NGHI THỨC NHẬP ĐẠO CHÚA VÀ RỬA TỘI

GIAI ĐOẠN MỘT:

NGHI THỨC NHẬN LÀM NGƯỜI DỰ T̉NG

 

(Cử hành vào Chúa Nhật đầu tháng Mười).

Trích Nghi Thức Gia Nhập Kitô giáo của người lớn, Ủy Ban Giám mục về Phụng vụ xuất bản, Sàig̣n 1974, trang 38.

 

NGHI LỄ MỞ ĐẦU

Các thỉnh nhân với người bảo lănh (đỡ đầu) và cộng đồng tín hữu hội lại ở tiền đường nhà thờ.

Chủ tế mặc phẩm phục thánh lễ, tới chào và nói đôi lời với các thỉnh nhân, người bảo lănh và cộng đồng về niềm vui của Hội thánh khi tiếp nhận những người muốn theo Chúa...

 

Chủ lễ (CL): Gọi tên từng người theo danh sách...

Thỉnh nhân (TN): Có mặt.

CL: Anh chị em xin điều ǵ cùng Hội thánh Chúa?

TN: Con xin đức tin.

CL: Đức tin sinh ơn ích ǵ cho anh chị em?

TN: Đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.

CL: Tất cả mọi người sinh ra ở đời đều được Chúa soi sáng. Qua thụ tạo, Chúa tỏ cho thấy những sự vô h́nh của Người, để nhân loại biết cảm tạ Đấng Tạo hoá. Anh chị em đă theo ánh sáng Người, nên giờ đây Người rộng mở con đường Phúc âm: để khi nh́n biết Chúa hằng sống, Đấng đă thực sự nói với loài người, anh chị em đặt nền tảng đời sống siêu nhiên; khi tin tưởng vào thượng trí của Người, anh chị em bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô, và khi hết ḷng tin tưởng vào Người, anh chị em ngày càng phó thác đời sống ḿnh nơi Người. Đó là con đường đức tin mà Chúa Kitô sẽ dẫn đưa anh chị em trong t́nh yêu mến, để anh chị em được sống đời đời. Vậy nhờ Chúa hướng dẫn, hôm nay anh chị em đă sẵn sàng bước vào con đường đức tin đó chưa?

TN: Con sẵn sàng.

CL: (nói với người bảo lănh): Anh chị em bảo lănh, giờ đây anh chị em giới thiệu những thỉnh nhân này với chúng tôi, cũng như tất cả mọi người đứng quanh đây, anh chị em có sẵn ḷng giúp đỡ những người này t́m gặp và bước theo Chúa Kitô không?

Mọi người bảo lănh: Chúng con sẵn ḷng giúp họ.

CL: Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Cha v́ những tôi tớ Cha đây, nhờ ơn Cha kêu gọi thúc đẩy bằng nhiều cách, họ đă t́m kiếm Cha, và hôm nay trước mặt chúng con, họ đáp lại tiếng Cha kêu gọi. Vậy lạy Cha, mọi người chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha.

Mọi người: Lạy Cha, chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha.

CL: Anh chị em thân mến, anh chị em đă chấp nhận đời sống và niềm hy vọng nơi Chúa Kitô, giờ đây, để làm cho anh chị em trở thành người dự ṭng, các người bảo lănh sẽ ghi dấu Thánh giá Chúa Kitô trên trán anh chị em (Chủ lễ làm dấu thánh giá trên mỗi người, các người bảo lănh ghi dấu Thánh giá trên trán người ḿnh đỡ đầu).

CL: Chúng ta hăy cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa Cha Toàn năng, Cha đă dùng thánh giá và mầu nhiệm phục sinh của Con Cha mà ban sự sống cho dân Cha, chúng con nài xin Cha ban cho các tôi tớ Cha mà chúng con đă ghi dấu Thánh giá, khi bước theo chân Đức Kitô, biết nắm giữ nguồn sinh lực Thánh giá bằng đời sống, và biểu lộ nguồn sinh lực ấy bằng hành động. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

CL: Xin mời anh chị em tiến vào thánh đường để cùng với chúng tôi tham dự bàn tiệc Lời Chúa.

