Thnh lễ Cha nhật cho thiếu nhi trong gio xứ, cộng đon

do Thiếu nhi phụ trch

------------------------

LỜI KU MỜI

 

(10 pht Trước Thnh lễ, em đại diện đứng tại my ni:

- Đ gần tới giờ cử hnh Thnh lễ để tưởng nhớ sự thương kh v phục sinh của Cha Kit, để tn thờ, cảm tạ,Thin Cha, xin Cha tha tội v xin Cha tiếp tục ban cc ơn lnh hồn xc cho chng ta.

Hm nay ngnh.......phục vụ trong Thnh lễ.

Xin knh mời qu ng b, cc anh chị v cc bạn thiếu nhi đứng ln để cầu nguyện:

1. Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thần. Amen.

2. Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng, chng con xin Đức Cha Thnh Thần xuống đầy lng chng con, l kẻ tin cậy Đức Cha Trời, v đốt lửa knh mến Đức Cha Trời trong lng chng con, chng con xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.

Chng con cầu cng Đức Cha Trời, xưa đ cho Đức Cha Thnh Thần xuống, soi lng dạy dỗ cc thnh Tng đồ, th rầy chng con cũng xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần lại xuống, yn ủi dạy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

3. Lạy Cha con, Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng. Cha đ dựng nn con, v cho Con Cha ra đời, chịu nạn chịu chết v con, m con đ cả lng phản nghịch lỗi nghĩa cng Cha, th con lo buồn đau đớn, cng ch ght mọi tội con trn hết mọi sự. Con dốc lng chừa cải, v nhờ ơn Cha, th con sẽ lnh xa dịp tội, cng lm việc đền tội cho xứng. Amen.

4. Knh mừng Maria đầy ơn phc (đọc ba kinh).

5. Đạo Đức Cha Trời c mười điều răn:

Thứ nhất, thờ phượng một Đức Cha Trời v knh mến Người trn hết mọi sự,

Thứ hai, chớ ku Tn Đức Cha Trời v cớ,

Thứ ba, giữ ngy Cha nhật,

Thứ bốn, thảo knh cha mẹ,

Thứ năm, chớ giết người,

Thứ su, chớ lm sự dm dục,

Thứ bảy, chớ lấy của người,

Thứ tm, chớ lm chứng dối,

Thứ chn, chớ muốn vợ chồng người,

Thứ mười, chớ tham của người,

Mười điều răn ấy tm về hai ny m chớ: Trước knh mến một Đức Cha Trời trn hết mọi sự, sau lại yu người như mnh ta vậy. Amen

6. Đạo Đức Cha Trời c bảy php B tch:

Thứ nhất l php Rửa tội,

Thứ hai l php Thm sức,

Thứ ba l php Mnh Thnh Cha,

Thứ bốn l php Giải tội,

Thứ năm l php Xức dầu thnh,

Thứ su l php Truyền chức thnh,

Thứ bảy l php Hn phối.

 

Kinh Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam.

 

Knh lạy cc thnh Tử đạo Việt nam, xưa đ biết dng ơn Cha m lướt thắng mọi kh khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phc m, v xy dựng Hội Thnh Cha trn đất nước Việt nam. Cc thnh đ can đảm tuyn xưng đức tin, đến hi sinh mạng sống v lng yu mến Cha v phần rỗi cc linh hồn, nn đng được hưởng hạnh phc trn trời.

Chng con xin hiệp cng cc Thnh m tạ ơn Thin Cha v Mẹ Maria, Nữ vương Cc Thnh Tử đạo, đ ban cho cc thnh được hồng phc như vậy. Chng con hoan hỉ ca tụng cc Thnh l những hoa tri đầu ma cao qu của Hội Thnh Việt nam.

Xin cc thnh cầu bầu cho chng con l con chu, biết noi gương m sống đạo Phc m, thi hnh bc i, trung thnh với Hội Thnh v yu mến qu hương. V khi chng con gặp kh khăn nguy hiểm, xin cc Thnh nng đỡ ủi an, để chng con đủ sức vng theo Cha, cộng tc vo mầu nhiệm Thập gi cứu độ của Cha Gisu, tiếp tục con đường cc Thnh đ đi, hầu đạt tới hạnh phc mun đời. Amen.

