NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHN 

GIẢI TỘI, BAN ĐẠI X, THM SỨC, LM PHP DẦU- XỨC DẦU, CỦA ĂN ĐNG

I. NGHI THỨC MỞ ĐẦU

Số 118 : Linh mục mặc phẩm phục xứng hợp với tc vụ thnh, tiến đến gần bệnh nhn, cho bệnh nhn v cc người hiện diện :
- LM : Bnh an của Cha ở cng anh chị em (con).
- CĐ : V ở cng cha.
Sau đ linh mục đặt Thnh Thể trn bn v thờ lạy cng với những người hiện diện
- Tuỳ nghi rảy nước thnh trn bệnh nhn v căn phng : Xin cho nước nầy nhắc lại B tch Rửa tội đ lnh nhận v knh nhớ Đức Kit, Đấng đ chịu nạn chịu chết v sống lại để cứu chuộc chng ta.
 
Số 119 : Linh mục ni t lời nhắn nhủ tương tự như sau : Anh chị em thn mến ! Cha Gisu lun ở với chng ta. Người dng ơn B tch m nng đỡ chng ta, dng tc vụ của linh mục m tha tội cho những ai sm hối, dng Mnh Thnh Người như Của ăn Đng m nng đỡ những ai mong đợi Người đến, để họ hy vọng được sống đời đời. Chng ta sắp cử hnh ba B tch nầy, m người thn của chng ta đy đang xin lnh nhận. Vậy chng ta hy cố gắng gip bệnh nhn bằng lng bc i v lời cầu nguyện sốt sắng.
 
II. NGHI THỨC SM HỐI GIẢI TỘI
 
Số 120-121 : Nếu c thể được th linh mục giải tội cho bệnh nhn lc nầy, nn mời mọi người ra xa cầu nguyện để bệnh nhn tiện xưng tội.
Khi bệnh nhn khng xưng tội, hoặc khi c nhiều người sẽ rước lễ, th linh mục mời gọi bệnh nhn v những người hiện diện cử hnh Nghi thức Sm hối         
- Anh chị em, chng ta hy nhn nhận tội lỗi chng ta để xứng đng tham dự vo việc cử hnh thnh nầy.
- Mọi người thinh lặng đi cht rồi đọc kinh ti th nhận hay dng một trong cc cng thức sm hối đầu lễ (Sch lễ Rma việt ngữ 1992 trang 566-567)
- Chủ sự kết thc : Xin Thin Cha ton năng thương xt, tha tội v dẫn đưa chng ta đến sự sống mun đời.
- Mọi người : Amen.
 
III. NGHI THỨC BAN ƠN ĐẠI X
 
Số 122 : B tch Giải tội hoặc Nghi thức Sm hối c thể được kết thc bằng việc ban ƠN ĐẠI X trong giờ lm chung như sau :
Cha (ti) dng quyền To Thnh đ uỷ cho, ban ơn Đại X v ơn tha thứ mọi tội lỗi cho con (ng, b, anh, chị, em). Nhn danh Cha v Con v Thnh Thần.
- Đp : Amen.
 
IV. PHỤNG VỤ LỜI CHA
 
Số 123 : Nếu tnh trạng bệnh nhn cho php, c thể đọc một đoạn Kinh Thnh, rồi lặp lại lời tuyn xưng đức tin khi chịu php rửa tội.
 
*Đọc Tin Mừng : (Lc 4, 38-40)
Lm :
Tin mừng Cha Gisu theo Thnh Luca :
Đức Gisu rời khỏi hội đường, đi vo nh ng Simon. Lc ấy b mẹ vợ ng Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa b. Đức Gisu ci xuống gần b, ra lệnh cho cơn sốt, v cơn sốt rời khỏi b. Tức khắc b chỗi dậy phục vụ cc Ngi. Đ l Lời Cha.

 
Mọi người : Lạy Cha Kit, ngợi khen Cha.
 

