HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ DÂNG M̀NH  VÀ NHẬN NHIỆM VỤ

 

(Sau bài giảng lễ Chúa nhật, Thư kư Hội đồng giáo xứ đương nhiệm xướng tên từng tân chức và mời lên đứng hàng ngang trước cung thánh.

Khi lên đủ, cha xứ nói mấy lời chào mừng và khuyến khích, kêu gọi giáo dân hợp tác, rồi mời tân Hội đồng dâng ḿnh và nhiệm vụ cho Thiên Chúa)

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Sáng lập Hội thánh, con là (từng người xướng tên ḿnh)

được Chúa và Cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ…tín nhiệm và tuyển chọn chúng con phục vụ trong Hội Đồng Mục vụ nhiệm kỳ …

 

Dù cuộc sống gia đ́nh bận rộn, chúng con xin vui nhận với tất cả ḷng nhiệt thành, đem sức ḿnh cộng tác với cha xứ (Quản nhiệm) và mọi người trong xứ (Cộng đoàn) để cùng nhau xây dựng Hội thánh tại địa phương này.

 

Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho thiện chí của chúng con, xin hướng dẫn, phù hộ, nâng đỡ chúng con, để chúng con luôn đi đúng đường lối của Giáo hội Công giáo Rôma, chỉ t́m vinh Danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

(Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

Tất cả vỗ tay)   

(Cộng đoàn hát bài truyền giáo:

Lạy Chúa, xưa Chúa đă phán: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt".

Chúa hăy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi.

Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.

 

(Tiếp tục dâng lễ)