 

THNH LỄ

 

 Gio hội dng thnh lễ để:

1. Thờ phượng Cha l Cha quyền php,

2. Cảm tạ Cha l Cha nhn lnh,

3. Xin Cha tha thứ tội lỗi đ phạm,

4, Xin Cha ban những ơn cần cho những ngy tới.

Thnh Gioan Vianey ni: "Trn trần gian, khng c việc no cao trọng hơn lễ Misa, v l việc của Cha Gisu, Cha l Đấng tế lễ v l của lễ".

(Cng với Đức Mẹ, cc thin thần v cc thnh, với cộng đon, em hy sốt sắng dng Thnh lễ, v ngay từ đầu lễ, hy xin Đức Mẹ dọn linh hồn để em Rước lễ: Rước Cha Gisu vo tm hồn. Khi dự lễ, em thưa kinh, ca ht cng với cộng đon, đừng ni chuyện n đa).

 

Nghi thức đầu lễ

Chủ tế (Ct): - Nhn danh Cha v Con v Thnh Thần.

Cộng đon (Cđ):- Amen

- Cha ở cng anh chị em

- V ở cng cha

- Anh chị em, chng ta hy nhn nhận tội lỗi chng ta, để cử hnh mầu nhiệm thnh:

- Ti th nhận cng Thin Cha ton năng  v cng anh chị em:

Ti đ phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời ni, việc lm v những điều thiếu st.

(Đấm ngực v đọc) Lỗi tại ti, lỗi tại ti,  lỗi tại ti mọi đng.

V vậy ti xin Đức B Maria trọn đời đồng trinh, cc Thin thần, cc thnh v anh chị em, khẩn cầu cho ti trước ta Thin Cha, Cha chng ta.

- Xin Thin Cha ton năng, thương xt, tha tội v dẫn đưa chng ta đến sự sống mun đời.

- Amen.

 

(Ca Đon ht Kinh Thương Xt:

 *  Xin thương con, xin Cha thương xt con. Xin thương con, tha thứ mun lỗi lần. (lặp lại 3 lần)

 

Ct: Vinh Danh Thin Cha  trn cc tầng trời.

(Ca Đon ht Kinh Vinh Danh:

* Đk:Vinh Danh, Vinh Danh Thin Cha Ba Ngi, vinh danh, vinh danh Thin Cha mun đời.

* Tk1: Vinh danh Ngi Cha, Ton năng uy dũng, Đấng đ tc tạo, v yu thương con người,

* Tk2: Vinh danh Ngi Con, nhập thn hiến tế, Thnh Gi cứu đời v yu tbương con người.

- Tk3: Vinh danh Ngi Ba, Thần Linh Thnh i, chiếu sng thế trần, v yu thương mun dn.

 

- Chng ta dng lời cầu nguyện:

- Amen.

 

I. PHỤNG VỤ LỜI CHA

 

Bi đọc 1:

- Đ l Lời Cha,

- Tạ ơn Cha

Bi đọc 2:

- Đ l Lời Cha,

- Tạ ơn Cha

Bi Tin Mừng:

- Cha ở cng anh chị em

- V ở cng cha,

- Tin Mừng Cha Gisu Kit theo thnh...

- Lạy Cha, vinh danh Cha.

(Sau khi nghe bi Tin Mừng:

- Đ l Lời Cha,

- Lạy Cha Kit, ngợi khen Cha.

(Em ngồi nhn ln cha, chăm ch nghe giảng Lời Cha)

(Nghe giảng xong, em đứng ln ht kinh Tin knh:

bulletCa Đon ht Kinh Tin Knh (hoặc đọc kinh Tin Knh Cc Thnh Tng đồ: Ti tin knh Đức Cha Trời l Cha php tắc v cng dựng nn trời đất...

* Tk1: Con tuyn xưng rằng Thin Cha trn trời. Cha nhn lnh quyền năng khn snh. Yu thương con nn Cha dựng mun loi, v cho Người chia phc cao sang.

* Đk: Con xin tin rằng, con xin tin rằng, tin Gisu l Con Thin Cha. Con xin tin rằng, con xin tin rằng, tin những chi Hội Thnh dậy con.

