LM MẠNH

Gip Kẻ Liệt Dọn Mnh Chết Lnh

---

(Sch in đ lu đời, nhưng gip rất nhiều người chết lnh.

Rất hợp tm l con người.

Đ được sửa mấy lời văn xưa cho dễ hiểu. MB)

(xuanha.net đưa ln 7/2010)

 

 

IMPRIMATUR:

Sign. ngy l7-4 -1970

+Fx. TRẦN.THANH KHM

Vic. Gen.

 

  

MỤC LỤC

I.  Yn ủi Kẻ liệt chịu kh vui lng

II.  Những kinh đọc gip kẻ liệt khi mong qua đời

III.  Những kinh đọc khi liệm v Tng xc

IV.  Những kinh đọc khi cất xc trẻ em

V.  Những kinh đọc khi nguyện giỗ v cc ngy kỵ lạp

  

"Vui lng tun phục Thnh Cha định về giờ chết

v cch chết của ta, đ l sự dọn mnh hon hảo

v chắc chắn nhất để được chết lnh"

(Thnh nữ Gtruđ)

  

 

I.

YN ỦI KẺ LIỆT CHỊU KH VUI LNG

 

Thứ nhất : kẻ liệt (bệnh nặng) muốn bớt

sự buồn phiền th phải suy rằng :

Dưới thế gian ny chẳng

c sự g tnh cờ đu. Đức Cha

Trời muốn sao th nn như vậy, sự mạnh

sự yếu cũng bởi Đức Cha Trời m ra.

 

Vậy Đức Cha Trời l Cha để cho ta

phải liệt c mu nhiệm, l muốn cho

con chừa sự lỗi, kẻo theo sự thế gian

qu cng chuộng sự hn m qun sự

trọng trn Trời, lại muốn cho biết : dưới

thế gian ny chẳng phải qu thật đu.

 

Thật l như nh qun, khng sớm th muộn

phải ra khỏi m về qu thật l thin đng,

vậy khi ta phải liệt chớ lo sự đau đớn lm

chi, một phải suy Cha Cả lng lnh v

cng cất sức mạnh con, kẻo con lm sự

lỗi, như cha mẹ thấy con cầm dao sắc

m sợ đứt tay, th cất lấy dao, d con

khc cũng chẳng trả. Đức Cha Trời cũng

vậy, c khi cất sức mạnh ta để ta phải

liệt, kẻo ta lấy sức mạnh m lm sự lỗi.

 

V bằng Đức Cha Trời để ta khoẻ

mạnh lun, thật l chẳng c lng yu ta

đu, như cha mẹ chẳng sửa nết xấu con,

th chẳng c lng yu con thật,

 

ng Thnh Phaol xưa ght kẻ c đạo,

cho nn đi bắt kẻ thờ phượng Đức Cha

Trời. Vậy Đức Cha Trời muốn sửa nết

xấu ng thnh ấy, th để cho người ng

ngựa cng phải tối mặt ba ngy. Lm

khốn người bề ngoi vậy, cho được sửa

linh hồn Người cho nn thnh cả m đi

giảng dạy khắp thin hạ.

 

Thứ hai : Phải suy rằng : Kẻ liệt chịu

kh nn, th được nhiều ch: đền tội mnh,

v được khỏi lửa luyện tội.

Đức Cha Trời thấy ta lm biếng chẳng hay

phạt mnh v tội đ phạm, th để ta phải

bệnh nọ tật kia, như thầy thuốc lấy thuốc

đắng p kẻ liệt uống cho khỏi; Đức Cha

Trời cũng lấy thuốc đắng l bệnh nặng m

p ta chịu, ai chịu nn th ngy sau

khỏi phải phạt trong lửa luyện tội, v sự ấy,

cc thnh xưa nay c nhiều đấng yu sự

liệt hơn sự khỏe mạnh.

 

Xưa c một người tn l Phromilo

ở trn rừng, mỗi năm một lần phải liệt

nặng lắm. Sau c một năm chẳng phải liệt

th người than thở cng Đức Cha

Trời rằng : nhn sao Cha ght con chẳng

yu con như mọi năm.

 

ng Thnh Chil l người sang trọng

dng di vua Chila, một hm, Ngi ở trn

rừng suy ngắm về Đức Cha Trời. Bấy giờ

lnh vua nước Php đi săn trn rừng

ấy. Khi  ch săn thấy người trong bụi rậm

th n tưởng l con th, nn n sủa.

Lnh liền bắn ng thnh. Khi thấy người bị

thương, th lnh tiếc lắm, liền lấy thuốc chữa vết

thương, nhưng ng thnh khng cho chữa,

nhưng xin để vậy m chịu đau đến trọn đời, v

Người suy rằng: cng đau đớn ngoi xc th

cng mạnh trong linh hồn, v dễ hướng về

đng lnh.

 

Xưa c một người tn l Bejanor

mắc bệnh thủy thũng sưng cả mnh, ra

chẳng lọt cửa. Bấy giờ c nhiều người

liệt đến xin thầy ấy chữa mnh, th người

cầu xin Đức Cha Trời một giy liền khỏi,

vậy người chữa kẻ khc, m chẳng chữa

mnh m ni rằng: con xin Đức Cha Trời

tha tội cho con m thi, chớ tha bệnh ny

lm chi.

 

Xưa c một người đến mồ ng thnh

Tmas Gim mục xin cho mnh khỏi bệnh,

đến khi khỏe m về th hồ nghi rằng:

trong hai điều khỏe v bệnh, chẳng biết điều

no tốt hơn cho con, điều no lm cho con ln

thin đng, bấy giờ người ấy lại đến mồ m

xin rằng : nếu được khỏe m ngy sau mất linh

hồn th con lại xin phải bệnh liệt như trước,

th con mừng hơn.

 

Bấy nhiu truyện cho ta được hay, cc thnh biết

những ch bởi bệnh nặng m ra, cho nn muốn sự ấy.

Vậy kẻ liệt chịu khổ bằng lng th được nhiều ch,

chẳng những l đời ny v được chừa tội,

v đời sau được khỏi lửa luyện tội.

Vậy kẻ no suy biết nơi lửa luyện tội phải chịu những sự

khốn nạn thế no, th th chịu kh ở thế gian

nhiều năm hơn l một giờ ở trong luyện tội.

