Xức Dầu  v đưa Của ăn Đng

Cho bệnh nhn trường hợp nguy tử

(trch Phụng vụ B tch Dn Cha xb 1982, tr 122 - 127)

 

1. Mở đầu

Cha Gisu lun ở cng chng ta để đổi mới đời sống dn Ngi qua thần lực cc nhiệm tch. Nhờ thừa tc vụ của cc linh mục, Cha  tha tội cho những ai thống hối, nhờ B tch Xức dầu thnh, Cha  nng đỡ bệnh nhn. Cha ban Mnh v Mu Người lm của ăn nui sống tất cả những ai đang đợi chờ Người trở lại, để trợ gip họ trn đường lữ thứ trần gian, v tăng sức cho họ biết hi vọng chờ đợi cuộc sống vĩnh cửu.

V thế giờ đy, chng ta cử hnh cc B tch ấy, v cng nhau cầu nguyện tha thiết cho người anh em (chị em) của chng ta.

 

1. Nghi thức thống hối

Anh chị em, chng ta hy nhn nhận tội lỗi chng ta để xứng đng cử hnh mầu nhiệm thnh.

Ti th nhận

Xin Thin Cha ton năng, thương xt, tha tội v dẫn đưa chng ta về ci trường sinh.

--------------------

3. Giải tội v giải vạ

Nếu cần, th giải tội, v nếu cần v khi c quyền th giải vạ. Chỉ cần c giải vạ khi đọc cng thức giải tội l đủ.

Tuy nhin, nếu muốn v khi c quyền, c thể giải vạ (hay tha suspensio hoặc interdictum) trước khi giải tội. Trong trường hợp ny cũng c thể dng cng thức giải vạ:

- Cha dng quyền đ ban cho cha m tho gỡ con khỏi bị vạ tuyệt thng (hay vạ ngưng chức, hay vạ cấm) nhn danh Cha v Con v Thnh Thần. Amen)

 

Cng thức giải tội:

"Thin Cha l Cha hay thương xt,

đ nhờ sự chết v sống lại của Con Cha m giao ha thế gian với Cha.

V đ ban Thnh Thần để tha tội,

Xin Cha  dng tc vụ của Hội thnh m ban cho con ơn tha thứ v bnh an.

Vậy cha tha tội cho con, nhn danh Cha v Con v Thnh thần".

 

(God, the Father of mercies,
through the death and the resurrection of his Son
has reconciled the world to himself
and sent the Holy Spirit among us
for the forgiveness of sins;
through the ministry of the Church
may God give you pardon and peace,
and I absolve you from your sins in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit.)

---------------------

4. Ban Ơn Ton x

"Cha dng quyền Ta thnh đ ủy cho, ban ơn đại x v ơn tha thứ tội lỗi cho con.

Nhn danh Cha v Con v Thnh Thần. Amen".

 

5. Tuyn xưng đức tin (nếu bệnh nhn cn tỉnh kh)

- Anh chị em c tin knh Thin Cha l Cha ton năng, Đấng tạo thnh trời đất khng?

- Anh chị em c tin knh Đức Gisu Kit, Con Một Thin Cha, Cha chng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đ chịu khổ hnh v mai tng, đ sống lại từ ci chết, v đang ngự bn hữu Cha Cha khng?

- Anh chị em c tin knh Đức Cha Thnh Thần, tin Hội Thnh Cng gio, tin cc thnh thng cng, tin php tha tội, tin xc sống lại v sự sống vĩnh cửu khng?

 

6. Lời nguyện chung

Anh chị em thn mến, chng ta hy cầu nguyện cho người anh chị em của chng ta, xin Cha thm sức mạnh nhờ cc B tch của Người.

- Lạy Thin Cha l Cha chng con, xin nhn đến anh chị em ny đang chia sẻ sự đau khổ của Con Một Cha, chng con cầu xin Cha.

- Xin Cha chăm sc, giữ gn người anh chị em ny trong tnh thương của Cha, chng con cầu xin Cha.

- Xin Cha ban cho người anh chị em ny sức mạnh v bnh an của Cha, chng con cầu xin Cha.

------------------------

7. Ban Php Thm sức (nếu chưa chịu)

Chng ta hy cầu nguyện,

Lạy Thin Cha ton năng, l Cha Đức Gisu Kit, Cha chng con, nhờ nước v Thnh Thần, Cha đ giải thot con ci Cha khỏi tội lỗi v ban cho được sự sống mới. Xin sai Thnh Thần Cha xuống trn con ci Cha đy để trợ gip v hướng dẫn. Xin ban cho con ci Cha được thần tr khn ngoan v thng hiểu, thần tr lo liệu v sức mạnh, thần tr suy biết v đạo đức. Xin ban cho người con Cha đy được đầy ơn knh sợ Cha .

