RỬA TỘI TRẺ EM

1. Nghi Thức Đón Tiếp

(Nên hết sức liệu để cử hành nghi lễ Rửa Tội vào Chúa Nhật là ngày Hội Thánh tưởng niệm mầu nhiệm Phục Sinh. Nên làm một nghi lễ chung cho mọi trẻ mới sinh, với sự tham dự đông đảo và tích cực của các tín hữu: ít là thân nhân, bạn hữu, láng giềng.

Cha mẹ và những người đỡ đầu có bổn phận đưa trẻ đến tŕnh diện Hội Thánh để lănh nhận Bí Tích Rửa Tội.

Chủ sự mặc áo và dây phép mầu trắng cùng các người giúp lễ đến cửa nhà thờ hay nơi gần giếng rửa tội. Trước hết, Chủ sự chào các người có mặt, nhất là cha mẹ và những người đỡ đầu, nói ít lời gợi lại niềm vui sướng của cha mẹ khi đón nhận con cái Chúa ban: "Ngài là nguồn mạch mọi sự sống và giờ đây lại muốn ban sự sống của Ngài cho các trẻ".

Chủ sự hỏi cha mẹ của mỗi em. Hoặc nếu có khá đông trẻ, Chủ sự hỏi chung tất cả cha mẹ về tên con trẻ, và mỗi gia đ́nh lần lượt trả lời. Chủ sự có thể hỏi chung tất cả bằng số nhiều).

Chủ sự: Ông bà (anh chị) đặt tên cho (các) em là ǵ?

Các cha mẹ: Thưa tên em là... là...

Chủ sự: Ông bà xin Hội Thánh cho (các) em điều ǵ?

Tất cả: Thưa xin phép Rửa Tội.

Chủ sự: Khi xin phép Rửa Tội cho con cái, ông bà (anh chị) lănh nhận trách nhiệm giáo dục (các) em trong Đức Tin, để (các) em tuân giữ các giới răn Chúa là mến Chúa yêu người như Chúa Kitô đă dậy chúng ta. Ôngbà có ư thức điều đó không?

Cha mẹ: Thưa ư thức.

Chủ sự: (hỏi các người đỡ đầu): Ông bà (anh, chị) đỡ đầu có sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ (các) em này thi hành nhiệm vụ nầy không?

(Với người Mỹ đỡ đầu: Are you ready to help the parents of this child in their duty as Christian parents?)

Các người đỡ đầu cùng trả lời: Thưa sẵn sàng.

Chủ sự: T... (hoặc: các con), cộng đoàn Kitô rất hoan hỉ đón nhận (các) con. Nhân danh cộng đoàn, cha ghi dấu thánh giá cho (các) con; sau đó cha mẹ và người đỡ đầu cũng sẽ ghi dấu Chúa Kitô Cứu Thế cho (các) con.

Chủ sự thinh lặng ghi dấu Thánh Giá trên trán mỗi em. Sau đó cha mẹ và các người đỡ đầu cũng làm thế.

 

2. Phụng Vụ Lời Chúa (Mt. 28,18-20)

Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với các môn đệ rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đă được ban cho Thầy . Vậy các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đă truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Đó là lời Chúa.

(Giảng vắn tắt)

 

3. Lời nguyện giáo dân

Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hăy cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đoái thương (những) em nhỏ sắp chịu  phép Rửa Tội đây, cha mẹ (các) em và những người đỡ đầu cùng những người đă được chịu phép Rửa Tội.

Người xướng: 1. Nhờ mầu nhiệm cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa, xin Chúa đoái thương dùng phép Rửa Tội mà tái sinh (những) trẻ này, và thâu nhận (các) em vào Hội Thánh Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: 2. Nhờ phép Rửa Tội và phép Thêm Sức, xin Chúa đoái thương (các) em trở thành môn đệ trung tín và chứng nhân của Phúc Âm Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: 3. Xin Chúa đoái thương cho (các) em nhờ đời sống thánh thiện, được hưởng niềm vui nước trời.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: 4. Xin Chúa đoái thương cho cha mẹ và những người đỡ đầu nên gương sáng đức tin cho (các) em.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: 5. Xin Chúa đoái thương luôn luôn ǵn giữ gia đ́nh (các) em trong t́nh yêu Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: 6. Xin Chúa đoái thương làm cho ơn phép Rửa Tội sống mạnh lại trong mọi người chúng con.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: 7. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.

Tất cả: Cầu cho chúng con.