 

ng thnh Antni kể truyện rằng :

xưa c một người phải liệt nhọc lắm,

chịu chẳng được nữa, th xin chết kẻo

chịu kh qu sức mnh ; bấy giờ Đức

Cha Trời sai Thin thần xuống bảo

người ấy rằng : "Bay muốn ở lửa luyện

tội ba ngy hay l chịu liệt một năm

ty chọn".

Người liệt ấy xin chịu lửa luyện tội

ba ngy; đoạn liền chết, chưa được ba

ngy, xc chưa chn cất, Thin thần xuống

thăm linh hồn ấy, th hắn liền trch

rằng: Tại sao ni dối con m để con

chịu lửa ny lu năm vậy? v khi

trước Ngi bảo con rằng, chịu ba ngy m thi.

Thin thần rằng : Chẳng phải bay chịu lu

năm đu, bởi lửa ny nng lắm, bay  chịu

chẳng được, cho nn bay  ngờ l đ lu năm,

nhưng m chưa được một ngy đu.

Bấy giờ Đức Cha Trời cho hắn sống lại,

th hắn mới chịu liệt một năm bằng lng,

sau đ hắn qua đời.

 

Vậy kẻ liệt suy rằng : con chịu kh

by giờ cho ngy sau Đức Cha Trời

bớt phần phạt con đng chịu trong lửa

luyện tội l nơi cực khốn cực nạn th

con đội ơn Cha lắm.

 

Thứ ba : Khi ta phải liệt, phải nhớ

cc thnh xưa nay đ chịu tật nặng l

thế no:

-Trước hết, ng thnh Gip chịu

lở lang cả mnh từ đầu đến chn,

chẳng nơi no lnh, mu mủ gii

bọ hi hm lắm. Vợ con, bạn b, chm xm

ch cười, đuổi đi chẳng nhn nhận Người,

m Người chẳng giận, chẳng trch ai,

lại cn cm ơn Đức Cha Trời m thi.

 

-Đời ng Thnh Gregori, c một

người ngho tn l Sicantu phải liệt

nặng lắm, chỉ nằm một bề, trở đi trở lại

chẳng được, đau đớn cả mnh. Nhưng

người ấy hằng vui mừng đội ơn Đức Cha Trời.

Đến khi người  ấy qua đời, cc Thin

Thần từ trời xuống ht mừng, rước linh

hồn người ấy ln thin đng; lại thấy

chung quanh giường người ấy nằm xng

mi thơm tho lắm.

 

-Lại c một Thnh kia, khi cn trẻ rơi xuống

lỗ su, gẫy xương sườn, phải nằm liệt nặng lắm,

chẳng tật no nặng m Người chẳng phải chịu:

nhức đầu lun như đinh đng vo, đau

mắt, nhức răng, đau cổ, mu mủ v nước bởi miệng,

mũi, lỗ tai con mắt chảy ra nhiều lắm, hư phổi gan

đau đớn trong ruột lun hồi, cả mnh nng

như lửa, trong ruột ln mụn sinh ra gii bọ mu

mủ hi hm lắm.

Người phải chịu lm vậy 38 năm; chỉ nằm một

bn. Muốn đi th phải b, đm ngủ chẳng

được, khng ăn uống được g sốt.

Người ăn trong 38 năm khng bằng người khỏe ăn 3 ngy.

Người ngủ trong 38 năm chẳng bằng người khỏe ngủ 3

đm. C một lần Người nằm trn giường lăn xuống

phải lửa chy một bn cạnh sườn.

 

-Một b thnh thấy Đức Cha Trời phạt đất kia phải kh độc chết

nhiều người, th b thnh ny thương đất ấy, b cầu

xin Đức Cha Trời cho mnh chịu phạt thay dn.

Đức Cha Trời nhận lời, để b ln một ci mụn nơi

mắt v một ci nơi cổ. Người lại xin chịu một ci nữa

cho đủ ba ci, để knh Đức Cha Trời Ba Ngi, th lại

ln một ci mụn trong tri tim, mu mủ chảy ra đau đớn lắm.

Người chịu 3 mụn nhọt ấy đến trọn đời.  Cha mẹ ngho kh,

chẳng c tiền mua thuốc chữa cho con.

Vậy b Thnh ấy chịu những sự khốn khổ ấy nhiều năm

Nhưng lun vui mừng, đội ơn Đức Cha Trời. Người

lấy sự đau đớn lm vui, lấy sự ngho lm phc

thật, lấy mu mủ lm vng bạc chu bu,

lấy khc lc cay cực lm của ngon ngọt,

mọi sự kh mnh chịu th coi như ơn

Đức Cha Gisu ban cho.

Một đm kia, b thnh ấy thấy

Đức Cha Gisu cầm một trng hoa thiếu

một phần mới trọn v phn rằng : "Con

hy chịu kh t nữa cho đầy trng hoa

ny".

Qua mấy ngy c một đứa vo nh

Người,  mắng những lời nhuốc nha xấu

hổ lắm, ăn cướp hết của trong nh rồi

đnh người nữa.

Bấy giờ mới thấy trng hoa ở tay Đức Cha Gisu đ trọn vẹn.

 

Bấy nhiu điều cho ta được hay những sự

khốn kh thế gian l trọng trước mặt

Đức Cha Trời.

Vậy khi ta phải bệnh nặng, bệnh liệt chớ lo buồn,

Nhưng phải suy nghĩ rằng : Đức Cha Trời để

cho ta chịu bệnh liệt thế ny, cho ta được

phc trọng v cng trn Thin đng.

Amen.

 

 

II

NHỮNG KINH ĐỌC

GIP KẺ LIỆT KHI MONG QUA ĐỜI

 

Lời bảo:

Khi đến nh người liệt phải xem kẻ

ấy cn tỉnh chăng.

Đoạn rảy nước php trn giường v phng, đưa

Thnh gi hoặc tương Chịu nạn cho kẻ ấy hn knh.

Nếu kẻ liệt bất tỉnh, phải ni gần tai kẻ ấy rằng :

T.. c nghe thấy th gật đầu hay mở mắt ra, hoặc

lm dấu động mnh cho người ngoi biết.

Khi đ thấy dấu no th bảo kẻ ấy rằng :

T.. phải cầm tr lại m tưởng trong lng

hợp một với ti m ăn năn thật, cng giục

lng Tin, Cậy Mến Đức Cha Trời cho sốt sắng.

 

Con lo buồn ăn năn trn hết mọi sự

lo, v con đ mất lng Đức Cha Trời l

Đấng tự nhin cực tốt cực lnh v cng ;

con ght mọi tội lỗi trn hết mọi sự ght.