* Tuyn xưng đức tin :
Mở đầu, linh mục ni vi lời vắn tắt, thch hợp, rồi hỏi bệnh nhn :
- Con (BACE) c tin knh Thin Cha l Cha ton năng, Đấng tạo thnh trời đất khng ?
- Đp : Thưa con tin.
- Con () c tin knh Cha Gisu Ki-t, Con Một Thin Cha, Cha chng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đ chịu khổ hnh v mai tng, đ sống lại từ ci chết v đang ngự bn hữu Cha Cha khng ?
- Đp : Thưa con tin.
- Con c tin knh Đức Cha Thnh Thần, tin Hội Thnh Cng Gio, tin cc Thnh thng cng, tin php tha tội, tin xc sống lại v sự sống vĩnh cửu khng ?
- Đp : Thưa con tin.
 
* Lời cầu
Chủ sự : Anh chị em thn mến, Chng ta hy cầu xin Cha cho người thn của chng ta giờ đy đang được Cha bổ sức bằng cc b tch.
X. Lạy Cha, Cha đ thương yu chng con đến cng, v đ ph mnh chịu chết để ban sự sống cho chng con, xin thương nng đỡ người thn của chng con đang đau liệt.
Đ. Xin Cha nhậm lời chng con.
X. Nhờ b tch Xức Dầu Thnh, xin Cha gn giữ người thn của chng con, ban thm sức mạnh, sự bnh an của Cha v giải thot khỏi mọi sự dữ.
Đ. Xin Cha nhậm lời chng con.
X. Cha đ phn : Ai ăn Thịt Ta v uống Mu Ta th được sống đời đời. Xin cho người thn của chng con được dồi do sức sống của Cha nhờ Của Ăn Đng m Cha đ dọn cho chng con.
 
V. CỬ HNH B TCH THM SỨC
 
Cc linh mục được quyền ban B tch Thm sức khi bệnh nhn nguy tử m chưa chịu b tch nầy, kể cả trẻ em.
Số 124 : Nếu phải ban b tch nầy trong một nghi lễ lin tục, th linh mục đặt tay v đọc như sau :
Lạy Thin Cha ton năng, l Cha Đức Gi-su Ki-t, Cha chng con, Cha đ ti sinh người con Cha đy bởi Nước v Thnh Thần khi giải thot ti tớ Cha khỏi tội lỗi, th lạy Cha, xin hy ban Cha Thnh Thần, Đấng An Ủi đến trong người nầy, xin ban cho người nầy thần tr khn ngoan v thng hiểu, thần tr lo liệu v sức mạnh, thần tr suy biết v đạo đức. Xin ban cho người nầy đầy ơn knh sợ Cha. Chng con cầu xin nhờ Đức Kit Cha chng con.
- Đp : A-men.
 (Đoạn nhng đầu ngn ci tay mặt vo Dầu Thnh (Chrisma : SC), rồi ghi hnh Thnh Gi trn trn thụ nhn, m đọc rằng :
(Tn )
HY LNH NHẬN ẤN TN ƠN CHA THNH THẦN
(Nếu c thể được, người chịu php Thm Sức thưa : Amen)
Trong trường hợp tối khẩn thiết, linh mục chỉ xức Dầu Thnh (Chrisma) với cng thức b tch sau đy (bỏ lời cầu xin ở trn) :
(Tn )
HY LNH NHẬN ẤN TN ƠN CHA THNH THẦN
 
VI. CỬ HNH B TCH XỨC DẦU BỆNH NHN
Lưu :
* Linh mục thinh lặng đặt tay trn đầu bệnh nhn. (Khi linh mục ban b tch Thm sức đ đặt tay rồi th khi ban B tch Xức Dầu khng đặt tay trn bệnh nhn nữa)
1*
Trường hợp khẩn thiết, khng c Dầu OI th linh mục dng thứ dầu khc do thảo mộc v lm php với cng thức sau :
Lạy Cha, xin ban phc lnh cho dầu nầy v cho cả bệnh nhn sẽ được xức dầu ny. Chng con cầu xin