* Tk2: Con tuyn xưng rằng Thin Cha Ngi Lời, chết thập hnh v yu nhn thế. Ba hm sau Phục Sinh Ngi khải hon, rồi mai ngy lại đến vinh quang.

* Tk3: Con tuyn xưng Thần Linh Cha cao vời, do Ngi Lời từ Cha sai đến. Ban ơn thing canh tn lng con người, v giữ gn Hội Thnh trung kin.

 

LỜI NGUYỆN GIO DN

1. Xin Cha l Cha chng con, ban ơn ph trợ Đức Thnh Cha v ton thể Gio hội, đặc biệt l Gio hội Mỹ v Gio hội Việt nam .

Chng con cầu xin Cha.

2. Xin Cha ban ơn lnh cho cha Tuyn y, cc thầy c, cha mẹ, ng b, cc anh chị huynh trưởng, v mọi người lm ơn hồn xc cho chng con.

Chng con cầu xin Cha.

3. Xin Cha cho chng con được mạnh khỏe, dễ học hnh, sống ngoan ngon, hiểu biết gio l để yu mến, phụng sự Cha v gip đỡ tha nhn.

Chng con cầu xin Cha.

 4. Xin Cha cho cộng đon chng con c những người trẻ được Cha ku gọi, v biết quảng đại đp lại tiếng Cha, để lm linh mục, tu sĩ nam nữ, nhiệt thnh lm việc trong Gio hội Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 5. Xin Cha thương đem những linh hồn ở trong luyện ngục nng nảy được về Thin đng nhờ ơn qua thnh lễ ny.

Chng con cầu xin Cha.

 6. Xin Cha  nghe những lời cầu nguyện chng con m thầm dng ln Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

II. PHỤNG VỤ THNH THỂ

- Anh chị em hy cầu nguyện để hy lễ của ti cũng l của anh chị em, được Thin Cha l Cha ton năng chấp nhận.

- Xin Cha nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tn vinh danh Cha, v mưu ch cho chng ta , cng ton thể Hội Thnh Người.

 

KINH TẠ ƠN

 

(Thnh lễ dnh cho Trẻ em II, trch sch Nghi thức Thnh lễ bản dịch mới 2005, trang 190)

- Cha ở cng anh chị em,

- V ở cng cha,

- Hy nng tm hồn ln,

- Chng con đang hướng về Cha,

- Hy tạ ơn Cha l Thin Cha chng ta,

- Thật l chnh đng,

 

- Lạy Cha rất mực yu thương, chng con hn hoan tạ ơn Cha v cng Đức Gisu Kit,

chng con hớn hở vui mừng trong Hội Thnh của Cha.

Cha yu thương chng con đến nỗi  đ dựng nn thế giới bao la v xinh đẹp ny cho chng con.

Cđ: Lạy Cha, vinh danh Cha l Đấng  yu thương loi người chng con.

 

Ct: Cha  yu thương chng con đến nỗi ban Cha Gisu, Con Cha cho chng con,

để Người dẫn đưa chng con đến cng Cha.

Cđ: Lạy Cha, vinh danh Cha l Đấng  yu thương loi người chng con.

 

Ct: Cha yu thương chng con đến nỗi quy tụ chng con trong Đức Kit,

v nhờ Cha Thnh Thần, Cha lm cho chng con trở nn nghĩa tử của một gia đnh duy nhất.

Cđ: Lạy Cha, vinh danh Cha l Đấng  yu thương loi người chng con.

 

Ct: V Cha đ ban tặng một tnh yu lớn lao dường ấy,

nn cng với cc Thin thần v cc thnh đang thờ lạy Cha,

chng con tạ ơn Cha v ca ht rằng:

Thnh! Thnh! Thnh!

Cha l Thin Cha cc đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Cha.

Hoan h Cha trn cc tầng trời.

Chc tụng Đấng ngự đến nhn danh Cha.

Hoan h Cha trn cc tầng trời.

 

Ct: Cha Gisu đ được Cha sai đến, Người l Đấng thật đng chc tụng.

Người l bạn bạn của cc trẻ em v  những người ngho kh.

Chnh Người đ đến dạy chng con yu mến Cha v thương yu lẫn nhau.