Chớ g lng con bởi đau đớn th vỡ ra, v

đ phạm tội mất lng Đức Cha Trời, l

Cha rất nhn lnh trn hết mọi sự lnh,

nhn v sự ấy, con dốc lng chừa thật,

th chết chẳng th phạm tội mất lng Đức

Cha Trời nữa.

 

Con tin thật một Đức Cha Trời Ba

Ngi hay thưởng v cng, hay phạt v

cng.

Con tin thật Ngi thứ Hai ra đời

lm Người chịu chết chuộc tội cho cả

loi người ta ; cng tin thật mọi lời Hội thnh

dạy, v Đức Cha Trời l Đấng rất thật th,

thng biết v cng đ phn ra thể ấy.

 

Con cậy v cng nghiệp Đức Cha

Gisu đ đổ hết mu mnh ra m tha

cc tội cho con, cng thm sức cho con

giữ đạo nn cho đến chết, m ngy sau

sẽ thưởng cho con ln thin đng hưởng

phc vui vẻ phần hồn phần xc đời đời.

Bấy nhiu sự con cậy v cng nghiệp Đức

Cha Gisu chẳng thể sai được.

 

Con mến Cha trn hết mọi sự, v

Cha l Đấng đng knh v cng.

 

Con ght cc tội con trn hết mọi sự v

đ mất lng Cha, l Đấng tự nhin tốt

lnh trn hết mọi sự lnh.

Lạy Cha, con ước ao chớ g tự b

đến nay, con knh mến Cha mi, con

ước ao chớ g chẳng bao giờ mất lng

Cha cng ước ao chớ g danh Cha cả

sng cho mọi người thờ phượng knh

mến Cha. Bấy nhiu sự con ước ao như

vậy, v Cha l Đấng tốt lnh v cng.

 

Con đội ơn Cha, đ đổ hết mu

mnh ra trn cy thnh gi v tội con

cho con biết đng rỗi linh hồn, hằng soi

sng, cng nhịn con bấy lu nay.

Con chẳng biết lấy g trả nghĩa Cha.

Con  ph dng linh hồn v xc trong tay Cha

xin nhận lấy con, kẻo vo tay ma quỉ.

 

Cha định cho con chết th con bằng lng

theo Cha. Con l vật Cha dựng nn

th lại xin về cng Cha.

 

Con lạy một Đức Cha Trời Ba Ngi

l Cha v Con v Thnh thần. Chớ g

con được lng knh mến Cha bằng cc

thnh Nam Nữ ở trn Trời knh mến.

Cho được như vậy, con xin Cha thương,

cng đem con ln thin đng, cho con

được lng knh mến Cha như cc thnh.

Nhưng no con c cng g cho đng

sự ấy, th xin v cng nghiệp Đức Cha

Gisu đ đổ mu mnh ra, v lng rất

rộng ri Cha đ hứa.

 

Con lạy Đức B Maria l con Đức

Cha Cha, l Mẹ Đức Cha Con, l to

Đức Cha Thnh Thần. Xin Mẹ cầu bầu

cho con khi ra khỏi thế gian ny được

ln ở cng Đức Cha Trời, hưởng phc

đời đời.

Hỡi ơi, B l Đấng cầu bầu cho chng con,

xin gh mặt thương xem chng con, đến

sau khỏi đy, xin cho chng con được thấy Đức

Cha Gisu Con lng B. i khoan thay,

nhn thay, dịu thay ! Thnh Maria Mẹ Cha Trời

cầu cho chng con đng nhận lấy những

sự Cha Kit đ hứa.

 

Lạy Đức Thnh Thin Thần, đ gn

giữ con từ nhỏ đến nay, đ soi sng cho

con bấy lu năy, xin ph mọi sự dữ cho

con, kẻo ma quỉ cm dỗ con, xin đem

con đến cng Đức Cha Trời hưởng phc

vui vẻ v cng.

Lạy chn phẩm Thin Thần cng cc Thnh

Nam Nữ ở trn Trời ph hộ cho con,

v cầu cng Đức Cha Trời tha tội cho con.

Amen.

 

Linh mục đến nh kẻ liệt, bước chn vo nh

th đọc :

Xin cho cc kẻ ở trong nh ny được bằng an.

 

Đoạn lấy nước php rảy trn kẻ liệt v giường

kẻ liệt nằm cng cc kẻ ở trong nh m đọc:

-Lạy Cha, xin dng cnh hương

thảo rảy nước trn con, th con được sạch.

Xin rửa con th con được trắng hơn tuyết.

-Lạy Cha,  xin thương xt con

theo lượng từ bi của Cha.

-Sng danh Đức Cha Cha, v Đức

Cha Con, v Đức Cha Thnh Thần. 

-Như đ c trước v cng, v by giờ,

v hằng c, v đời đời chằng cng.  Amen.

 

Đang khi thầy cả xức du th đọc:

KINH CẦU CC THNH

 

 Xin Cha thương xt chng con.

            * Xin Cha thương xt chng con.

            *Xin Cha Kit thương xt chng con.

            * Xin Cha thương xt chng con.

            *Cha Kit nghe cho chng con.

            * Cha Kit nhậm lời chng con.       

            *Đức Cha Cha ngự trn trời l Đức Cha Trời thật.

            Thưa: Thương xt chng con.

            (Cu no cũng thưa như vậy)

            Đức Cha Con chuộc tội cứu thế l Đức Cha Trời thật.

            Đức Cha Thnh Thần l Đức Cha Trời thật.

            Ba Ngi cũng l một Đức Cha Trời.

            Rất thnh Đức B Maria.

            Thưa: Cầu cho chng con.

            (Cu no cũng thưa như vậy)

            Rất Thnh Đức Mẹ Cha Trời.

            Rất Thnh Nữ Đồng trinh trn hết cc kẻ đồng trinh.

            Đức Thnh Micae. 

            Đức Thnh Gabrie.

            Đức Thnh Raphae.

            Cc thnh Thin Thần cng cc thnh Tổng lnh Thin Thần.

            Chn phẩm cc thnh Thin Thần.

            ng thnh Gioan Baotixita.

            ng thnh Giuse.

