6. Lm php Cc đồ vật khc

(Linh mục c thể sử dụng cch lm php ny cho mọi thứ đồ vật, khi sch Nghi thức Rma khng đặt thnh một cng thức ring)

 

            - Ơn ph trợ chng con ở nơi Danh Cha

            - L Đấng tạo thnh trời đất

            - Cha ở cng anh chị em

            - V ở cng cha

            - Chng ta dng lời cầu nguyện:

Lạy Cha, nhờ Lời Cha m mọi vật được thnh ha, xin ban php lnh + của Cha trn...ny Cha đ dựng nn. Xin ban cho bất cứ ai sử dụng vật ny trong niềm cảm tạ Cha, được gắn b với giới luật v Thnh Cha.

Chớ g nhờ ku cầu Danh Cha v nhờ ơn Cha ph hộ, thn xc họ được khỏe mạnh v tm hồn họ được che chở.

Nhờ Đức Kit, Cha chng con.

Amen.

(Linh mục rảy nước thnh trn đồ vật)