(Mọi người tiến vào thánh đường, ca đoàn hát ca nhập lễ

Chủ lễ đọc lời nguyện, bỏ kinh Thương xót và Vinh Danh)

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

CẦU NGUYỆN CHO CÁC NGƯỜI DỰ T̉NG

Chủ Lễ: Chúng ta hăy chung vui với các anh chị em dự ṭng, v́ nhờ Chúa nhân lành dẫn đưa, họ đă qua một quăng đường dài để tiến tới ngày hôm nay. Chúng ta hăy cầu nguyện cho các anh chị em này vượt qua những quăng đường dài c̣n lại, để tham dự đầy đủ vào đời sống Công giáo như chúng ta.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa Cha trên trời mạc khải cho họ Đấng Kitô của Người mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa ban cho họ được thành tâm bền chí tuân theo trọn vẹn thánh ư Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa ban cho họ trong khi theo đường lối Chúa, được hưởng nhờ sự nâng đỡ thành tâm và liên tục của cộng đồng Kitô hữu. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa ban cho họ được t́m thấy nơi cộng đồng chúng ta sự đồng tâm và tinh thần bác ái dồi dào. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa ban cho họ và cho chúng ta mỗi ngày được biết cảm thông hơn trước những nhu cầu của nhân loại. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa ban cho họ được thực sự xứng đáng khi lănh nhận phép rửa, bí tích tái sinh và canh tân của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng T..., hàng giáo phẩm trong Hội thánh được mạnh mẽ, yêu thương dẫn dắt đoàn chiên Chúa khắp nơi. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho thế giới được b́nh an, cho tổ quốc Việt nam trường tồn, cho cộng đoàn chúng ta đoàn kết thương yêu nhau hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn lành cho mỗi người trong giây phút âm thầm này... Chúng con cầu xin Chúa

Chủ Lễ: Chúng ta hăy cầu nguyện,

Lạy Chúa là Đấng Sáng tạo muôn loài, chúng con nài xin Chúa đoái nh́n các tôi tớ Chúa đây là những người được nhận vào số dự ṭng hôm nay, mà ban cho họ ḷng sốt sắng, niềm hoan hỉ cậy trông, và hằng tôn vinh Danh Chúa. Lạy Chúa, xin dẫn họ tới giếng nước tái sinh, để cùng với các tín hữu Chúa sống cuộc đời phong phú, họ được phần thưởng muôn đời như Chúa đă hứa ban.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

------------------------------------------------------------------------------- 

 NGHI THỨC NHẬP ĐẠO GIAI ĐOẠN II:

 NGHI LỄ TUYỂN CHỌN GHI DANH CHÍNH THỨC

 (Cử hành vào lễ Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, sau bài giảng, Lời bảo số 140)

(Trích Nghi Thức Gia nhập Kitô Giáo của Người Lớn, Ủy ban Giám mục về Phụng vụ xuất bản, Sài g̣n 1974 trang 74)

(Trong nghi lễ này, sau khi đă nghe lời chứng của người đỡ đầu và người dạy giáo lư, và dựa vào quyết tâm của những người dự ṭng, Hội thánh xét đoán về t́nh trạng chuẩn bị của họ mà quyết định có nên cho họ chịu các bí tích "vượt qua" hay không.

Nghi lễ tuyển chọn kết thúc thời kỳ dự ṭng, bước sang thời kỳ tuyển chọn, đ̣i mỗi người ư chí cương quyết hơn, tin tưởng mănh liệt hơn, theo Chúa Kitô cách quảng đại hơn.