            Cc thnh Tổ Tng cng cc thnh Tin tri.

            ng thnh Phr.

            ng thnh Phaol.

            ng thnh Anr.

            ng thnh Giacb.

            ng thnh Gioan.

            ng thnh Tma.

            ng thnh Giacb.

            ng thnh Philipph.

            ng thnh Batlm.

            ng thnh Matth.

            ng thnh Ximong.

            ng thnh Tađ.

            ng thnh Matthia.

            ng thnh  Banab.

            ng thnh Luca.

            ng thnh Matc.

            Cc thnh Tng đồ cng cc thnh Sử.

            Cc thnh Mn đệ Đức Cha Gisu.

            Cc thnh Anh hi.

            ng thnh Tphan.

            ng thnh Lorens.

            ng thnh Vicent.

            ng thnh Phabian cng ng thnh Xbatian.

            ng thnh Gioan cng ng thnh Phaol.

            ng thnh Csim cng ng thnh Đamian.

            ng thnh Givaxi cng ng thnh Photaxi.

            Cc thnh Tử v đạo.

            ng thnh Xilvt.

            ng thnh Ghgori.

            ng thnh Ambrxi.

            ng thnh Augutin.

            ng thnh Girnim.

            ng thnh Mattin.

            ng thnh Nicla.

            Cc thnh Gim mục cng cc thnh Hiển tu.

            Cch thnh Tiến sĩ.

            ng thnh Antn.

            ng thnh Bnđit.

            ng thnh Benađ.

            ng thnh Đminic.

            ng thnh Phanxic.

            Cc thnh Chnh tế cng cc thnh Ph tế.

            Cc thnh Hiển tu cng cc thnh Ẩn tu.

            B thnh Maria Mađalna.

            B thnh Agata.

            B thnh Luxia.

            B thnh An.

            B thnh Xxilia.

            B thnh Catarina.

            B thnh Anataxia.

            Cc thnh Đồng trinh cng cc thnh Thủ tiết.

            Cc thnh Nam cng cc thnh Nữ.

            Cha hằng c lng lnh.

            Thưa: Cha tha tội chng con

            Cha hằng c lng lnh.

            Thưa: Cha nhậm lời chng con.

            Kẻo phải sự dữ.

            Thưa: Cha chữa chng con.

            (Cu no cũng thưa như vậy)

            Kẻo phạm tội lỗi.

            Kẻo phải cơn Cha giận.

            Kẻo phải chết tươi khốn nạn.

            Kẻo phải chước ma quỉ cm dỗ.

            Kẻo phải lng giận, lng ght, lng dữ.

            Kẻo phải lng m t dm.

            Kẻo phải sấm st bo tp.

            Kẻo phải nạn tai đất động.

            Kẻo phải thần dữ, mất ma, giặc gi.

            Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

            V php mầu nhiệm Cha lm người.

            V Cha xuống thế.

            V Cha sinh ra.

            V php rửa cng chay thnh Đức Cha Gisu.

            V Đức Cha Gisu chịu nạn đng đinh trn cy Thnh gi.

            V Đức Cha Gisu chịu chết v chịu tng xc.

            V Đức Cha Gisu sống lại.

            V Đức Cha Gisu ln trời.

            V Đức Cha Thnh Thần hiện xuống.

            Đến ngy phn xt.

            Chng con l kẻ c tội.

            Thưa: Xin Cha nghe cho chng con.

            (Cu no cũng thưa như vậy)

            Xin Cha tha tội cho chng con.

            Xin Cha tha thứ cho chng con.

            Xin Cha mở lng cho chng con ăn năn tội nn.

            Xin Cha cai trị cng gn giữ Hội thnh.

            Xin Cha gn giữ Đức Gio Hong cng

cc phẩm trật Hội thnh hằng ở cho xứng bậc mnh.

            Xin Cha hạ kẻ lm nghịch cng Hội thnh xuống.

            Xin Cha cho vua cha quan quyền c đạo

được bằng yn ha thuận.

            Xin Cha cho cc bổn đạo được bằng yn

cng ha thuận yu nhau.

            Xin Cha cho cc kẻ lầm lạc trở về cng

một Hội thnh v đem cc người ngoại gio vo

đạo thnh Đức Cha Gisu. 

            Xin Cha cho chng con knh mến

Cha cng vững lng giữ đạo cho trọn.

            Xin Cha nhắc lng chng con ln

ước ao những sự trn Trời.

            Xin Cha trả cng v cng cho

kẻ lm phc chng con.

            Xin Cha cho linh hồn chng con

cng anh em họ hng v kẻ lm ơn cho chng con

khỏi khốn nạn đời đời.

            Xin Cha cho chng con được ma cng mọi sự lnh.

            Xin Cha cho cc gio hữu đ qua đời

được nghỉ ngơi đời đời.

            Xin Cha đoi nhậm lời chng con nguyện.

            Lạy Con Đức Cha Trời.

            Thưa: Xin Cha nghe cho chng con.

            Cha Gisu chuộc tội cứu thế.

            Thưa: Cha tha tội chng con.

            Cha Gisu chuộc tội cứu thế.

            Thưa: Cha nhậm lời chng con.

            Cha Gisu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Cha thương xt chng con

Cha Kit nghe cho chng con.

Thưa: Cha Kit nhậm lời chng con.

Xin Cha thương xt chng con.

Xin Cha Kit thương xt chng con.

Xin Cha thương xt chng con.

 

LỜI NGUYỆN

Chng con thn lạy cc thnh Nam nữ ở trn trời;

chng con l kẻ phm hn cn ở dưới thế ny

cn sợ chước ma quỉ. Cc thnh đ vượt biển hiểm thế ny,

cng đ khỏi mọi sự dữ.  Nhn v sự ấy xin cc thnh

cầu cho chng con được theo Đức Cha Trời

m giữ mười sự răn cho trọn, đến ngy sau cho

chng con được vo cửa thin đng hợp lại một nh

một nước, xem thấy Đức Cha Trời Ba Ngi hưởng

phc vui vẻ v cng. Amen.

 

Lời nguyện

Lạy Cha nhn lnh, xin thương tha

tội cho kẻ ăn năn nn, cng cho kẻ c

tội nn trong sạch. Vậy chng con xin

Cha lng lnh v cng thương xem T..

ny l ti tớ Người cng nghe lời T..

ku van xin tha tội lỗi cũ. Xin Cha rất

nhn lnh v cng sửa lại cc sự T.. đ

hư đi bởi tnh xc thịt yếu đuối v chước

ma quỉ dối tr, cho T.. l kẻ Đức Cha

Gisu đ chuộc lại được hợp lm một

cng Hội thnh.

