2. Lm php Tượng, Ảnh

 

            - Ơn ph trợ chng con ở nơi Danh Cha

            - L Đấng tạo thnh trời đất

            - Cha ở cng anh chị em

            - V ở cng cha

            - Chng ta dng lời cầu nguyện

            Lạy Cha, Cha khng ngăn cấm chng con dng tượng ảnh cc thnh của Cha để knh nhớ v noi gương cc Ngi. Chng con ni xin Cha ban php lnh v thnh ha (cc) bức tượng (ảnh) ny để knh nhớ (Tri Tim Cha Gisu , ức Mẹ Maria, thnh Cả Giuse, thnh...). Chớ g nhờ sự tn knh tượng (ảnh) cc Ngi m chng con được ơn Cha ph hộ đời ny v được vinh phc đời sau.

Chng con cầu xin nhờ Đức Kit Cha chng con.

Amen.

(Linh mục rảy nước thnh trn tượng, ảnh)