Bài 29

Giai đoạn III

CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH NHẬP ĐẠO

TRONG LỄ (VỌNG) PHỤC SINH

(Trích Nghi thức Gia nhập Kitô giáo của người lớn, Uỷ ban Giám mục về Phụng vụ Việt nam xuất bản, Sài g̣n 1974 trang 140)

 

CỬ HÀNH BÍ TÍCH RỬA TỘI

(Sau bài giảng, các người sắp lănh Bí tích Rửa tội và những người đỡ đầu tiến lại gần đứng chung quang giếng rửa tội.)

 

LỜI NHẮN NHỦ CỦA CHỦ LỄ

Chủ lễ: Anh chị em thân mến, chúng ta hăy nài xin Thiên Chúa thương đến các tôi tớ Chúa đây, đang xin lănh Bí tích Rửa tội. Chính Người đă kêu gọi  và dẫn đưa họ tới giờ này, th́ xin Ngươi ban cho họ ánh sánh và sức mạnh, để họ nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin của Hội Thánh. Cũng xin Người ban Chúa Thánh Thần đến đổi mới họ, Đấng mà chúng ta sẽ thành khẩn nài xin xuống trên nước này.

 

KINH CẦU

(Có thể thêm vào tên thánh Bổn mạng thánh đường, và tên thánh Bổn mạng các người sắp lănh Bí tích Rửa tội)

 

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,

Cầu cho chúng con.

Thánh Micae Thiên thần của Thiên Chúa

Thánh Gioan Tẩy giả

Thánh Giuse

Thánh Phêrô và thánh Phaolô

Thánh Anrê

Thánh Gioan

Thánh nữ Maria Mađalena

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia

Thánh Laurensô

Thánh Pepetua và Phêlixita

Thánh nữ Anê

Thánh Grêgôriô

Thánh Augutinô

Thánh Athanasiô

Thánh Basiliô

Thánh Martinô

Thánh Bênêđitô

Thánh Phanxicô và Đôminicô

Thánh Phanxicô Xavie

Thánh Gioan Maria Vianê

Thánh nữ Catarina thành Siêna

Thánh nữ Têrêxa thành Avila

Các Thánh Tử đạo Việt nam

.......

Các thánh nam nữ của Thiên Chúa

Xin Chúa tỏ ḷng khoan dung,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Khỏi mọi sự dữ,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Khỏi phạm tội lỗi,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Khỏi chết muôn đời,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

V́ mầu nhiệm Chúa làm người,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

V́ Chúa chịu chết và sống lại,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

V́ Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Chúng con là kẻ có tội

Xin Chúa nghe lời chúng con.

Xin Chúa đoái thương tái sinh các tuyển nhân này nhờ ơn thánh phép Rửa tội,

Xin Chúa nghe lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Con Thiên Chúa hằng sống,

Xin Chúa nghe lời chúng con.

Lạy Đức Kitô,

Xin nghe lời chúng con.

Lạy Đức Kitô,

Xin nhận lời chúng con.

Lạy Đức Kitô,

Xin nhận lời chúng con.

 

LÀM PHÉP NƯỚC

(Chủ lễ hướng về giếng Rửa tội và đọc:

Lạy Chúa, nhờ các dấu hiệu của Bí tích, Chúa dùng quyền năng vô h́nh mà thực hiện hiệu quả lạ lùng, và bằng nhiều cách đă sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa, để bày tỏ ân sủng Bí tích Rửa tội. Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đă bay lượn trên nước, để ngay từ đó, chất nước đă mang sức thánh hoá. Lạy Chúa, trong chính nước hồng thủy, Chúa đă cho thấy h́nh ảnh ơn tái sinh, để nhờ mầu nhiệm cũng một thứ nước, chấm dứt các tính mê nết xấu, và khơi nguồn các nhân đức. Lạy Chúa, Chúa đă làm cho con cái Israel đi qua Biển đỏ ráo chân, để cho toàn dân được giải thoát khỏi ách nô lệ Pharaon, tiên báo một dân tộc mới, gồm những người đă được thanh tẩy. Lạy Chúa, Con Chúa đă được Gioan làm phép rửa trong sông Giođan và được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong. Khi bị treo trên thập giá, Người đă để nước cùng máu chảy ra từ cạnh sườn Người, và sau khi sống lại, Người đă truyền cho các tông đồ rằng:"Các con hăy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần", v́ vậy, xin Chúa đoái thương nh́n đến Hội Thánh Chúa, và khơi cho Hội Thánh nguồn nước rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn thánh của Con Chúa do Chúa Thánh Thần, để con người được tạo dựng theo h́nh ảnh Chúa, nhờ Bí tích Rửa tội, được tẩy sạch mọi vết nhơ tội xưa, đáng được sống lại bởi nước và Thánh Thần trong tuổi thơ ấu mới.

(Chủ lễ chạm tay vào nước và đọc tiếp:

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của Thánh Thần, nhờ Con Chúa, xuống trên giếng đầy nước này, để khi mọi người nhờ Bí tích Rửa tội, đă được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, th́ cũng được phục sinh với Người trong sự sống. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người thưa: Amen.