 

Xin Cha thương đến T.. ny đang

than thở cậy trng Cha lng lnh v

cng cho được ơn nghĩa cng Người.

V Đức Cha Gisu Kit l Cha chng

Con. Amen.

 

Con ph linh hồn T.. l anh em chng

Con trong tay Cha c php v cng đ dựng

nn T.. xin cho T.. khi chết đoạn được

về cng Cha cả, l Đấng xưa đ lấy bụi đất

m dựng nn.

 

Xin cc Đấng Thin thần sng lng

nhận lấy linh hồn T.. khi ra khỏi xc.

 

Xin cc thnh Tng đồ, cc thnh Tử

đạo, cc thnh Hiển tu, v cc thnh

Đồng trinh l những Đấng vinh hiển

sng lng, nhận lấy T.. m đem đến nơi

vui vẻ v cng.

 

Xin Đức Cha Gsu Kit tỏ ra mặt

vui vẻ m hiện đến cng T.. cho T.. ở

lm một cng cc thnh chầu chực Đức

Cha Trời, xin cho T.. khỏi cc sự gớm

ghiếc ở nơi tối tăm, khc lc, khốn nạn

trong hỏa ngục, xin cho ma quỉ v qun

n thua T.. m khi T.. đến cng cc

thnh Thin thần, th khiến ma quỉ kinh

khiếp m trốn đi.

 

Xin Đức Cha Trời ph cc kẻ nghịch

v kẻ ght Đức Cha Trời trốn cho khỏi,

tan đi như khi, chảy ra như sp phải lửa,

m kẻ lnh th được mừng rỡ.

 

Xin Đức Cha Gisu đ chịu đng

đinh chịu chết v T.. cứu lấy T.. cho

khỏi chết v cng.

 

Xin Đấng chăn chin thật kể T.. l con

chin Người, tha tội cho T.. cng đem

T.. ln ở cng Đức Cha Trời với cc

kẻ Người đ chọn cho được phc ấy, xin

cho T.. được thấy mặt Cha chuộc tội cho

mnh, được ở cng cc Thin thần,

cc thnh m hưởng phc cng

Đức Cha Gisu đời đời chẳng cng.

 

Xin Cha nhận lấy T.. lm ti tớ

Người, được rỗi linh hồn, ấy l sự phải

trng cậy lng lnh v cng Cha sẽ

ban cho.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha ti, cho khỏi liều mnh sa hỏa

ngục, v khỏi phần phạt cng mọi sự

khốn kh.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha ti như xưa đ chữa ng Enoch

cng ng Elia cho khỏi chết, l sự chung

người ta phải chịu.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng Noe

khỏi cơn hồng thủy.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng Abrabam

cho khỏi đất Caldeo

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng Jop cho

khỏi những sự khốn nạn.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng Isaac cho

khỏi tay cha l ng Abraham toan giết

con mnh lm của tế lễ.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng Lt cho

khỏi thnh Sđma, v khỏi lửa đốt.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng Mse cho

khỏi Pharao l vua nước Ai Cập.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng Đaniel cho

khỏi hang sư tử.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ba người trai

khỏi lửa đốt, cng khỏi tay vua dữ.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa b thnh Susanna

khỏi kẻ dữ bỏ vạ cho người.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa chữa vua Đavt khỏi tay

vua Saul, v khỏi tay thằng Goliat.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa ng thnh Phr

cng ng thnh Phaolo khỏi t.

 

Xin Cha chữa linh hồn T.. l ti tớ

Cha, như xưa đ chữa b thnh Tecla

đồng trinh tử v đạo, khỏi những

giống rất dữ lm khốn người.

 

Chng con xin Cha chữa lấy linh

hồn T.. ny l ti tớ Cha cng cho

T.. được hưởng mọi sự lnh cng Cha

trn thin đng. Amen.

 

***PH LINH HỒN

 

Con ph linh hồn T.. l ti tớ trung

tn của Cha.

Lạy Cha Gisu Kit l Cha Cứu thế,

đ xuống thế lm người v T..

Xin đem linh hồn T.. ln ở trong

nh cc thnh Tổ tng.

Xin Cha thương T.. l tạo vật chnh Cha

đ dựng nn để hưởng mặt Cha đời đời;

v c một Cha php tắc v cng mới lm

cho T.. được sự ấy m thi.

 

Vậy chng con xin Cha lm cho T..

được vui mừng trước mặt Cha, lại xin

qun cc tội lỗi cũ, v cc sự v T..

đ phạm xưa nay bởi cơn nng giận, hay

l ước ao sự dữ. D T.. đ phạm nhiều

tội lỗi nhưng chẳng khi no chối bỏ

Cha, lại hằng ước ao cho danh Cha cả

sng.

Xin Cha bỏ qun cc tội lỗi v sự

sai lầm khi cn b dại.

 

Lạy Đức Thnh Micae Tổng lnh

Thin thần xin nhận lấy T..

 

Xin cc Thnh Thin thần rước T.. m

đưa vo Thin đng.

 

Lạy ng Thnh Phr l đấng cầm

cha kho Thin đng, xin nhận lấy T..

 

Lạy ng Thnh Phaol l Tng đồ cả

Đức Cha Gisu đ chọn, xin thm sức

cho T..

 

Lạy ng thnh Gioan l Tng đồ cả

Cha yu dấu, l đấng thng biết những

sự mầu nhiệm Đức Cha Trời, xin cầu

nguyện cho T..

 

Lạy cc thnh Tng đồ đ được Đức

Cha Gisu ban php tha v cầm buộc

cc tội, xin cầu cho T..

 

Lạy cc Thnh, l những đấng đ

chịu mọi sự kh ở thế gian ny v Đức

Cha Gisu,  xin cầu nguyện cho T.., cho

đến khi linh hồn T.. ra khỏi xc, được

ln hưởng phc trn Thin đng.

 

V Đức Cha Gisu hằng sống hằng trị

cng Đức Cha Cha, v Đức Cha

Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen.