 

GIỚI THIỆU CÁC THỈNH NHÂN

(Giảng xong bài giảng liên quan đến các dự ṭng và cộng đồng tín hữu, người dạy giáo lư hay đại diện cộng đồng tŕnh bày như sau:

Giáo lư viên: Kính thưa cha, lễ trọng vượt qua sắp đến, nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của cộng đồng nâng đỡ, những người dự ṭng đây khiêm tốn xin được chấp nhận cho tham dự các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh thể sau khi được chuẩn bị đầy đủ và cử hành những nghi lễ khảo hạch.

 

Chủ lễ: Xin mời tất cả những người sắp được tuyển chọn cùng với các người đỡ đầu tiến lên.

(Giáo lư viên gọi tên từng người, người được gọi thưa : Có mặt, rồi tiến lên cùng với người đỡ đầu)

Chủ lễ: Giờ đây Hội thánh Chúa muốn biết chắc những người dự ṭng này có xứng đáng được nhận vào sổ những tuyển nhân hầu mừng lễ trọng vượt qua sắp tới hay không.

(nói với những người đỡ đầu:

Bởi đấy, xin ông bà, anh chị em đỡ đầu làm chứng: Những người dự ṭng này có trung tín nghe lời Chúa do Hội Thánh loan truyền không?

Những người đỡ đầu: Thưa họ có trung tín nghe.

Chủ lễ: Họ đă bắt đầu sống trước mặt Chúa và tuân giữ lời đă tiếp nhận chưa?

Những người đỡ đầu: Thưa họ đă bắt đầu.

Chủ lễ: Họ có chia sẻ đời sống huynh đệ và cầu nguyện không?

Những người đỡ đầu: Thưa có.

Chủ lễ: Trước mặt Chúa, ông bà anh chị em đỡ đầu xét những thỉnh nhân này có xứng đáng để được chấp nhận cho chịu các Bí tích gia nhập Kitô giáo không?

Những người đỡ đầu: Thưa chúng con xét rằng họ xứng đáng.

 

THẨM VẤN CÁC THỈNH NHÂN

Chủ lễ: Anh chị em dự ṭng thân mến, giờ đây tôi có đôi lờicùng anh chị em. Các người đỡ đầu, các người dạy giáo lư đều làm chứng tốt cho anh chị em. Dựa vào thiện ư của những người đó, Hội thánh nhân danh Chúa Kitô mời anh chị em lănh nhận các Bí tích vượt qua. Vậy từ lâu anh chị em đă nghe tiếng Chúa Kitô, th́ bây giờ anh chị em hăy thành thật trả lời trước mặt Hội thánh. Anh chị em có muốn lănh nhận các Bí tích nhập đạo của Chúa Kitô là phép Rửa tội, Thêm sức và Thánh thể không?

Các người dự ṭng: Thưa chúng con muốn.

Chủ lễ: Vậy xin anh chị em vui ḷng cho biết quí danh.

(Các thỉnh nhân đứng tại chỗ lần lượt nói tên ḿnh, hoặc nếu đông quá th́ Giáo lư viên đă xướng tên: Thưa đây là danh sách các thỉnh nhân, và đưa tŕnh bản danh sách).

 

NGHI LỄ TUYỂN CHỌN

Chủ lễ: Anh chị em đă được tuyển chọn, anh chị em sẽ bắt đầu được tham dự vào các mầu nhiệm thánh trong lễ (Vọng) Phục sinh sắp tới.

Các người dự ṭng: Tạ ơn Chúa.

Chủ lễ: Giờ đây nhiệm vụ của anh chị em cũng như của tất cả chúng tôi là nhờ Chúa nâng đỡ mà hiến dâng ḷng trung tín của anh chị em lên Chúa là Đấng trung thành với lời Người kêu gọi. Anh chị em hăy hết ḷng cố gắng hiểu biết đầy đủ việc tuyển chọn của anh chị em.

Chủ lễ nói với những người đỡ đầu: Ông bà anh chị em đỡ đầu thân mến, các người dự ṭng mà anh chị em đă làm chứng, anh chị em hăy phó thác họ cho Chúa, hăy dùng những hành động huynh đệ và gương sáng mà tiếp tục giúp đỡ họ cho đến ngày họ lănh nhận các Bí tích ban sự sống của Chúa.

