Giúp bệnh nhân lănh Ơn đại xá giờ lâm tử

Hội Thánh hằng lo cho con cái được Phần Rỗi đời đời nhờ công nghiệp Chúa Giêsu đă chết trên Thánh giá.

Ban Ơn xá (ân xá) là HT lo cho con cái được chóng về Thiên đàng.

Ơn đại xá tha hết mọi h́nh phạt đáng chịu trong Luyện ngục.

Trong Tông huấn Ân xá năm 1968, Đức Thánh Cha Phaolo đệ lục ấn định , và Bộ Xá giải ban bố trong Bảng liệt kê số 28 như sau:

Số 28. Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Ṭa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá (toàn xá) cho những ai trong đời sống đă có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, cầu theo ư Đức Giáo Hoàng.

Người nguy tử 1/ hôn kính tượng Thánh giá, 2/ giục ḷng ăn năn tội (đọc kinh ăn năn tội: Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt...hoặc Lậy Chúa, xin tha tội cho con...) để lănh đại xá, dù hôm đó đă lănh đại xá rồi).

(Bất cứ Thánh giá to nhỏ nào cũng được, Thánh giá của tràng hạt Mân côi nhỏ, thường để trong túi áo, rất tiện để hôn kính)