MỤC LỤC 1000 ƠN LẠ MẸ BAN
Mục đích đề cao Quyền phép và Ḷng Nhân từ của Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo hội, gợi lên niềm Tin Cậy Mến Mẹ Trên Trời.

(Lm. Mark,cmc. góp nhặt cho độc giả xuanha.net, từ  cuối tháng 3- 2008)

1. Ơn lạ Mẹ ban theo sách Thần đô Huyền nhiệm (Truyện Đức Mẹ)

2. Ơn lạ Mẹ ban theo sách Vinh quang Đức Mẹ (Th. Anphongso)  (1-20)  /   (21-36)

3. Ơn lạ Mẹ ban theo sách Mẹ Ơn Cứu rỗi (Lm. Gay, SMS)

4. Ơn lạ Mẹ ban:  (1-25)  (26-50)  (51-75)  (76-100)  (101-125)   (126-150)   (151-175)   (176-201)

5. Ơn lạ Mẹ Lavang

6. Ơn lạ theo sách Nhớ Ơn Mẹ,      Tập 1         Tập 2  

7. Ơn lạ Mẹ ban nơi Đền Khiết tâm Mẹ Carthage, Missouri:

Năm 2004   / Năm 2005   / Năm 2006   / Năm 2007   / Năm 2008

8. Ơn lạ trong NSTTĐM 

9. Ơn lạ MB góp nhặt: (1-25)   (26-50)   (51-75)   (76-100)   (101- )

Phụ thêm:

----------------------------------------------------------------------------------

 Lời Công đồng Vaticanô 2:

" Sau khi về trời, vai tṛ của Mẹ không chấm dứt, nhưng Mẹ vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời.

Với t́nh Mẹ hiền, Mẹ chăm sóc những anh em của Con Mẹ đang trên đường lữ hành dương thế, và đang gặp bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. (Hiến chế tín lư số 62).