(xuanha.net lượm lặt 5/2012)

15 truyện Quốc Văn Gio khoa thư

54 truyện Cổ học Tinh hoa-Trung hoa

Click: 1-10    11-20    21-30     31-40    41-50    51-54

1 Ba Con Rận Kiện Nhau

21 H B Lấy Vợ

41. Khng nhận c

2 Đnh Dấu Thuyền Tm Gương

22. Ght con khng giống mnh

42. Của bu

3 m cy đợi thỏ

23. Lợn mẹ giết lợn con

 43. Biết r chữ nghĩa

4 Tu thn

24. Gip, Ất tranh-luận

44. Tri-kỷ

5 Cch Cư Xử ở Đời

25. Mặt trời xa, gần

 45. Cảm tnh

6 Khổ Thn Lm Việc Nghĩa

26. Cch phục lng người

46. V nghĩa cng, qun th ring

7 Lấy Của Ban Ngy

27. Lng cương trực

47. Dung người được bo

8 Lợi M Lng người

28. Tri, trung, dũng

48. Ni th-dụ

9 Lc Đi Trắng , Lc Về Đen 

29 ()

49. Con c-mo v con chim gy

10 Khng Qun Được Ci Cũ  

30. Ti nghề con lừa

50. Con c v con trai

11 Hai Phải

31. Đnh đn

51. Hồ mượn oai hổ

12 Tăng Sm Giết Người 

32. Thổi so 

52. Mạnh-Thường vo nước Tần

13 Bn Mộc Bn Gio 

33. Người Lỗ sang nước Việt

53. Thập-B ni với Huệ-Vương

14 Ngọc ở Trong Đ 

34. Giữ lấy nghề mnh

54. Tham lợi trước, qun hại sau

15 Bắt Chước Nhăn Mặt 

35. Truyện người A-Lưu

 

16 Ci Được của Lm Quan

36. Mất ba

 

17 Can Vua Bỏ Rượu 

37. Tường đổ

 

18 Kho Can Được Vua 

38. Người con c hiếu

 

19 Chết M Cn Răn Được Vua

39. Thầy Tăng-Sm

 

20 Yu Nn Tốt , Ght Nn Xấu 

40. ng quan thanh bạch

 

 

43 Ngụ ngn La Fontaine - Php

1- Con ve v con kiến - La cigale et la fourmi
2- Con c nhỏ v người đnh c - Le petit poisson et le pcheur

3- Ch rừng v ch giữ nh - Le loup et le chien

4- Ch rừng v ch giữ nh cm - Le loup et le chien maigre
5- Lừa đội lốt sư tử - L'ne vtu de la peau du lion

6- Con nhi muốn to bằng con b - La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf

7- Ch rừng v con c - Le loup et la cigogne
8- G đẻ trứng vng - La poule aux oeufs d'or
9- Hai thằng ăn trộm v con lừa - Les voleurs et l'ne

10- Con thỏ v con ra - Le livre et la tortue
11- G trống v Hổ Ly - Le Coq et le Renard
12- So mượn lng Cng - Le Geai par des plumes du Paon

13- Lợn , D ci v Cừu - Le Cochon , la Chvre et le Mouton
14- Lừa v con Ch con
15- Chuột nhắt, Mo v G trống con

16- Ch Si v Gin Nho - Le Renard et les Raisins
17- Truyện C hng sửa - La Laitire
18- Hai con La - Les deux Mulets

19- B ci, D ci, Cừu ci lập hội với Sư-Tử - La Gnisse, la Chvre et la Brebis en socit avec le Lion
20- Sư-Tử v con Muỗi mắt - Le Lion et le Moucheron
21- Con Dơi v hai con Cy - La Chauve-Souris et les deux Belettes

22- Lừa mang hm sắc - L'ne portant des reliques
23- Mo ga v con Chuột nhắt - Le vieux Chat et la jeune Souris
24- Con Gấu v hai Bc li - L'Ours et les deux Compagnons


25- Người giết Cọp - Le Lion abattu par l'Homme

26- Ch Si v đn G Ty - Le Renard et les Poulets d'Inde
27- Con Ch bị Chủ xẻo tai - Le Chien a qui on a coup les oreilles
 

28- Đống của với hai Người - Le Trsor et les deux Hommes
29- Cc Thầy Lang - Les Mdecins

30- Hội đồng Chuột - Conseil tenu par les Rats


31- Hai người tranh nhau con S - L'Huitre et les Plaideurs

32- Cc loi Vật phải bệnh Dịch Hạch - Les Animaux malades de la Peste
33- Ch Si v bức Tượng - Le Renard et le Buste
 

34- Hai con D ci - Les deux Chvres
35- Mặt Trời v loi Ếch - Le Soleil et les Grenouilles
36- Sư-Tử con Lang v con Hổ-Ly - Le Lion , le Loup et le Renard

37- Thần Chết v lo Tiều Phu - La Mort et le Bucheron
38- Gi kn kẹn hom - La Fille
39- Sư-Tử về gi - Le Lion devenu vieux


40- Anh chng đng tuổi với hai chị Nhn Ngi - L'Homme entre deux ages et ses deux Maitresses

41- Triều Đnh vua Sư-Tử - La Cour du Lion
42- Con Chim phải tn - L'Oiseau bless d'une flche
43- Cụ Gi v ba người Trai Trẻ - Le Vieillard et les trois Jeunes Hommes

 

210 ngụ ngn aesop-Hy lạp

chuong1    chuong2    chuong3   chuong4    chuong5    chuong6     chuong7