mười lăm

 

CHÚA KITÔ

ĐĂ SỐNG LẠI THẬT

NHƯ LỜI NGƯỜI ĐĂ PHÁN TRƯỚC

 

Bài trích sách Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24,1-

 

a/ Các bà thấy mộ trống

24:1    Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đă chuẩn bị sẵn.Họ thấy tảng đá đă lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy xác Chúa Giêsu đâu cả.Họ c̣n đang phân vân, th́ ḱa hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ.

  Đang lúc các bà sợ hăi, cúi gầm xuống đất, th́ hai người kia nói: "Sao các bà lại t́m Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không c̣n đây nữa, nhưng đă sống lại rồi. Hăy nhớ lại điều Người đă nói với các bà hồi c̣n ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại".

  Các Tông Đồ không tin lời các phụ nữ

 Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đă nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Mácđala, bà Gioanna, và bà Maria mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên không tin.

 

b/ Ông Phêrô ra mộ

 Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nh́n, ông chỉ thấy những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đă xảy ra.

 

c/ Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau

 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ tṛ chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ tṛ chuyện và bàn tán, th́ chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ c̣n bị ngăn cản, không nhận ra Người.Người hỏi họ:

"Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện ǵ vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

  Một trong hai người tên là Clêôpát trả lời:

"Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đă xảy ra trong thành mấy bữa nay".

  Đức Giêsu hỏi:

"Chuyện ǵ vậy?" Họ thưa:

"Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lănh của chúng ta đă nộp Người để Người bị án tử h́nh, và đă đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đă làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về c̣n nói là đă thấy thiên thần hiện ra bảo răng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đă ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; c̣n chính Người th́ họ không thấy".

  Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng:

"Các anh chẳng hiểu ǵ cả! Ḷng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ h́nh như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sư, Người giải thích cho hai ông những ǵ liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như c̣n phải đi xa hơn nữa.

Họ nài ép Người rằng:

"Mời ông ở lại với chúng tôi, v́ trời đă xế chiều, và ngày sắp tàn". Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.  Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.

Họ mới bảo nhau:

"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, ḷng chúng ta đă chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông:

"Chúa đă sống lại thật rồi, và đă hiện ra với ông Simon".

  C̣n hai ông th́ thuật lại những việc đă xảy ra dọc đường, và ḿnh đă nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 T́m hiểu:

(Theo sách Giáo lư Công giáo công bố năm 1992 (632-658)

a/ Chúa Kitô đă sống lại thế nào?

- Đó là biến cố lịch sử, Thánh Phaolô đă viết về biến cố này cho Giáo đoàn Corinhto vào khoảng năm 56 (639). Mồ trống (640), các cuộc hiện ra (641), các môn đệ lại sờ thấy và dùng bữa với Chúa (645).

- Đó là biến cố cao siêu, v́ là công tŕnh của Thiên Chúa (647-650).

b/ Ư nghĩa và quan trọng của việc Chúa Phục sinh đối với ta thế nào?

- Nếu Chúa không phục sinh, các tông đồ rao giảng vô ích (651). Ngài đă phục sinh - để hoàn tất những lời đă hứa (652), - để xác nhận tính Thiên Chúa của Ngài 653), sau cùng, Chúa phục sinh là nguyên lư cuộc phục sinh sau này của ta. Trong khi chờ đợi phục sinh, ta "không c̣n sống cho ta, nhưng cho Đấng đă chết và phục sinh v́ ta" (655).

 c/ Chúa sống lại là niềm vui , niềm hi vọng, sự toàn thắng vô cùng lớn lao cho Chúa và những người tin Chúa. Chúa sống lại chứng minh Chúa là ÔngTrời quyền phép, có thể làm được mọi sự.

d/ Ngày nay, mỗi Chúa nhật, giáo dân họp nhau dự thánh lễ để tưởng nhớ lại Chúa Giêsu Kitô đă chết và sống lại, và chờ đợi Người sẽ đến lần thứ hai để phán xét chung cả loài người.