Chnh Người đ đến cất khỏi lng con người tội lỗi v sự dữ l ro cản tnh bạn hữu,

lng ghen ght lm mất đi cuộc sống hạnh phc.

Chnh Người đ hứa ban Cha Thnh Thần đến ở cng chng con mọi ngy,

để nhờ sự sống của Cha, chng con được sống như con ci.

Cđ: Chc tụng Đấng ngự đến nhn danh Cha. Hoan h Cha trn cc tầng trời.

 (Cộng đồng qu)

(Chủ tế đặt tay trn bnh rượu:

- Chng con ni xin Cha l Thin Cha, Cha chng con, sai Thnh Thần Cha đến

lm cho những của lễ l bnh v rượu ny

trở nn Mnh v + Mu Đức Gisu Kit, Cha chng con.

 

Hm trước ngy chịu khổ hnh,

Người đ biểu lộ tnh yu v tận của Cha.

Quả vậy, đang khi dng bữa tối với cc mn đệ,

Người cầm bnh, tạ ơn, bẻ ra v trao cho họ m ni:

Tất cả cc con hy nhận lấy m ăn:

V ny l Mnh Thầy

Sẽ bị nộp v cc con.

 

Cđ: Cha Gisu Kit bị trao nộp v chng con.

 

Ct: Cũng vậy, Người cầm lấy chn rượu,

cầu nguyện tạ ơn Cha, v trao chn cho họ m ni:

Tất cả cc con hy nhận lấy m uống:

V ny l chn Mu Thầy,

Mu giao ước mới v vĩnh cửu,

Sẽ đổ ra cho cc con v nhiều người được tha tội.

 

Cđ: Cha Gisu Kit bị trao nộp v chng con.

 

Lm: Cc con hy lm việc ny m nhớ đến Thầy.

- Đy l mầu nhiệm đức tin.

Cđ: Lạy Cha, chng con loan truyền Cha chịu chết,

v tuyn xưng Cha sống lại, cho tới khi Cha đến.

 

Ct: V thế, lạy Cha rất mực yu thương,

chng con knh nhớ ci chết v sự sống lại của Cha Gisu, Đấng cứu độ trần gian.

Người đ tự ph mnh trong tay chng con, để nn lễ vật  giao ha v bnh an, nn hy lễ của chng con,

nhớ đ chng con được li cuốn đến cng Cha.

 Cđ: Chng con ngợi khen Cha, chng con chc tụng Cha, chng con tạ ơn Cha.

 

Ct: Lạy Cha l Thin Cha xin nhậm lời chng con

v ban Thnh Thần của tnh yu Cha

cho hết mọi người tham dự bn tiệc ny,

để họ được ngy cng  hợp nhất trong Hội Thnh,

cng với Đức Gio Hong T. v Đức Gim Mục T. chng con,

cng tất cả cc Gim Mục, v mọi người phục vụ dn Cha.

 Cđ: Lạy Cha, ước g mọi người nn một thn thể v một tinh thần để tn vinh Cha.

 

Ct: Xin Cha đừng qun những người chng con yu mến:

cha mẹ, anh chị em v bạn hữu chng con,

v những người chng con chưa trọn tnh thương mến.

Xin Cha cũng nhớ đến những người đ la khỏi đời ny trong bnh an (l T. v T.)

v xin Cha nhn từ đn nhận họ vo hưởng niềm vui trong Nh Cha.

 Cđ: Lạy Cha, ước g mọi người nn một thn thể v một tinh thần để tn vinh Cha.

 

Ct: Lạy Cha, một ngy kia, xin Cha qui tụ  chng con về với Cha,

cng với Đức Thnh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thin Cha, Mẹ chng con,

để mừng ngy vĩnh cửu trong Nước Cha, nơi tất cả bạn hữu của Đức Gisu Kit, Cha chng con,

sẽ khng ngừng ht bi ca chc tụng Cha.

Cđ: Lạy Cha, ước g mọi người nn một thn thể v một tinh thần để tn vinh Cha.

 

Ct: Chnh nhờ Người, với Người v trong Người,

m mọi danh dự v vinh quang đều qui về Cha

l Cha ton năng,

trong sự hợp nhất của Cha thnh Thần đến mun đời.