 

KINH ĐỨC B

 

Lạy Đức B Maria rất khoan thay, nhn thay!

l Mẹ Đức Cha Gisu, hay yn ủi kẻ u lo,

xin bầu cử trước mặt Đức Cha Gisu l Con

của Người, cho linh hồn T.. khỏi sợ hi sự chết,

được về Thin đng cng Mẹ. Amen

 

KINH NG THNH GIUSE

 

Lạy ng thnh Giuse l quan thy kẻ

mong qua đời, xưa kia Người mong qua

đời, c Đức Cha Gisu v Rất thnh Đức

B Maria đứng gip Người, con chạy đến

cng Người, xin v cng nghiệp hai Đấng

ấy m ph linh hồn T.. đang mong sinh

th trong tay Người, để linh hồn T.. khỏi

cc mưu chước ma quỉ cm dỗ, cng

khỏi chết đời đời, v đng hưởng những

sự vui vẻ v cng bởi lời Người cầu bầu

cho. V Đức Cha Gisu Kit l Cha

chng con. Amen.

Xin Cha thương xt chng con.

Xin Cha Kit thương xt chng con.

Xin Cha thương xt chng con.

Lạy Cha chng con...

Knh Mừng Maria...

 

Chng con lạy ơn Đức Cha Gisu,

xin Cha v mọi sự khổ nạn Cha đ

chịu cng v lời Cha đ cầu nguyện

trong vườn Giệtsimani, mồ hi mu chảy ra

nhỏ xuống đất, xin Cha lấy bấy nhiu

sự cực lng cng sợ hi lm vậy, m

dng cho Đức Cha Cha đền v tội T..

ny, l ti tớ Đức Cha Trời, đ phạm

nhiều lắm, xin cứu lấy T.. trong giờ sinh

th ny cho khỏi cc sự khốn nạn sợ hi,

phải chịu v cc tội mnh.  V cng nghiệp

Cha Gisu Kit hằng sống hằng trị cng

Đức Cha Cha v Đức Cha Thnh thần

đời đời chẳng cng. Amen.

 

Xin Cha thương xt chng con.

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con.

Lạy Cha chng con...

Knh Mừng Maria...

 

Chng con lạy ơn Đức Cha Gisu đ

chịu chết trn cy thnh gi, xin Cha lấy

những sự thương kh cay đắng đ chịu

v chng con l kẻ c tội, nhất l những

sự khốn kh đ chịu đang khi linh hồn

rất thnh rất sạch ra khỏi xc, m dng

cho Đức Cha Cha đền v linh hồn T..

ny l ti tớ Cha, cứu lấy T.. trong giờ

qua đời ny, cho khỏi cc sự khốn kh

sợ hi sẽ phải chịu v tội.

V cng nghiệp Người hằng sống hng

trị cng Đức Cha Cha, v Đức Cha

Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen.

Xin Cha thương xt chứng con.

Xin Cha Kit thương xt chng con.

Xin cha thương xt chng con.

Lạy Cha chng con...

Knh Mừng Maria...

 

Chng con lạy ơn Đức Cha Gisu

xưa đ dng lời tin tri rằng : "Cha c

lng thương yu v cng, nn đ cho con

đến cng Cha "

Bởi lng thương yu lm vậy, cho

nn Đức Cha Gisu đ xuống thế gian

chịu trăm nghn sự thương kh, th chng

con xin Đức Cha Gisu dng lng ấy cho

Đức Cha Cha, đền v tội linh hồn T.., cứu

lấy T.. cho khỏi sự khốn nạn phải chịu v

tội mnh, đang khi ra khỏi xc, xin mở cửa

Thin đng cho T.. được vo hưởng sự

vui mừng cng cc thnh đời đời.

V cng nghiệp Người hằng sống hằng

trị cng Đức Cha Cha, v Đức Cha

Thnh Thần. Amen.

 

KINH CẦU ƠN CHẾT LNH

 

Con lạy Rất Thnh Đức B Maria

l Cha bầu cử cho con. Con tin thật Đức Cha

Trời Ngi thứ Nhất l Đức Cha Cha

php tắc v cng, đ ban cho Đức B

được quyền php cao cả trn Trời dưới đất.

V vậy con cầu cng Đức B ph hộ cho

con khi con lm chung, kẻo phải

chước dữ kẻ nghịch th con. Amen.

Knh mừng Maria...

 

Con lạy ơn Rất Thnh Đức B Maria

l Cha bầu cử cho con, con tin thật Ngi Thứ

Hai l Con Đức Cha Trời cng l con

một Đức B, đ ban cho Đức Mẹ cực

quang cực minh soi sng cả thin

đng. V vậy con cầu cng Đức B ph

hộ cho con trong khi con lm chung, xin

soi sng cho linh hồn con được lng tin

thật cng mạnh mẽ, kẻo phải u m, hay

l tin chước dối kẻ nghịch th con. Amen.

Knh mừng Maria...

 

Con lạy ơn Rất Thnh Đức B Maria

l Cha bầu cử cho con, con tin thật Đức Cha

Trời Ngi Thứ Ba l Đức Cha Thnh

Thần, đ ban cho Đức B đầy lng vui

knh mến Đức Cha Trời. V vậy con cầu

cng Đức B ph hộ cho con được lng

knh mến Đức Cha Trời trong khi

con lm chung, cho con lấy sự khốn kh

lm vui mừng. Amen.

Knh mừng Maria...

 

(Khi linh hồn sắp ra khỏi xc, bấy giờ cc

kẻ ở đấy phải qu m cầu nguyện sốt sắng, kẻ liệt

c sức ku được th phải ku, hoặc chẳng ku được

th kẻ gip phải ku thay kẻ ấy rằng:

GISU MARIA GIUSE,

GISU MARIA GIUSE,

GISU MARIA GIUSE

Con ph linh hồn con trong tay Cc Đấng.

Xin Cha Gisu nhận lấy linh hồn con,

Rất Thnh Đức B Maria chuyển cầu cho con,

Rất Thnh Đức B Maria l Mẹ

đầy ơn Thin cha, cng l Mẹ rất nhn

lnh, cứu lấy con khỏi tay ma quỉ,

cng nhận lấy con đang khi qua đời.

Thnh Giuse ph hộ con.

 

Đọc đi đọc lại những lời ấy cho đến

khi linh hồn ra khỏi xc. Rồi đọc :

 

Chng con xin cc thnh Nam Nữ ở

trn trời cng cc thnh Thin Thần

rước linh hồn T..m đem ln trước mặt

Đức Cha Trời.

 

Đọc: Chng con xin Đức Cha Gisu

đ đi T.. th by giờ nhận lấy T..

cng xin Cc thnh Thin thần đem T..

ln ở cng ng Abraham.

Thưa : Cng xin Cc thnh Thin thần đem T..

ln ở cng ng Abraham.