(Các người đỡ đầu đặt tay phải trên vai các thỉnh nhân)

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chủ lễ: Anh chị em thân mến, đang khi đón mừng mầu nhiệm cứu độ của Đấng đă chịu khổ nạn và phục sinh, hôm nay chúng ta bước vào mùa Chay. Các tuyển nhân đă được chúng ta hướng dẫn tới tham dự những mầu nhiệm vượt qua, đang trông chờ chúng ta đổi mới để noi gương. V́ vậy chúng ta hăy cầu xin Chúa cho họ và cho chúng ta, để nhờ việc khuyến khích lẫn nhau, chúng ta trở nên xứng đáng lănh nhận các ơn vượt qua.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa cho các người dự ṭng nhớ ngày được tuyển chọn mà luôn luôn hân hoan v́ ơn phúc bởi trời. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa cho những người dự ṭng biết lợi dụng thời gian thuận tiện mà chấp nhận những khó khăn trong việc từ bỏ, và cùng chúng ta thánh hoá bản thân. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa thương giúp những người dạy giáo lư biết bày tỏ cho những người đang t́m Chúa cảm thấy lời Chúa ngọt ngào. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa cho những người đỡ đầu biết bày tỏ cho các người dự ṭng thấy việc thực thi Phúc âm trong đời tư và trong đời sống xă hội. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa cho các gia đ́nh người dự ṭng, để đừng ai ngăn trở, nhưng c̣n giúp họ theo ơn Chúa Thánh thần thúc đẩy. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết nêu gương bác ái và kiên tâm cầu nguyện trong mùa Chay này. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hăy cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang c̣n nghi ngờ do dự, biết tin tưởng vào Chúa Kitô mà hiệp thông với chúng ta trong t́nh huynh đệ. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô, hàng giáo phẩm trong Hội thánh được mạnh mẽ sáng suốt chăn dắt đoàn chiên Chúa khắp nơi. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho thế giới được b́nh an, cho Tổ quốc Việt nam trường tồn, cho cộng đoàn chúng ta đoàn kết thương yêu nhau hơn và sốt sắng làm việc tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn lành cho  mỗi người trong mùa Chay này trong giây phút âm thầm... Chúng con cầu xin Chúa.

 

Chủ lễ: Lạy Chúa Cha Toàn năng, Chúa đă muốn phục hồi mọi sự trong Đức Kitô và đưa nhân loại tới cùng Người. Xin đoái thương dẫn dắt các người Hội thánh đă tuyển chọn đây, và ban cho họ được trung thành với ơn kêu gọi đă lănh nhận, để xứng đáng gia nhập nước Con Chúa, và được ghi dấu Chúa Thánh Thần mà Chúa đă hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Tất cả: Amen.

----------------------------------------------------------------

Giai đoạn III

CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH NHẬP ĐẠO

(Trong lễ Vọng Phục sinh)

(Trích Nghi thức Gia nhập Kitô giáo của người lớn, Uỷ ban Giám mục về Phụng vụ Việt nam xuất bản, Sài g̣n 1974 trang 140)

 CỬ HÀNH BÍ TÍCH RỬA TỘI

(Sau bài giảng, các người sắp lănh Bí tích Rửa tội và những người đỡ đầu tiến lại gần đứng chung quang giếng rửa tội.)

 

LỜI NHẮN NHỦ CỦA CHỦ LỄ

Chủ lễ: Anh chị em thân mến, chúng ta hăy nài xin Thiên Chúa thương đến các tôi tớ Chúa đây, đang xin lănh Bí tích Rửa tội. Chính Người đă kêu gọi  và dẫn đưa họ tới giờ này, th́ xin Ngươi ban cho họ ánh sánh và sức mạnh, để họ nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin của Hội Thánh. Cũng xin Người ban Chúa Thánh Thần đến đổi mới họ, Đấng mà chúng ta sẽ thành khẩn nài xin xuống trên nước này.