Chng con cầu xin nhờ Đức Kit Cha chng con.

Amen

(lấy dầu chrisma (SC) xức hnh thnh gi trn trn người chịu v đọc:

- HY NHẬN LẤY ẤN TN ƠN CHA THNH THẦN.

AMEN.

------------------------

8. Xức dầu bệnh nhn

(linh mục im lặng đặt hai tay trn trn bệnh nhn một lt, rồi đọc lời nguyện tạ ơn trn dầu thnh:

- Lạy Cha Cha ton năng, chc tụng Cha đ sai Con Cha xuống trần gian v chng con v v phần rỗi chng con.

- Chng con chc tụng Cha.

- Lạy Cha Con l Con Một Thin Cha, chc tụng Cha l Đấng đ muốn chữa lnh cc tật nguyền của chng con, khi xuống mặc bản tnh loi người chng con.

- Chng con chc tụng Cha.

- Lạy Cha Thnh Thần l Đấng An ủi, chc tụng Cha lun dng thần lực của Cha m chữa lnh những bệnh tật của chng con.

- Chng con chc tụng Cha.

Lạy Cha, xin ban cho con ci Cha khi được xức dầu thnh ny với lng tin, được thm sức trong cơn đau đớn, được sức mạnh trong bệnh tật.

Chng con cầu xin, Nhờ Đức Kit Cha chng con. Amen.

(xức dầu OI trn trn:

NHỜ VIỆC XỨC DẦU THNH NY,

V NHỜ LNG TỪ BI NHN HẬU CỦA CHA,

XIN CHA DNG ƠN CHA THNH THẦN, M GIP ĐỠ CON. AMEN

(xức dầu OI trn 2 bn tay:

XIN CHA GIẢI THOT CON KHỎI MỌI TỘI LỖI,

CỨU CHỮA CON,

V THƯƠNG LM CHO CON THUYN GIẢM. AMEN.

 

9. Của ăn đng

Anh chị em thn mến, trước khi la thế gian để về cng Cha Cha, Cha Gisu Kit đ ban cho chng ta B tch Mnh v Mu Người, để đến giờ chng ta sửa soạn qua khỏi đời ny m về với Người, chng ta được chnh Mnh v Mu Người lm của ăn đi đng, bảo đảm cho được vững tm tin cậy vo lời Cha hứa cho sống lại. Vậy giờ đy, chng ta hy cng nhau cầu xin Cha  như Cha Gisu Kit đ dạy chng ta:

- Lạy Cha chng con

 

RƯỚC LỄ:

- Đy Chin Thin Cha

 

10. Kết thc

Chng ta dng lời cầu nguyện,

Lạy Cha, Con Cha l Đng, l sự Thật v l sự Sống của chng con,

Xin Cha nhn từ nhn đến ti tớ Cha l T.

Xin ban cho kẻ tin tưởng vo lời hứa của Cha

v đ được Mnh Mu Con Cha ti tạo,

cũng được tiến bước vo Nước Cha trong bnh an.

Chng con cầu xin nhờ Đức Kit, Cha chng con.

Amen.

 

Ban php lnh:

- Xin Thin Cha ton năng l Cha + v Con v Thnh Thần ban phc lnh cho anh chị em.

Amen.

 

----------------------------------------------------

Xức dầu trường hợp hồ nghi cn sống

 

(linh mục đến gần bệnh nhn, v nếu c giờ th đọc:

 

Chng ta hy tin tưởng cầu nguyện cho con ci Cha đy l T.

Xin Cha thương xt  con ci Cha,

V nhờ việc xức dầu thnh ny, xin Cha ti tạo sức mạnh cho con ci Cha.

Chng con cầu xin Cha.

- Xin Cha nhận lời chng con.

(Rồi linh mục xức dầu bệnh nhn ngay:

NẾU CON CN SỐNG,

CHA NGUYỆN XIN CHA, NHỜ VIỆC XỨC DẦU NY,

CHA LẤY LNG NHN TỪ V THƯƠNG YU M TRỢ GIP CON,

BẰNG N SỦNG CỦA CHA THNH THẦN.

- AMEN

-----------------------------