2. Những điều phải cầu xin được tóm lại trong kinh Lạy Cha.

 

Kinh Lạy Cha

(Chúa Giêsu dạy các Tông đồ)

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

Phân tách kinh Lạy Cha từng lời theo sách Giáo lư Công giáo ban hành năm 1992 (số trong ngoặc là số theo sách giáo lư).

 

- Lạy Cha chúng con ở trên trời:

-Ta được gọi Thiên Chúa  là Cha: v́ Con Chúa khi làm người đă dạy ta điều đó (2798).

-Cha chúng con: ta được hiệp thông với Chúa Ba ngôi và t́nh yêu của Chúa qua Giáo hội.

-Ở trên trời: Trời là nhà  của Cha chúng ta (2802).

Bảy lời cầu xin:

1- Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng: ước ao cho Danh Cha được hiển Thánh, và ta phải sống Thánh, không t́ vết trước Nhan Cha (2807).

 

2- Nước Cha trị đến: xin cho triều đại Cha, vương quốc Cha lan truyền đến (2816-17).

 

3- Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời: Ư Cha là mọi người được cứu độ (2822). Thánh Ư Cha thể hiện trong Chúa Kitô (2824). Ai làm theo Ư Cha th́ Cha nhận lời người đó (2827).

 

4- Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày: Cho chúng con cơm bánh để chúng con khỏi lo lắng (2830), cho chúng con sống Lời Cha, và Ḿnh Thánh Cha (2835).

 

5- Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con: Lời xin của chúng ta chỉ được nhận, nếu ta biết tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta...Khi từ chối tha thứ cho anh chị em ḿnh, ḷng chúng ta khép lại, sự cứng cỏi của ḷng ta làm cho t́nh yêu đầy thương xót của Cha không thể nhập vào được (2840). "như" chúng ta phải tha thứ cho nhau như Cha đă tha thứ cho chúng ta. trong Chúa Kitô (2842). Lời cầu nguyện kitô Giáo c̣n đi tới chỗ tha cho kẻ thù (2844). Không có giới hạn và mức độ nào cho sự tha thứ thần linh này (2845).

 

6- Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ: Để không sa chước cám dỗ, đ̣i phải có sự quyết tâm. Không cám dỗ nào vượt quá sức con người (2848). Cha ân cần nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức, tỉnh thức là giữ ḷng ḿnh, xin ơn bền vững đến cùng (2849).

 

7- Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ: đây là kẻ Dữ, nó là thiên thần chống lại Cha, kẻ phản loạn. Nhưng nó đă thua Mẹ Maria là Evà mới, nó quay ra cắn gót chân Bà (2853). Xin được cứu thoát khỏi mọi sự dữ hiện nay, đă qua, và sẽ đến (2854).

 

- Amen: Xin được như vậy.

 

a/ Tại sao nói, Kinh Lạy Cha tóm tắt cả bộ Phúc âm?

- V́ nếu ta rảo qua các lời cầu trong Thánh Kinh, ta sẽ thấy nơi kinh Lạy Cha có tất cả những điều đó. Kinh Lạy Cha là lời cầu tuyệt hảo nhất, gồm những lời cầu xin cách chính đáng, theo thứ tự ước ao. (2761-63).

 

b/ Tại sao gọi kinh Lạy Cha là kinh của Giáo hội?

- V́ các cộng đoàn Kitô Giáo đầu tiên mỗi ngày đọc kinh Lạy Cha 3 lần.

- Trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức, Giáo hội trao kinh Lạy Cha cho người lănh nhận các Bí tích này.

- Trong Thánh lễ, kinh Lạy Cha được coi là lời cầu nguyện của tất cả Giáo hội, được đặt vào phần quan trọng nhất của Thánh lễ. (2768-72).

 

c/ Có bao nhiêu cách cầu nguyện?

- Có 3 cách: Cầu nguyện lên tiếng, suy niệm , và chiêm niệm.

 

d/ Thế nào là cầu nguyện lên tiếng (đọc kinh) (vocal prayer)?

- Đó là lời của miệng, nhưng nên nhớ, lời cầu nguyện của ta được Chúa nhận hay không, không tùy ở số lượng lời, nhưng tùy ở sự nhiệt thành của tâm hồn ta (2700).

(Lời cầu nguyện lên tiếng là việc cầu nguyện tuyệt hảo nhất của cộng đoàn. Lời cầu nguyện nội tâm nhất cũng không thể bỏ qua lời cầu nguyện lên tiếng (2704). Nhưng khi cầu nguyện lên tiếng lại rất cần liên kết với nội tâm (2700), v́ Chúa t́m những kẻ thờ phượng trong tinh thần và chân lư (2703).

đ/ Thế nào là suy niệm (meditation)?

- Là tâm trí ta t́m hiểu tại sao (why) và thế nào (how) để sống cuộc đời Kitô hữu, để thực hành những ǵ Chúa muốn nơi ta.

