NHỮNG ANH HÙNG, DANH NHÂN VIỆT NAM TỪ THỜI LẬP QUỐC

1. Cụ Tổ Lạc Long Quân/ quăng năm 3000 trước công nguyên

2. Vua Hùng dựng nước cai trị trong 18 đời/ quăng năm 2879-258 trước c.n// Tên nước : Văn Lang

3. Thánh Gióng (Phù đổng Thiên vương) diệt giặc Tàu cứu nước

4. Lư Ông Trọng, không chịu làm tôi nước Tàu

5. Thục Phán - An Dương vương/ quăng năm 258-207 trước c. n// Tên nước: Âu Lạc

Nhà Triệu/ năm 207-11 trước công nguyên// Tên nước: Nam Việt

6. Tể tướng Lữ Gia diệt nội công

!!!Bắc thuộc lần 1 (-111 + 39)

Trước công nguyên------------------------------------------------------------------------------------------------Sau công nguyên

7. Bà Trưng Vương (năm 40 - 43)

!!!Bắc thuộc lần 2 (43-544)

8. Bà Triệu Thị Trinh (248)

9. Lư Bôn (Lư Bí) - Lư Nam Đế (504 - 548)/ Tên nước : Vạn Xuân

10. Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) (549-571)

(Nhà Hậu Lư (571- 602)

!!!Bắc thuộc lần 3 (603-939)

11. Mai thúc Loan (Mai hắc đế) (722)

12. Phùng Hưng (Bố Cái Đại vương) (791)

Thời đại Tự chủ:

13. Ngô Quyền (939)- Nhà Ngô (939 - 964)// Tên nước Đại Việt

(12 Sứ quân (945-967)

14. Nhà Đinh: Đinh Bộ Lĩnh - Đinh tiên Hoàng (968 - 980)// Tên nước: Đại Cồ Việt

15. Lê Hoàn- Lê Đại Hành (980- )Nhà Tiền Lê /năm 980-1009

16. Lư công Uẩn (Lư Thái Tổ 1010 - 1028)/ /nhà Lư 1010-1225// Tên nước: Đại Việt

Nhà Trần 1225-1440// Tên nước : Đại Việt

Trần Thủ Độ

17. Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo vương)

Hồ quí Ly (1400)/Nhà Hồ 1400-1407// Tên nước: Đại Ngu

!!!Thuộc nhà Minh /1413-1428/chấm dứt người Tàu đô hộ!!!

18. Lê Lợi /1428-1443/ Nhà Lê- /1428-1788// Tên nước: Đại Việt

Nhà Lê -Mạc chiến tranh/ 1527-1592

19.Nguyễn Huệ - Vua Quang Trung/1752-1792

Nhà Tây sơn/1788-1802

Nhà Nguyễn: Vua Gia Long (1802-1858) // Tên nước: Việt Nam

Vua Minh Mạng (1832-)// Tên nước: Đại Việt

Nhà Nguyễn/ qua thời Pháp thuộc (1840- 1945), Nhật chiếm (1940- 1945// Tên nước: Việt Nam

20. Một số anh hùng chống người Pháp cai trị

Chiến tranh Đông dương / 1945-1956)//Tên nước: Việt Nam

Chiến tranh Bắc- Nam (Cộng sản- Quốc gia) / 1956-1975//Tên nước: Việt Nam

Những anh hùng chống Cộng sản

Một số Danh nhân nước Việt

--------------------------------