 

Đọc: Lạy Cha, xin ban cho T.. được

nghỉ yn v cng v xin nh Sng

ngn thu chiếu soi trn  T..

Thưa: Xin nh Sng ngn thu chiếu soi trn  T..

 

Xin cha thương xt chng con.

Xin Cha Kit thương xt chng con.

Xin Cha thương xt chng con.

 

Lạy Cha chng con ở trn trời...

Đọc: Xin chớ để chng con sa chước

cm dỗ.

Thưa : Nhưng cứu chng con cho khỏi

sự dữ.

Đọc: Xin Cha ban ơn cho T.. được

nghỉ yn v cng.

Thưa : Xin Cha ban ơn cho T.. được

nghỉ yn v cng.

Đọc: Xin Cha cứu lấy linh hồn T..

Thưa : Xin Cha cứu lấy linh hồn T..

Đọc: Xin Cho T.. được nghỉ ngơi bnh an.

Thưa: Xin Cho T.. được nghỉ ngơi bnh an.

Đọc: Xin Cha nghe lời chng con.

Thưa : Xin Cha nghe lời chng con.

 

Lạy Cha, con ph linh hồn T.. l con

ci Cha ở trong tay Cha.

Xin cho T.. đ chết ở thế gian ny lại

được sống cng Cha.

Xin Cha lấy lng rất nhn lnh thương

xt v cng m tha thứ, rửa sạch

những tội lỗi T.. đ phạm bởi tnh xc thịt

yếu đuối khi cn sống ở thế gian ny

V Đức Cha Gisu l Cha chng con.

Amen.

 

 

III

NHỮNG KINH ĐỌC

KHI LIỆM V TNG XC

 

Kinh Đức Cha Thnh thần.

Kinh Lạy Cha.

Kinh Knh mừng.

Kinh Tin Knh.

Kinh Lạy Nữ vương.

Kinh Đức Thnh Thin Thần.

Kinh Cm tạ. (trong sch kinh TON NIN.

Rồi đọc kinh lm php săng (hm) sau đy :

Chng con lạy ơn Đức Cha Trời l

Đấng lng lnh v cng, hay lm cho

cc linh hồn đ trng cậy được nghỉ

bằng yn, chng con xin Cha lm php

cho săng ny, cng dạy một thnh Thin

thần gn giữ, v c xc T.. để vo đấy,

xin tha tội cho linh hồn T.. được ln

thin đng lm bạn cng cc thnh,

hưởng phc v cng.

V Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con.

Amen.

 

Đoạn đổ t nước php trn xc v săng m liệm.

Khi liệm xong, sẽ đọc kinh ny:

 

Chng con xin Cha đừng xt đon

tội lỗi T.. l ti tớ Người v chẳng c ai

lnh sạch trước mặt Cha m chẳng chịu ơn

Người tha tội cho. Vậy chng con xin

Cha đừng xt đon tội lỗi T.. v nhờ

kẻ lnh cầu cho T.. đng chịu ơn Người

tha tội cho, đng chịu ơn nghĩa cng

Đức Cha Trời, gip T.. khỏi php cng

thẳng Cha phạt, l kẻ khi cn sống đ

mang dấu Đức Cha Trời Ba Ngi in

trong mnh.

V Đức Cha Gisu hằng sống hằng trị

cng Đức Cha Cha, v Đức Cha

Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen .  

 

Đoạn đưa xc đi chn. Khi đi đng phải lần

hạt cầu cho linh hồn ấy,

hay l đọc kinh cầu cc Thnh.

Thưa : Cầu cho linh hồn T..

Khi đến huyệt, sẽ đọc kinh lm php huyệt

như sau:

Chng con lạy ơn Đức Cha Gisu l

Đấng lng lnh v cng, hay lm cho cc

linh hồn đ trng cậy được nghỉ bằng

yn, th chng con xin Cha lm php

cho huyệt ny, cng dạy một thnh

Thin Thần canh giữ, v c xc T.. tng

ở đy. Xin tha cc tội cho linh hồn T..

v cho được ln thin đng lm một cng cc

thnh vui vẻ v cng.

V Đức Cha Gisu Kit l Cha chng

con. Amen.

 

Đoạn đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Knh

Mừng, cng rảy nước php xuống huyệt, rồi để

săng xuống an tng

 

 

IV

NHỮNG KINH ĐỌC

KHI TNG XC TRẺ EM

 

Lm dấu đơn, Kinh Lạy Cha, Kinh Knh Mừng,

kinh Tin Knh, kinh Lạy Nữ Vương,

kinh Đức Thnh Thin Thần, kinh Cầu Cc Thnh.

Khng nn nguyện giỗ.

Đoạn đọc những kinh sau ny :

 

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

 

Lạy Cha chng con ở trn Trời...

Đọc : Xin chớ để chung con sa chước cm dỗ.

Thưa: Nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ.

Đọc : Đức Cha Trời đ nhận lấy con

v chưa c tội g.

Thưa : Cng đ cho ở trước mặt

Đức Cha Trời lun.

 

Chng con lạy ơn Đức Cha Trời l

Đấng rất nhn lnh v cng, hay thương

cc con trẻ đ chịu php rửa tội khi ra

khỏi thế ny, d chưa c cng g, cũng

ban cho kẻ ấy phc trọng v cng, như

đ ban cho con trẻ ny trong ngy hm

nay, th chng con xin Cha v lời Rất

thnh Đức B Maria trọn đời đồng trinh,

cng cc thnh cầu cho chng con được

lm con ci Đức Cha Trời ở đời ny cho

trọn, đng lm bạn cng cc thnh trẻ

đ được phc trọng ở trn thin đng

đời đời.

V Đức Cha Gisu Kit l

Cha chng con. A men.

 

Khi đưa xc, đọc kinh cầu Cc Thnh,

phải thưa Cầu cho chng con.

Khi đến huyệt, đọc kinh sau:

 

Cc kẻ đang tuổi trẻ, cc người đồng trinh,

cc kẻ gi, cng cc thiếu nin phải ngợi

khen Danh Đức Cha Trời.

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Lạy Cha chng con ở trn trời...

Đọc : Xin chớ để chứng con sa chước cm dỗ,

Thưa: Nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ.

Đọc : Hy để cho trẻ nhỏ đến cng Ta.

Thưa: V Nước thin đng thuộc về kẻ ấy.

