NHỮNG MẢNH XƯƠNG KHÔ TRONG SA MẠC

(Lm. Bùi Đức Tiến)

Mục lục
Cảm nghiệm của một số quí vị dưới đây đă t́m thấy b́nh an, hạnh phúc trong Đạo Chúa.

1 Giám mục Ratna (Thailan)

7 Cô giáo Ursula (Thailan)

13 Phụ nữ Thelma Wijenayake
(Sri Lanka)

2 Linh Mục John Shirieda (Japan)

8 Bác sĩ Chang Shu-wen (China)

14 Giáo sư Michael Phan Huy Đức
(Viet nam)

3 Bác sĩ Lert (Thailan)

9 Nhà văn Choi Nam Sơn (S. Korea)

15 Linh mục Luke H.Inoue
(Japan)

4 Bác sĩ Lert 2

10 Phu nhân của giáo sư đại học Mary Pan Wei (Taiwan)

16 Linh mục Bửu Dưỡng
(Viet nam)

5 Bác sĩ Lert 3

11 Sĩ quan quân đội Miến điện Augustine (Myannma)

 

6 Bác sĩ Lert 4

12 Tu sĩ Phật giáo Ananda (Sri Lanka)