4. Lm php Nh

(Linh mục ni mấy lời...)

- Kinh Cha Thnh Thần,

- Kinh Ăn năn tội

- Kinh Lạy Cha, 3 kinh knh mừng, Kinh Sng Danh

- Linh mục:

            - Ơn ph trợ chng con ở nơi Danh Cha

            - L Đấng tạo thnh trời đất

            - Cha ở cng anh chị em

            - V ở cng cha

            - Chng ta dng lời cầu nguyện:

Lạy Thin Cha Ton năng, xin chc phc v + lm php nh ny. Xin ban cho những người sinh sống trong nh ny được sức khỏe, sự tinh khiết, lng từ tm, biết thắng vượt mọi tội lỗi, biết tun giữ luật Cha , v biết ơn Thin Cha l Cha v Con, v Thnh Thần.

Xin ơn lnh Cha xuống trn nh ny v những người sống trong nh ny.

Chng con cầu xin nhờ Đức Kit Cha chng con.

Amen

 

hoạc đọc:

            Lạy Cha, chng con tha thiết cầu xin Thin Cha l Cha Ton năng, đoi  thương lm php + v thnh ha ngi nh ny, cng ban mọi ơn  lnh. Lạy Cha, xin ban cho mọi người sống trong nh ny được chan ha ơn trời v mầu mỡ dưới đất, v thương cho họ được mọi điều mong ước theo Cha. Xin Cha thương lm php + v thnh ha nh ny như đ thương chc phc cho nh ng Abraham, Isaac v Giacop xưa. Xin Cha cho cc thin thần ở lại  đy để gn giữ căn nh ny v bảo vệ những người sinh sống tại đy.

Chng con cầu xin nhờ Đức Kit Cha chng con.

Cđ: Amen.

  (Linh mục rảy nước thnh  cc phng.

Những người tham dự đọc kinh số 5, số 6 sau đy:

 

5. Kinh dng gia đnh cho Tri Tim Cha Gisu:

Lạy Cha Cứu Thế rất dịu dng từ hậu, chng con lấy lng khim nhường m dng cả gia đnh cho Rất thnh Tri Tim Cha.

Xin Cha  lm vua chng con lin. Chng con hon ton tin cậy Cha. Chớ g tinh thần Cha thấm nhập vo tư tưởng, sự ước ao, lời ni, việc lm của chng con.

Xin Cha chc phc cho cc việc chng con định lm, xin Cha chia phần vui khổ, chia sự vất vả lm ăn của chng con.

Xin Cha ban cho chng con được ơn hiểu biết Cha hơn, mến Cha hơn, v lm ti Cha khng hề b trễ.

Chớ g khắp tứ phương thin hạ vang tiếng tung h rằng: Hy knh mến, hy chc tụng, hy lm sng Danh Tri Tim hiển sng Đức Cha Gisu mọi nơi mọi đời. Amen.

 

6. Kinh dng gia đnh cho Tri Tim Đức Mẹ:

Lạy Tri Tim Mẹ Đồng Trinh Maria l gương mẫu cc gia đnh. Chng con hết dạ dng cho Mẹ gia đnh chng con: mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống sự chết. Xin Mẹ lm Nữ Vương chỉ huy căn nh nhỏ b ny.

Lạy Nữ Vương gia đnh, Mẹ ở đy với chng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cng nhau chia sẻ, xa Mẹ chng con biết cậy trng ai. Đời chng con gian nan khổ sở lắm, gia đnh chng con long đong tối ngy, nhưng c Mẹ ở bn chng con,chng con thấy qun hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngy sau sung sướng cng Mẹ mun đời trn Thin Đng. Amen.

 

7. Bi ht: Mẹ ơi đời con...Giuse trong xm nhỏ...

8. Kinh Cảm ơn, kinh Trng cậy