thch thnh gi, vui chịu đau khổ

29. Gai 3 l lười rước lễ

10. Việc 3 để tn thờ Tri Tim Cha l năng rước lễ

20. Nhn đức 4 l lng khim nhường

30. Phải vững lng trng cậy Tri Tim Cha

 

Cc Kinh knh Tri  Tim Cha Gisu

 1. Kinh dng mnh (Th. Margarita Maria soạn)

2. Kinh dng loi người (ĐTC Leo 13, Pio 11, Gioan 23 soạn)

3. Kinh Cầu TTCGS

Thm:

1. Kinh đền tạ Thnh Thể Cha (vắn)

2. Kinh đền tạ TTC (di)

3. Kinh dng gia đnh cho TTC

4. Kinh dng mnh cho TTC (Đức Pi 11 soạn)

-------------------------

*Tm hiểu Phong tro Lin minh Thnh Tm Cha Gisu

*Devotion to The Heart of Jesus-(English)