2*  Nếu dầu đ lm php rồi, th linh mục đọc Kinh Tạ ơn trn dầu như sau :
- Lạy Cha Cha ton năng, chc tụng Cha Đấng đ sai Con Cha xuống trần gian v chng con, v v phần rỗi chng con.
- Đp : Chng con chc tụng Cha.
- Lạy Cha Con, l Con Một Thin Cha, chc tụng Cha l Đấng đ muốn chữa lnh những tật nguyền của chng con, khi Cha xuống với bản tnh loi người chng con.
- Đp : Chng con chc tụng Cha.
- Lạy Cha Thnh Thần l Đấng an ủi, chc tụng Cha l Đấng lun dng thần lực của Cha m lm cho nững yếu đuối của thn xc chng con nn vững mạnh.
- Đp : Chng con chc tụng Cha.
- Lạy Cha, xin ban cho người con Cha đy, khi được Xức Dầu thnh nầy, với lng tin, được bổ dưỡng trong cơn đau đớn, v được nn mạnh mẽ trong cơn bệnh hoạn. Nhờ Đức Kit, Cha chng con.
- A-men.
 
* XỨC DẦU
Số 128 : Sau đ linh mục lấy Dầu Bệnh Nhn (OI) m xức nơi trn v hai bn tay bệnh nhn, v chỉ đọc một lần:
 
NHỜ VIỆC XỨC DẦU THNH NẦY V NHỜ LNG TỪ BI NHN HẬU CỦA CHA, XIN CHA DNG ƠN CHA THNH THẦN M GIP ĐỠ CON (ng, B)
- Đp : A-men.
ĐỂ NGƯỜI GIẢI THOT CON (ng, B) KHỎI MỌI TỘI LỖI, CỨU CHỮA CON (ng, B) V THƯƠNG LM CHO CON (ng, B) THUYN GIẢM.

- Đp : A-men.
 
* KINH LẠY CHA
Số 129 : Linh mục mời gọi đọc Kinh Lạy Cha :
- Giờ đy, chng ta hy cng nhau cầu xin Thin Cha, như Cha Gi-su Ki-t, Cha chng ta đ dạy chng ta :
- LẠY CHA CHG CON Ở TRN TRỜI
 
VII. CỬ HNH TRAO CỦA ĂN ĐNG
 
Số 130 : Sau Kinh Lạy Cha, linh mục nng Thnh Thể ln v ni :
- Đy Chin Thin Cha
- Đp : Lạy Cha, con chẳng đng
 
Số 131 : Linh mục cho bệnh nhn rước lễ, nng Thnh Thể ln v ni :
- Mnh Thnh Cha Ki-t, hoặc Mu Thnh Cha Ki-t.
- Bệnh nhn đp : A-men.
Rồi ngay sau đ, hoặc sau khi rước lễ, linh mục đọc tiếp :
- Xin chnh Người gn giữ v dẫn đưa con (ng, B) đến sự sống đời đời.
- Bệnh nhn đp : A-men.
Những người hiện diện muốn rước lễ, sẽ rước lễ theo cch thức thng thường.
 
Số 132 : Cho rước lễ xong, linh mục rử tay như thường lệ. Lc đ, c thể tuỳ nghi giữ thinh lặng trong giy lt.
 
VIII. KẾT THC
 
Số 133 : Linh mục đọc lời nguyện kết thc :
Chng ta dng lời cầu nguyện :
Lạy Cha, Con Cha l đường, l sự thật v l sự sống của chng con, xin Cha nhn từ nhn đến người con Cha đy l (T), xin ban cho kẻ tin tưởng vo lời hứa của Cha v đ được Mnh Mu Con Cha ti tạo, cũng được tiến bước vo Nước Cha trong bnh an. Chng con cầu xin nhờ Đức Kit, Cha chng con.
- Đp : A-men.
 
Linh mục ban php lnh cho bệnh nhn v những người hiện diện.
(Sau đ c thể đọc kinh Cm ơn, Trng Cậy, hoặc ht 1 bi thch hợp).
 
(Trch web thanho.com)