 

Chng con lạy ơn Đức Cha Trời l

Đấng hằng sống php tắc v cng, hằng

muốn sự thanh sạch, đ lấy lng thương

đi linh hồn ny ln thin đng trong

ngy hm nay, chng con xin Đức Cha

Trời thương đến chng con v cng

nghiệp v cng Đức Cha Gisu đ chịu

chết v Chng con, cng xin Rất Thnh Đức

B Maria v cc thnh cầu cho chng

con được mừng rỡ v cng ở trn trời

cng cc thnh, v cc kẻ Đức Cha

Trời đ chọn ln hưởng phc trọng ấy

đời đời chẳng cng.

V Đức Cha Gisu hằng sống hằng trị

cng Đức Cha Cha v Đức Cha

Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen.

 

Đoạn rảy nước php trn săng v trong huyệt.

để săng xuống, rồi đọc kinh sau ny:

 

Cc kẻ Đức Cha Trời chọn phải ngợi

khen Đức Cha Trời, cng mừng rỡ mọi

ngy v xưng Danh Đức Cha Trời ra.

 

Lạy ơn Đức Cha Trời, đ định thứ

tự lạ lng m chia việc cho cc Thin

Thần cng cc người thế gian.

Chng con xin cho cc Đấng ở trn trời

lm việc Đức Cha Trời lun,

v gn giữ chng con khi cn sống ở thế gian ny.

V Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

  

 

V.

NHỮNG KINH ĐỌC KHI NGUYỆN GIỖ

V CC NGY KỴ LẠP

 

Lm dấu đơn, kinh Đức Cha Thnh Thần,

kinh Lạy Cha, kinh Knh Mừng, kinh Tin Knh,

kinh Lạy Nữ Vương, kinh Đức Thnh Thin thần,

Kinh Cảm tạ, kinh Cầu Đức B...

 

Kinh Cầu Đức B

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Cha Kit nghe cho chng con

Cha Kit nhậm lời chng con

Đức Cha Cha ngự trn trời l Đức Cha Trời thật

Thưa: Thương xt chng con

Đức Cha Con chuộc tội cứu thế l Đức Cha Trời thật

Đức Cha Thnh Thần l Đức Cha Trời thật

Ba ngi cũng l một Đức Cha Trời

Rất thnh Đức B Maria

Thưa: Cầu cho chng con

Rất thnh Đức Mẹ Cha Trời

Rất thnh Nữ Đồng Trinh trn hết cc kẻ đồng trinh

Đức Mẹ Cha Kit

Đức Mẹ thng ơn Thin Cha

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh

Đức Mẹ cực tinh cực sạch

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đng

Đức Mẹ chẳng đng bợn nhơ

Đức Mẹ rất đng yu mến

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm

Đức Mẹ  chỉ bảo đng lnh

Đức Mẹ sinh Cha tạo thin lập địa

Đức Mẹ sinh Cha Cứu thế

Đức Nữ cực khn cực ngoan

Đức Nữ rất đnh knh chuộng

Đức Nữ rất đng ngợi khen

Đức Nữ c ti c php

Đức Nữ c lng khoan nhn

Đức Nữ trung tn thật th

Đức B l gương nhn đức

Đức B l to Đấng khnngoan

Đức B lm cho chng con vui mừng

Đức B l Đấng trọng thing

Đức B l Đấng đng tn trọng

Đức B l Đấng sốt mến lạ lng

Đức B như hoa hường mầu nhiệm vậy

Đức B như lầu đi Đavit vậy

Đức B như thp ng bu vậy

Đức B như đền vng vậy

Đức B như hm bia Thin Cha vậy

Đức B l cửa Thin đng

Đức B như sao mai sng vậy

Đức B cứu kẻ liệt kẻ khốn

Đức B  bầu chữa kẻ c tội

Đức B yn ủi kẻ u lo

Đức B ph hộ cc gio hữu

Nữ vương cc thnh Thin thần

Nữ vương cc thnh Tổ tng

Nữ vương cc thnh Tin tri

Nữ vương cc thnh Tng đồ

Nữ vương cc thnh Tử v đạo

Nữ vương cc thnh Hiển tu

Nữ vương cc thnh Đồng trinh

Nữ vương cc thnh Nam cng cc thnh Nữ

Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tng

Nữ vương linh hồn v xc ln trời

Nữ vương truyền php rất thnh Văn ci

Nữ vương ban sự bằng yn

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Thưa: Cha tha tội chng con

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Cha nhậm lời chng con

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Cha thương xt chng con

Lạy Rất thnh Đức Mẹ Cha Trời xin cầu cho chng con

Thưa: Đng chịu lấy những sự Cha Kit đ hứa

- Chng con lạy ơn Rất thnh Đức Mẹ Cha Trời, chng con trng cậy Đức B l Cha bầu chng con. Xin cho chng con biết lng Đức Mẹ yu dấu con mọn ny cn ở dưới thế cch xa mặt Mẹ.Đức Cha Gisu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loi kẻ c tội, lại liều mnh chịu nạn chịu chết v hết cả v loi người ta. Đức Mẹ cũng một lng theo con như vậy. Mẹ i, khoan thay, nhn thay, chớ trở mặt đi m chẳng nhn chng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yn ủi chng con. Con cậy Mẹ c php tắc nhiều trn hết Thin thần cng trn hết cc thnh. Chng con cn ở dưới thế ny như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ l như ngi sao chnh ngự ở trời bn Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đng cho chng con được theo, kẻo phải xiu chm sa hỏa ngục v cng. Chng con trng Đức Mẹ cho chng con ngy sau được vo cửa Thin đng, xem thấy mặt Đức Cha Gisu cng mặt Đức Mẹ, được chịu mun mun sự phc gồm hết mọi sự tốt lnh chẳng hay hết chẳng hay cng. Amen.

 

KINH CẦU XIN

Lạy ơn Đức Cha Gisu xưa bởi trời

m xuống thế gian 33 năm, cng chịu

những sự thương kh cho cc linh hồn

thin hạ được rỗi, th ny chng con xin

Cha rất nhn lnh v cng, tha phần

phạt cho linh hồn T.. (hoặc: cho cc linh hồn) đ xin

cầu nguyện hm nay, hoặc cn giam nơi

lửa luyện tội th xin mở cửa t rạc ấy

cho ra, m đem ln chốn hưởng mọi sự

vui thật l nước thin đng. V cng

nghiệp Cha Kit đ chịu nạn chịu chết

v chng con. Amen.

 

ĐQ, Carthage 04 -7 -2010