Cđ: Amen

 

(Cc em đứng đọc kinh Lạy Cha:

Ct: Vng lệnh Cha Cứu Thế, v theo lời Người dạy, chng ta dm nguyện rằng:

Cđ: Lạy Cha chng con ở trn trời

Chng con nguyện Danh Cha cả sng,

Nước Cha trị đến,

Cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời.

Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy;

V tha nợ chng con,

như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con;

Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ,

nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ.

 

- Lạy Cha , xin cứu chng con khỏi mọi sự dữ,

xin đoi thương cho những ngy chng con đang sống được bnh an.

Nhờ Cha rộng lng thương cứu gip,

Chng con sẽ lun lun thot khỏi tội lỗi v  được an ton khỏi mọi biến loạn,

đang khi chng con mong đợi niềm hy vọng hồng phc,

v ngy trở lại của Cha Gisu Kit, Đấng Cứu Độ chng con

 

-Cđ: V vương quyền, uy lực v vinh quang

l của Cha đến mun đời.

 - Lạy Cha Gisu Kit, Cha đ ni với cc Tng đồ rằng:

"Thầy để lại bnh an cho cc con,

Thầy ban bnh an của Thầy cho cc con".

Xin đừng chấp tội chng con,

nhưng xin nhn đến đức tin của Hội Thnh Cha;

xin đoi thương ban cho Hội Thnh được bnh an

v hợp nhất theo thnh Cha.

Cha hằng sống v hiển trị mun đời.

 Cđ:  Amen.

Lm: Bnh an của Cha hằng ở cng anh chị em.

Cđ:   V ở cng cha.

Lm: Anh chị em hy chc bnh an cho nhau.

 (cc em bắt tay v chc bnh an cho nhau)

Lạy Chin Thin Cha, Đấng xa tội trần gian: xin thương xt chng con.

Lạy Chin Thin Cha, Đấng xa tội trần gian: xin thương xt chng con.

Lạy Chin Thin Cha, Đấng xa tội trần gian: xin ban bnh an cho chng con.

 

- Đy Chin Thin Cha, đy Đấng xa tội trần gian, phc cho ai được mời đến dự tiệc Chin Thin Cha.

Cđ:   Lạy Cha, con chẳng đng Cha ngự vo nh con,

nhưng xin Cha phn một lời, th linh hồn con sẽ lnh mạnh.

 

* Ca Đon Ht: Lạy Ngi, l Chin Thin Cha, Đấng đ xa ti trần gian. Lạy Ngi, l Chin rất hiền, cầu Ngi dủ thương nhn thế. Hy ban xuống ơn bnh an. Xin ban xuống ơn an bnh, xin cho an bnh lun mi. Xin ban xuống ơn an bnh, xin cho an bnh khắp nơi.

 

(Em khoanh tay cung knh ln rước Cha Gisu, thờ lạy Cha, yu mến Cha, cầu xin Cha cho em, gia đnh em, cộng đon, nước Mỹ, nước Việt nam, cho Gio hội, thế giới, cc linh hồn đ qua đời. Xin Đức Mẹ cảm ơn Cha thay cho em).

 

Nghi thức kết lễ:

Ct: Cha ở cng anh chị em,

 Cđ: V ở cng cha.

Ct: Xin Thin Cha ton năng l Cha, v Con, v Thnh Thần ban phc lnh cho anh chị em.

Cđ: Amen.

Ct: Lễ xong, chc anh chị em đi bnh an..

 Cđ: Tạ ơn Cha.

 

(Cộng đon đọc kinh Trng cậy:

- Chng con trng cậy rất thnh Đức Mẹ Cha Trời/ xin chớ ch chớ bỏ lời chng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn/ Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sng lng,

Thưa: Hằng chữa chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

- Lạy Rất Thnh Tri Tim Đức Cha Gisu, thương xt chng con.

- Lạy Tri Tim cực thanh cực tịnh Rất Thnh Đức B Maria, cầu cho chng con.

- Lạy ng thnh Giuse l bạn thanh sạch Đức B Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chng con.

- Đức Mẹ La Vang, cầu cho chng con.

- Cc Thnh Tử đạo Việt nam, cầu cho chng con.

Nhn danh Cha...