8. Thánh Giuse

9. Thánh Gioan  Baotixita

10. Thánh Phêrô và thánh Phaolô

(Có thể thêm một vài thánh bổn mạng các em)

13. Các thánh Nam Nữ của Thiên Chúa.

 

4. Lời nguyện trừ tà và xức dầu

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă sai Con Chúa xuống thế gian, để trục xuất quyền lực của ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát khỏi tối tăm và đem vào ánh sáng kỳ diệu của nước Chúa, chúng con nài xin Chúa làm cho (những) em này, sau khi khỏi tội tổ tông, được trở thành đền thờ của Chúa uy linh, và xin Chúa cũng cho Thánh Thần ngự trong (các) em. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Tất cả: Amen.

Chủ sự: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho (các) con. Để biểu hiệu ơn ấy, Cha xức dầu cứu rỗi cho (các) con, trong cùng một Đức kitô, Chúa chúng ta, Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.

Tất cả: Amen.

Xức dầu dự ṭng (OS) trên trán mỗi em. Nếu khá đông trẻ có thể nhiều linh mục hoặc nhiều phó tế xức dầu giúp.

 

5. Cử hành Rửa Tội

(Khi đến giếng nước Rửa Tội).

Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hăy cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban cho (các) em này sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần.

 

Làm Phép Nước

a/ (nếu chưa làm phép):

Chủ sự: Chúc tụng Chúa Cha toàn năng, Đấng dựng nên nước để rửa sạch và nuôi sống.

Tất cả: Xin chúc tụng Chúa.

Chủ sự: Chúc tụng Chúa Con là Đức Giêsu Kitô, Đấng đă đổ nước và máu từ cạnh sườn để Hội Thánh được sinh ra nhờ việc Chúa chết và sống lại.

Tất cả: Xin chúc tụng Chúa.

Chủ sự: Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng đă xức dầu cho Đức Kitô, khi Ngài được thanh tẩy trong nước sông Giođan, để tất cả chúng ta được thanh tẩy trong Chúa.

Tất cả: Xin chúc tụng Chúa.

((Chủ sự: Lạy Chúa là Cha chúng con, xin đến giúp chúng con, xin thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai được rửa tội trong nước này là được sạch tội và tái sinh vào sự sống con cái Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: Xin Chúa thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai nhờ nước này được rửa tội để cùng chết và sống lại với Đức Kitô, th́ được nên giống Người.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: (Lấy tay phải chạm tới nước và nói) Xin Chúa Thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai đă được chọn th́  được sự sống mới bởi Chúa Thánh Thần và gia nhập dân thánh Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.))

b/ Nếu sẵn có nước rửa tội đă được làm phép th́ bỏ lời nguyện "Lạy Chúa là Cha chúng con..." và những lời tiếp đó, chỉ đọc:

Chúa đă gọi các tôi tớ là T... T... đến lănh phép Rửa Tội trong Đức Tin của Hội Thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa ban cho (các) em ơn tái sinh bởi Chúa Thánh Thần (các) em được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Tất cả: Amen.

 

Từ Bỏ Tà Thần và Tuyên Xưng Đức Tin

Chủ sự: Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu (những) trẻ nhỏ anh chị em đem đến sắp lănh nhận bí tích Rửa Tội. Do ḷng Chúa yêu mến, (các) em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Anh chị em hăy để tâm giáo dục (các) em trong Đức Tin, để sự sống của Chúa khỏi thiệt tḥi v́ ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày càng nảy nở trong (các) em. Vậy nên nhờ Đức Tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, th́ anh chị em hăy nhớ lại phép rửa tội của ḿnh mà từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng Đức Tin vào Chúa Kitô như Hội Thánh tin; chính trong Đức Tin này mà (các) em được rửa tội.

Chủ sự: Anh chị em có từ bỏ ma quỉ không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa từ bỏ.

Chủ sự: Anh chị em có từ bỏ mọi việc của ma quỉ không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa từ bỏ.

Chủ sự: Anh chị em có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỉ không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa từ bỏ.

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa tin.

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đă chịu khổ h́nh và mai táng, đă sống lại từ cơi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa tin.

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa tin.

Chủ sự: Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hănh diện tuyên xưng Đức Tin ấy, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

 

Rửa Tội

Chủ sự: (mời từng gia đ́nh đến giếng rửa tội). Vậy anh chị em có muốn cho em T... được rửa tội trong Đức Tin của Hội Thánh mà tất cả chúng ta vừa tuyên xưng không?

Cha mẹ và những người đỡ đầu: Thưa muốn.

 

Chủ sự:

T... Cha Rửa Con,

Nhân Danh Cha (đổ nước lần thứ nhất)

Và Con (đổ nước lần thứ hai)

Và Thánh Thần (đổ nước lần thứ ba).

