Bài 28

 

TẠI SAO CON NGƯỜI PHẢI ĐAU KHỔ ?

 

Đời sống con người là đời sống đau khổ. Thi sĩ nào đó (Nguyễn Công Trứ) ? đă từng viết:

"Thoạt sinh ra th́ đà khóc chóe,
      Trần có vui sao chẳng cười kh́?

Không phải theo đạo Chúa rồi sẽ được mọi cái may lành theo con mắt trần gian. Chính Chúa Giêsu Ông tổ đạo Công giáo đă phán:

"Ai muốn theo Thầy, hăy từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh mọi ngày mà theo Thầy" (Lc 9,23), nhưng theo lẽ công bằng, Chúa nói tiếp "Khi Thầy sẽ đến trong vinh quang, bấy giờ Thầy sẽ thưởng cho mỗi người tương xứng với công việc họ đă làm" (Mt 16,27).

Vấn đề ở đây là đau khổ từ đâu đến? Tại sao? Vui nhận đau khổ hay từ chối?.

 

ĐAU KHỔ TỪ ĐÂU ĐẾN?

Theo Kinh Thánh, sau khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất và loài người, Người thấy mọi sự Người đă làm ra tốt lành quá đỗi (St 1,31).

Nhưng rồi Satan (rắn quỉ) ghen tương đă xâm nhập và phá hoại công việc tốt lành của Thiên Chúa. (St 3, 1-7).

Khi Thiên Chúa trở lại vườn Địa đàng, Người thấy con người đă nghe Satan, lỗi phạm điều Người cấm. Thiên Chúa công bằng đă phải đưa ra những sự trừng phạt ghê gớm cho rắn quỉ, cho người đàn bà, và người đàn ông: - Rắn quỉ phải ḅ lê và ăn đất. - Đàn bà sẽ phải đau khổ trong việc sinh sản. - Đàn ông sẽ phải vất vả, đau khổ mới có thực phẩm nuôi ḿnh trong đời sống (St 3, 14-17).

Những lời trích dẫn trên cho ta thấy nguồn gốc của đau khổ là ai? Tiên tri Isaia viết rơ: "Ta là Chúa và không c̣n Chúa nào khác. Ta dựng nên sự sáng, tạo nên sự tối, gây nên hoà b́nh và làm nên các sự dữ"(Is 45,6-7). Sách Samuel cũng viết thêm: "Chúa làm cho chết và làm cho sống, Chúa đưa xuống mồ và kéo ra khỏi, Chúa ban cho giầu và để cho nghèo, Chúa hạ xuống thấp rồi cất lên cao"(Quyển 1 Samuel 2, 6-7)

 

TẠI SAO CON NGƯỜI PHẢI ĐAU KHỔ ?

Vẫn theo sách Sáng thế, khi Thiên Chúa trở lại vườn Địa đàng, Người thấy con người đă phạm lỗi trầm trọng, phá hỏng chương tŕnh tốt đẹp của Người. Con người đang ở t́nh trạng tốt đẹp đă sa xuống t́nh trạng tội lỗi. Thiên Chúa đă đưa ra một kế hoạch cứu văn, đó là KẾ HOẠCH ĐAU KHỔ ĐỂ THANH TẨY. Tất cả những đau khổ xảy ra cho con người trên dương thế đều nằm trong kế hoạch này.

Thiên Chúa muốn dùng đau khổ để thanh tẩy con người,  đưa con người trở lại địa vị con Thiên Chúa. Con người phải thấu hiểu, phải chấp nhận kế hoạch đau khổ này.

Để thuận theo Ư Chúa Cha, và để nêu gương cho loài người, Chúa Giêsu cũng đă chịu khổ đau. Kinh Thánh viết: "Chính v́ Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên đă làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lănh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ"(Dt 2, 10). (NS. Trái Tim Đức Mẹ, tháng 1/89)

 

VUI NHẬN ĐAU KHỔ HAY TỪ CHỐI?

Trong đời sống mỗi người, không thể nào trốn tránh được đau khổ. Tốt hơn là hăy noi gương Thánh gia: Chúa Kitô, Mẹ Maria, Cha thánh Giuse, và các Thánh Tử Đạo Việt nam mà lănh nhận mọi đau khổ Chúa gửi đến cho mỗi người, mỗi hoàn cảnh, nơi thân xác cũng như trong tâm hồn, cho gia đ́nh, họ hàng, bạn bè. Chịu tất cả v́ ḷng yêu mến Chúa, v́ thuận theo Ư Chúa để lập công và đền tội cho ḿnh và để cứu rỗi các linh hồn, góp công với Chúa đă chết cho ta và cho họ.

T́nh yêu mến Chúa sẽ giúp cho đau khổ trở nên đáng yêu. Về điểm này, cha ông ta đă nói:

"Khi yêu chữ vị là v́, chữ dục là muốn, chữ TÙY là theo". Từ đó suy ra: Yêu Chúa, ta muốn chịu khổ v́ Chúa, ta muốn điều Chúa muốn, ta tùy thuộc Ư Chúa. Đó là trọn đạo làm con và là hoàn thiện vậy. Mọi sự đời này sẽ qua đi, nhưng ai vâng theo Ư Chúa sẽ được sống muôn đời.