Luyện ngục, cuộc thanh tẩy cuối cùng

(Tên sách dựa theo Giáo lư GHCG số 1031)
Lm. Mark, CMC. 

 

MỤC LỤC

 

1. Lời đầu

2. Nguồn gốc lễ Cầu hồn và tháng Cầu hồn

 

I. Nền tảng về Luyện ngục

3. Có Luyện ngục không?

4. Luyện ngục ở đâu?

5. H́nh khổ Luyện ngục thế nào?

6. Thanh tẩy thời gian bao lâu?

7. Một số lí do bị phạt trong LN

 

II. Cứu Các Linh hồn

8. Những cách cứu linh hồn L.N

9. 1Cầu nguyện

10. 2Đọc kinh Mân Côi

11. 3Ăn chay, hăm ḿnh

12. 4Bố thí tiền bạc cho người nghèo, làm việc từ thiện

13. 5Tha thứ cho kẻ thù

14. 6Lănh Ân xá cho các linh hồn

15. 7Dự Thánh lễ Misa

16. 8Rước lễ  chỉ cho các linh hồn

17. 9Xin lễ cầu hồn 

18. 10Viếng đàng Thánh giá

19. 11Rảy Nước thánh

 

III. Các Linh hồn trả ơn

20. Linh hồn Luyện ngục trả ơn

21. Linh hồn LN trả ơn phần xác

22. Linh hồn LN trả ơn phần hồn

23. Xin cho ân nhân mau về Thiên đàng

IV. Tránh Luyện ngục lâu dài

24. Hăm ḿnh, đền tội, Vui chịu đau khổ

25. Vâng Ư Chúa

26. Làm việc bác ái

27. Đeo Áo Đức Mẹ Carmelô

28. Tôn kính 5 dấu Thánh Chúa, - Kính 7 sự Thương khó Đức Mẹ

29. Trái Tim  Chúa Giêsu thương linh hồn Luyện ngục

30. Mẹ Maria Nữ vương Luyện ngục

---