 

Xức Dầu Thánh

Chủ sự: Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đă giải thoát (các) con khỏi tội và tái sinh (các) con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xức dầu cứu độ cho (các) con để sau khi nhập đoàn với dân Người, (các) con măi măi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cơi sống đời đời.

Tất cả: Amen.

Sau đó Chủ sự thinh lặng xức dầu thánh S.C. trên đỉnh đầu mỗi em.

 

Mặc Áo Trắng

Chủ sự: (Các) con đă trở nên tạo vật mới và đă mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của (các) con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, (các) con hăy mang nó tinh tuyền măi cho đến cơi trường sinh.

Tất cả: Amen.

 

Trao Nến Sáng

Chủ sự cầm nến Phục Sinh và nói:

Hăy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô.

Mỗi gia đ́nh một người châm nến của mỗi trẻ vào cây nến Phục Sinh.

Chủ sự: Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho những em được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó, khi Chúa đến, chúng được ra nghinh đón Người và toàn thể các Thánh trên trời.

 

6. Kết Thúc Nghi Lễ

 

Đọc Kinh Lạy Cha

Chủ sự:

Anh chị em thân mến, nhờ phép Rửa Tội, các em này được tái sinh, các em được gọi và thực sự là con Thiên Chúa. Trong phép Thêm Sức, các em sẽ được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Các em sẽ tiến tới bàn thờ Chúa tham dự bàn tiệc của lễ tế Người, và ở giữa Hội Thánh, các em sẽ gọi Thiên Chúa là Cha. Giờ đây, nhân danh các em và trong tinh thần nghĩa tử mà tất cả chúng ta đă được, chúng ta cùng nhau cầu nguyện như Chúa Kitô đă dạy chúng ta.

Mọi người cùng đọc:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

Ban Phép Lành

Chủ sự: Thiên Chúa toàn năng đă nhờ Con Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria mà làm cho các bà mẹ Công Giáo hân hoan; v́ hy vọng vào đời sống bất diệt đă bừng lên trong con cái. Xin Chúa thương ban phúc lành cho (các) bà mẹ này. (Các) bà tạ ơn Chúa v́ được Chúa cho sinh con, xin cho (các) bà cùng với con ḿnh cảm tạ Chúa luôn măi trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Đấng ban sự sống trần gian và Thiên Quốc, ban phúc lành cho (các) người cha của (những) trẻ nhỏ này. Xin cho (các) ông cùng với bạn ḿnh, trở thành những người trước tiên, dùng lời nói và gương lành, làm chứng tá Đức Tin cho con cái, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng, Đâng đă tái sinh chúng ta trong đời sống vĩnh cửu bởi nước Chúa Thánh Thần, rộng tay ban phúc lành cho các tín hữu của Người đây, để mọi nơi, mọi lúc, họ là phần tử sống động của dân Người. Xin ban b́nh an của Người cho tất cả những người có mặt nơi đây, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Tất cả: Amen.

 

 Dâng Trẻ Em Cho Đức Mẹ

 (Chủ sự nói vài lời về lợi ích dâng ḿnh cho Đức Mẹ)

Tất cả: Lạy Đức Trinh Nữ Maria / chúng con cầu khẩn Mẹ là Mẹ chúng con / Xưa Mẹ đă hiến dâng con Mẹ trong đền thánh/ Hôm nay/ chúng con đem đến trước mặt Mẹ những người con này / mà Chúa đă thương ban cho chúng con / và phép rửa tội vừa làm cho những người con này thành con của Chúa.

 Nhờ phép rửa tội / mà những người con này được làm con Mẹ / Vâng lạy Mẹ / chúng con xin hiến dâng các người con này cho Mẹ / Chúng con xin trao phó trong tay Mẹ / để Mẹ săn sóc âu yếm và ǵn giữ / Xin Mẹ bảo vệ thân xác các người con này được an mạnh / linh hồn các người con này được trong sạch / và nếu có sa ngă lạc đường / th́ xin Mẹ theo đuổi và dẫn dắt trở về / để được ơn tha thứ và lại được sống trong ơn nghĩa Chúa.

 Lạy Mẹ Maria / xin giúp chúng con là cha mẹ / là người đỡ đầu và là anh chị em họ hàng quen thuộc / Xin giúp chúng con biết nêu gương tốt / và dẫn dắt các trẻ nhỏ này trên đường đức tin / và dạy bảo các em sống theo luật của Chúa / để một ngày kia / tất cả chúng con đều được sum họp trong nhà Chúa Cha / trong t́nh thương yêu của Chúa Con / và trong nguồn hạnh phúc của Chúa Thánh Thần. Amen.

 Bài ca Dâng Mẹ

 ĐK: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm ḷng, chung đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là trạng sư, là Mẹ con. 

TK: Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ văng, cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.