LÀM PHÉP KHĂN TANG

-Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa.

-Là Đấng tạo thành trời đất.

-Chúa ở cùng anh chị em.

-Và ở cùng Cha: '

Có thể nói đôi lời ư nghĩa về tang chế. Rồi tiếp tục đọc:

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện : 

Lạy Cha. chúng con cảm tạ Cha đă dạy chúng con dùng

những biểu hiệu hữu h́nh để tượng trưng cho những thực tại vô

h́nh. Những tang phục này (những chiếc khăn tang này) nói

lên ḷng mến yêu, thương tiếc (và hiếu thảo) của thân nhân tang

quyến (của vợ, chồng, con, cháu. anh, chị, em...) đối với người

thân yêu vừa nằm xuống. Xin Cha ban phép + lành cho những

dấu chỉ tang chế này, và chúc lành cho những người chịu tang.

Xin Cha giúp anh, chị em chúng con gần gũi nhau trong t́nh gia

đ́nh, để cầu nguyện cho linh hồn T. sớm được hưởng hạnh phúc

vĩnh cửu trong Nước Cha.

Xin cho các tín hữu của Cha, trong cuộc chia ly đau buồn

này, luôn tin ở ḷng nhân từ Cha, và kiên tŕ hy vọng sẽ được

sum họp với người thân trên quê trời vĩnh cửu.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

- A men.

(rảy nước thánh)

Sau đó Thừa tác viên trao cho chủ gia đ́nh hay người đại diện...

Trong khi đội tang có thể hát một bài Thánh ca thích hợp.

 

LÀM PHÉP TIỆM, NHÀ HÀNG

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,

Chúa đă sắp đặt trái đất và tất cả hoa lợi của nó dưới sự chăm sóc của

con người, để nhờ công sức lao nhọc, chúng con được thừa hưởng ân

huệ do chính công cuộc tạo dựng của Chúa. -Xin Chúa chúc lành và +

thánh hóa tất cả những ai sẽ làm việc và lui tới mua, bán, trong căn

tiệm này, qua việc tôn trong công b́nh và bác ái, họ sẽ nỗ lực xây đắp

cho công ích và t́m được sự an vui trong công cuộc xây đắp, phát

triển một thế giới tốt đẹp.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

(rảy nước thánh)

 

Chủ sự kết thúc: 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha của mọi sự thiện hảo, Đấng đă truyền

dạy chúng con yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau như anh chị em, chúc

lành cho cửa tiệm này qua việc hiện diện của Ngài và xin đoái thương

chúc lành cho tất cả những ai lui tới tại nơi đây. Và xin Thiên Chúa

toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho tất cả anh

chị em.

Amen.

(tùy ư hát bài kính Đức Mẹ, đọc kinh cám ơn)