 

TỪ BỎ TÀ THẦN

 

(Chủ lễ hỏi các thỉnh nhân:

- Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?

- Thưa từ bỏ.

- Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?

- Anh chị em có từ bỏ ma quỉ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

 

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

- Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

- Thưa tin.

- Anh chị em có tin Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đă chịu khổ h́nh và mai táng, đă sống lại từ cơi chết, và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

- Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại, và sự sống vĩnh cửu không?

 

NGHI LỄ RỬA TỘI

(Người đỡ đầu đặt tay trên vai bên phải thỉnh nhân)

 

() CHA (TÔI) RỬA () NHÂN DANH CHÚA CHA,

(đổ nước lần thứ nhất)

VÀ CHÚA CON,

(đổ nước lần thứ hai)

VÀ CHÚA THÁNH THẦN

(đổ nước lần thứ ba)

 

XỨC DẦU

(Nếu không cử hành Bí tích Thêm sức ngay th́ chủ lễ xức dầu cho họ: Chủ lễ đọc:

Thiên Chúa Toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đă tái sinh () bởi nước và Thánh Thần, và đă giải thoát () khỏi tội lỗi. Chính Người xức dầu cứu độ cho () để sau khi nhập đoàn với dân Người, () măi măi là chi thể của Đức Kitô, là tư tế, tiên tri và vương đế cho đến cơi sống muôn đời.

Thỉnh sinh thưa: Amen.

(Chủ lễ thinh lặng xức dầu trên đỉnh đầu người đă được rửa tội.

 

MẶC ÁO TRẮNG

Chủ lễ:

...() đă trở nên tạo vật mới và đă mặc lấy Chúa Kitô, vậy () hăy nhận lấy chiếc áo trắng này, và hăy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước toà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để () được sống muôn đời.

- Amen.

 

TRAO NẾN SÁNG

Chủ lễ chạm vào cây nến phục sinh và nói:

Các người đỡ đầu hăy tiến lại trao đèn (nến) sáng cho người tân ṭng.

(Người đỡ đầu thắp nến từ cây nến Phục sinh và trao cho người tân ṭng)

Chủ lễ:

() đă trở nên ánh sáng Chúa Kitô, () hăy luôn sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong đức tin, khi Chúa đến () xứng đáng ra nghinh đón Người với toàn thể các thánh trên trời.

- Amen.

 

CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC

Chủ lễ:

Anh chị em tân ṭng thân mến, anh chị em đă được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người, giờ đây () c̣n phải lănh nhận Chúa Thánh Thần đă ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đă ban Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần, chính các Tông đồ và các Đấng kế vị lại ban cho những người đă được rửa tội.

Vậy anh chị em cũng lănh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đă hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, () làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến.

(Chủ lễ quay về phía giáo dân đọc tiếp:

Anh chị em thân mến, chúng ta hăy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân ṭng đây,để Chúa Thánh Thần dùng ơn hụê dồi dào của Người làm cho người tân ṭng này nên vững mạnh, và xức dầu để người này nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

(Thinh lặng cầu nguyện giây lát, đoạn Chủ lễ đặt hai tay trên thụ nhân và đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi, Chúa đă tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát tôi tớ Chúa khỏi tội lỗi, th́ lạy Chúa, xin ban Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người này; xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

- Amen.

(Thụ nhân lên trước mặt chủ lễ, người đỡ đầu đặt tay trên vai phải họ, chủ lễ nhúng đầu ngón tay cái vào dầu thánh rồi ghi h́nh thánh giá trên trán thụ nhân mà nói:

() HĂY LĂNH NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

(Thụ nhân: Amen.

- B́nh an của Chúa ở cùng()

- Và ở cùng cha.

 

CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(Bỏ kinh Tin kính, tiếp ngay Lời nguyện Giáo dân, Người tân ṭng mang của lễ lên bàn thờ. Người tân ṭng, người đỡ đầu, cha mẹ, vợ chồng và các người dạy giáo lư rước lễ hai h́nh: Ḿnh và Máu Chúa

Suốt mùa Phục sinh, trong các lễ Chúa nhật, nên dành chỗ đặc biệt cho người tân ṭng,

Cuối mùa Phục sinh, nên tổ chức nghi lễ nào đó, tùy địa phương để kết thúc thời kỳ nhiệm huấn tân ṭng,

Ngày giáp năm lănh Bí tích Rửa tội, các tín hữu này sẽ họp nhau lại để tạ ơn Chúa, trao đổi cho nhau những kinh nghiệm thiêng liêng và lănh thêm sinh lực mới, có thể tổ chức thánh lễ riêng cho họ để tạ ơn Chúa).


Lời cầu tổng kết: "Xin Cha rộng ḷng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc Sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các Tông đồ và toàn thể các thánh, đă sống đẹp ḷng Cha qua mọi thời đại" (Kinh Tạ ơn 2 sách Lễ Rôma)