(Khi suy niệm, cần cầm trí, thường nên có một cuốn sách giúp ḿnh (Thánh kinh, ảnh Thánh, bài phụng vụ theo ngày, theo mùa, Sách Giáo phụ tu đức, Sách chỉ đường nên Thánh, lịch sử). Suy gẫm điều ḿnh đọc sẽ đưa tới việc áp dụng những điều đó vào bản thân ḿnh, đó là cuốn Sách cuộc đời ḿnh. Phải thưa với Chúa: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm ǵ? Cần suy gẫm đều đặn (Mc 4,4-7,15-19).

Có nhiều phương pháp suy niệm khác nhau, điều quan trọng là phải cùng với Chúa Thánh Thần tiến bước trên đường duy nhất tới Chúa Kitô.

Đề tài suy niệm có thể là những mầu nhiệm Chúa Kitô, kinh Mân côi, mục đích là để yêu mến Chúa Kitô và kết hợp với Ngài (2705-2708).

 

e/ Chiêm niệm (Contemplative prayer) là ǵ?

- Là im lặng, là lắng nghe, là hiệp nhất với cầu nguyện, là hiệp thông yêu mến (2726-19), là sự giao tiếp thân mật của t́nh bạn với Thiên Chúa là Đấng ḿnh được yêu thương. Cái nh́n của người ta hướng thẳng vào Chúa hơn là suy niệm, dù vẫn có thể suy niệm (2709).

Cần chọn thời gian và nơi chốn thích hợp cho việc chiêm niệm (2701).

 

g/ Muốn quyết tâm cầu nguyện phải chiến đấu với những ǵ?

Cầu nguyện là một cuộc chiến đấu, chiến đấu chống lại chính bản thân ta, và những mưu chước của ma quỉ cám dỗ, v́ nó làm hết cách để ta xa rời việc cầu nguyện, xa rời sự kết hợp với Thiên Chúa. Phải chiến đấu với những quan niệm sai lầm, và những khó khăn của việc cầu nguyện.

 

h/ Những quan niệm sai lầm về cầu nguyện là quan niệm nào?

- Sai lầm khi coi cầu nguyện chỉ là cách tập trung tâm trí, là làm cho ḿnh rỗng không, đ̣i những điệu bộ và những lời nói đúng nghi thức;

cho rằng cầu nguyện không đi đôi được với công việc phải làm;

không có giờ cầu nguyện;

sớm nản chí, v́ họ không biết rằng cầu nguyện phải do Thánh Thần chứ không do một ḿnh họ (2726).

- Sai lầm v́ quá thiên về lư trí, khoa học thực nghiệm, coi cầu nguyện là một mầu nhiệm vượt ư thức và vô thức của ta. Đặt nặng sản xuất, coi cầu nguyện là đ́nh trệ, không sản xuất...Người ham hoạt động cho rằng cầu nguyện là trốn tránh việc đời. Thực ra, cầu nguyện không phải là trốn tránh cuộc đời mà là giúp cho đời (2727).

 

i/ Đâu là những khó khăn của việc cầu nguyện?

- Nản chí v́ khó khăn; thất vọng v́ lời cầu không được nhận; tự kiêu v́ thấy ḿnh tội lỗi. Để thắng vượt những khó khăn này, ta phải khiêm nhường, tin tưởng và kiên tŕ (2728).

- Sự chia trí (lo ra). Thay v́ đánh đuổi chúng, ta hăy trở về với ḷng ḿnh xem ta đang gắn bó với cái ǵ, khiêm nhường nhận thực trước nhan Chúa hiến dâng lên Ngài xin thanh tẩy nó.

- Cái tôi của ta, nó muốn thống trị. Hăy thức tỉnh hướng về Chúa đến.

- Sự khô khan, là do không có rễ, Lời Chúa héo gục trên sỏi đá, cần ơn trở lại cùng Chúa.

- Thiếu niềm tin. - Sự nguội lạnh, thờ ơ của ḷng ta (2729-2733).

 

k/ Tại sao phàn nàn v́ lời cầu xin không được Chúa nhận lời?

- "Anh em không có, v́ anh em không xin, anh em xin mà không được nhận, v́ anh em cầu xin do ḷng xấu, để thỏa măn đam mê của ḿnh"(Gc 4,2-3). Nhớ rằng Chúa luôn muốn sự lành cho ta.

Bạn đừng buồn v́ không nhận ngay được điều bạn xin, đó là v́ Chúa muốn ban ơn nhiều hơn cho bạn, bằng cách giúp bạn kiên tŕ ở bên Ngài. Ngài muốn luyện lọc bạn khi bạn cầu nguyện (2733).

 

l/ Làm thế nào để lời cầu của ta được có hiệu quả?

- Phải dựa trên hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, hợp với sự quan pḥng của Chúa, với dự tính yêu thương của Ngài đối với loài người( 2738).

 

m/ Cầu nguyện lúc nào?

- Lúc nào cũng có thể cầu nguyện: dù ở nơi phố chợ hoặc đi dạo một ḿnh, ta vẫn có thể cầu nguyện sốt sắng. Ngồi trong tiệm hoặc khi mua bán, có khi nấu ăn, bạn vẫn có thể cầu nguyện (Th. Gioan Kim khẩu). Cầu nguyện và cuộc sống Kitô Giáo không thể tách rời nhau, nó phát xuất từ sự từ bỏ ḿnh để yêu mến và thuận theo ư định đầy yêu thương của Chúa (2745).