30 bài Suy niệm Sự đau thương của Mẹ Maria
(dựa theo Truyện Đức Mẹ mạc khải cho Sơ Maria Agreda)

Thánh Anphongsô viết, Chúa Giêsu đă hứa ban 4 ơn cho những ai tôn kính 7 sự đau đớn Đức Mẹ:      1/ Sẽ được ơn thành tâm ăn năn tội trước khi chết,  2/ Sẽ được ơn phù hộ trong những lúc gian nan, nhất là khi chết, 3/ Sẽ được in vào ḷng sự thương khó Chúa, nhờ đó được ân thưởng trên Th.đàng. 4/ Sẽ được trao vào tay Mẹ Maria, để tùy Mẹ định đoạt và ban muôn ơn.

Ngày 1-Mẹdângḿnh. Ngày 11-Con đi trốn Ngày 21-Conđộimũgai.
Ngày 2- Mẹkhổ trong đền. Ngày 12-Mẹ bị thử Ngày 22-Dânđ̣iđóngđinh.
Ngày 3- cha Mẹqua đời. Ngày 13-Mẹ lạc Con. Ngày 23-Convácthậpgiá.
Ngày 4- mẹ Mẹ quađời. Ngày 14-Con đi giảng đạo Ngày 24-Mẹ gặpCon.
Ngày 5-Mẹ kết bạn. Ngày 15-Mẹ sống cô thân Ngày 25-Conbịđóngđinh.
Ngày 6-Th.Giuseđịnh bỏMẹ Ngày 16-Giuda phản Thầy Ngày 26-Conbị nhạocười.
Ngày 7-T́m nhà trọ. Ngày 17-Mônđệ bỏ trốn Ngày 27-Mẹbênthậpgiá.
Ngày 8-Mẹ sinh Con. Ngày 18-Phêrô chối Thầy Ngày 28-Mẹ bế xác Con.
Ngày 9-Con cắt b́.      Ngày 19-ConMẹbị ánchết Ngày 29-MẹtángxácCon.
Ngày 10-Mẹ dâng Con. Ngày 20-Conbịđánhđ̣n. Ngày 30-Giáohộibịhại.

 

Ngắm 7 sự đau đớn Đức Mẹ

Ơn phúc cho những ai suy ngắm và cổ động tôn kính 7 sự Đau thương của Đức Mẹ.

Đây là 7 ơn phúc Đức Mẹ hứa:
HERE ARE THE SEVEN GRACES:

Đức Mẹ đă hứa với thánh nữ Brigita, sẽ ban 7 ơn cho những ai tôn kính Mẹ, mỗi ngày đọc 7 kinh Kính mừng và suy ngắm những hạt nước mắt và đau thương của Người:

1. Mẹ sẽ ban b́nh an cho gia đ́nh chúng.

1.-   I will grant peace to their families.

2. Mẹ sẽ soi sáng cho chúng hiểu những mầu nhiệm thánh.

2.-   They will be enlightened about the divine mysteries.

3. Mẹ sẽ an ủi chúng trong cơn đau khổ và đồng hành với chúng trong công việc chúng làm.

3.-   I will console them in their  pains and I will accompany them in their work.

4. Mẹ sẽ ban những ơn như chúng xin, nếu những ơn ấy không trái thánh ư Chúa, hoặc ban ơn thánh hóa tâm hồn chúng.

4.-   I will give them as much as they ask for as long as it does not oppose the adorable will of my divine Son or the sanctification of their souls.

5. Mẹ sẽ bảo vệ chúng trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù hỏa ngục. Mẹ sẽ ǵn giữ chúng mọi lúc trong đời chúng.

5.-   I will defend them in their spiritural battles with the infernal  enemy and I will protect  them at every instant of their lives.

6. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu h́nh trong giờ "lâm tử". Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.

6.-   I will visibly help them at the moment of their death, they will see the face of their mother.

7. Mẹ sẽ xin Con thánh Mẹ ơn này, cho những ai truyền bá ḷng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của Mẹ, chúng sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời, v́ tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết. Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng muôn đời.

7.-   I have obtained ( this grace ) from my divine Son, that those who propagate this devotion to my tears, and dolors, will be taken directly  from this earthly life to eternal happiness since all their sins will be forgiven and my Son and I will be their eternal consolation and joy.

------------------------