Tôi theo đạo Chúa
để T́m về nguồn sống

---------------

(Giáo lư Lớp Dự Ṭng)

"Các con hăy đi , t́m môn đồ từ khắp các dân, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ giữ những điều Thầy đă truyền dạy chúng con. Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28,16-20).

Các bạn thiện chí thân mến,

Hôm nay ngày lễ Giáo hội Công giáo kính Thiên Chúa Ba ngôi là Cha-Con-Thánh Thần, tôi muốn nhắc lại những lời trên từ bài Tin mừng của thánh Matthêu đọc trong lễ hôm nay (11-6-2006) của Chúa nhật chu ḱ B (ABC). Chúa Giêsu trước khi lên trời, đă dạy bảo các môn đệ của Chúa phải "đi"...

Tôi không đi được, cũng không được đi, có đi cũng không đi khắp mọi nơi được, nhưng, tôi lại có thể "đi" gặp bạn qua lời cầu nguyện và màn ảnh này, để tŕnh bày cho bạn về "những điều Chúa Kitô đă truyền dạy trong Kinh thánh" để bạn hiểu biết, tin theo và trở thành môn đệ Chúa như tôi, rồi bạn sẽ giới thiệu cho người thân của bạn T́m về nguồn sống là chính Chúa Kitô Đấng đă phán: "Thầy là Đường đi, là sự Thật và là sự Sống" (Gioan 14,6).

Mỗi lần tôi sẽ tŕnh bày cho bạn một bài theo kiểu hỏi-đáp. Hi vọng bạn sẽ thâu nhận dễ dàng,

Chúc bạn những điều tốt đẹp trên con đường t́m về đạo Chúa là Nguồn sống muôn đời hạnh phúc mà tôi muốn chia sẻ cho người bạn đầy thiện chí.

Lm Đoàn Quang, CMC.

 

1. Lời đầu 12. Chúa dạy những điều phải Giữ 23. Luyện ngục
2. Những khắc khoải ban đầu 13. Chúa dạy những điều phải Lănh 24. Đạo Công giáo vào Việt nam
3.Tại Việt nam có bao nhiêu đạo? 14. Chúa chết chuộc tội muôn dân 25. Người Công giáp xây đắp quê hương
4.Trên các đạo, người Việt tin ở Trời 15. Chúa sống lại vinh quang 26. Vua quan cấm đạo Công giáo
5.Trời  tạo dựng vạn vật,loài người 16. Chúa về lại trên trời 27. Kinh Thánh của người Công giáo
6.Tổ tông loài người bất tuân lệnh Trời 17. Chúa Thánh Thần xuống 28. Sự đau khổ
7.Trời chọn dân riêng để cứu chuộc 18. Đức Mẹ Maria 29. Rửa tội để làm con Chúa
8.Con Trời sinh làm người cứu dân 19. Giáo hội Công giáo 30. Đời sống mới trong Chúa Kitô
9. Chúa Giêsu Kitô truyền đạo mới 20. Công giáo và các đạo khác  
10. Chúa dạy những điều Tin 21. Liên lạc người sống-người chết 31. Nghi thức nhập đạo và Rửa tội
11. Chúa dạy những điều cầu Xin 22. Chết, phán xét, thiên đàng, hoả ngục  

 

Nếu muốn đọc sách, xin hỏi mua tại:

Regina Gift shop

1900 Grand Ave, (P.O.Box 836)

Carthage, MO 64836- 0836

Đt:  (417) 358-3740   /   Fax:(417) 359- 9164

http://www.reginashop.com/SachRegina/PhanLoaiSach/Listing.htm

- Email: regina@reginashop.com