 

KINH CẦU

(Có thể thêm vào tên thánh Bổn mạng thánh đường, và tên thánh Bổn mạng các người sắp lănh Bí tích Rửa tội) 

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,

Cầu cho chúng con.

Thánh Micae Thiên thần của Thiên Chúa

Thánh Gioan Tẩy giả

Thánh Giuse

Thánh Phêrô và thánh Phaolô

Thánh Anrê

Thánh Gioan

Thánh nữ Maria Mađalena

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia

Thánh Laurensô

Thánh Pepetua và Phêlixita

Thánh nữ Anê

Thánh Grêgôriô

Thánh Augutinô

Thánh Athanasiô

Thánh Basiliô

Thánh Martinô

Thánh Bênêđitô

Thánh Phanxicô và Đôminicô

Thánh Phanxicô Xavie

Thánh Gioan Maria Vianê

Thánh nữ Catarina thành Siêna

Thánh nữ Têrêxa thành Avila

Các Thánh Tử đạo Việt nam

(thêm tên thánh người được rửa tội...)

Các thánh nam nữ của Thiên Chúa

Xin Chúa tỏ ḷng khoan dung,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Khỏi mọi sự dữ,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Khỏi phạm tội lỗi,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Khỏi chết muôn đời,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

V́ mầu nhiệm Chúa làm người,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

V́ Chúa chịu chết và sống lại,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

V́ Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống,

Xin Chúa cứu chữa chúng con.

Chúng con là kẻ có tội

Xin Chúa nghe lời chúng con.

Xin Chúa đoái thương tái sinh các tuyển nhân này nhờ ơn thánh phép Rửa tội,

Xin Chúa nghe lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Con Thiên Chúa hằng sống,

Xin Chúa nghe lời chúng con.

Lạy Đức Kitô,

Xin nghe lời chúng con.

Lạy Đức Kitô,

Xin nhận lời chúng con.

Lạy Đức Kitô,

Xin nhận lời chúng con.

 

LÀM PHÉP NƯỚC

(Chủ lễ hướng về giếng Rửa tội và đọc:

Lạy Chúa, nhờ các dấu hiệu của Bí tích, Chúa dùng quyền năng vô h́nh mà thực hiện hiệu quả lạ lùng, và bằng nhiều cách đă sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa, để bày tỏ ân sủng Bí tích Rửa tội. Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đă bay lượn trên nước, để ngay từ đó, chất nước đă mang sức thánh hoá. Lạy Chúa, trong chính nước hồng thủy, Chúa đă cho thấy h́nh ảnh ơn tái sinh, để nhờ mầu nhiệm cũng một thứ nước, chấm dứt các tính mê nết xấu, và khơi nguồn các nhân đức. Lạy Chúa, Chúa đă làm cho con cái Israel đi qua Biển đỏ ráo chân, để cho toàn dân được giải thoát khỏi ách nô lệ Pharaon, tiên báo một dân tộc mới, gồm những người đă được thanh tẩy. Lạy Chúa, Con Chúa đă được Gioan làm phép rửa trong sông Giođan và được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong. Khi bị treo trên thập giá, Người đă để nước cùng máu chảy ra từ cạnh sườn Người, và sau khi sống lại, Người đă truyền cho các tông đồ rằng:"Các con hăy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần", v́ vậy, xin Chúa đoái thương nh́n đến Hội Thánh Chúa, và khơi cho Hội Thánh nguồn nước rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn thánh của Con Chúa do Chúa Thánh Thần, để con người được tạo dựng theo h́nh ảnh Chúa, nhờ Bí tích Rửa tội, được tẩy sạch mọi vết nhơ tội xưa, đáng được sống lại bởi nước và Thánh Thần trong tuổi thơ ấu mới.

(Chủ lễ chạm tay vào nước và đọc tiếp:

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của Thánh Thần, nhờ Con Chúa, xuống trên giếng đầy nước này, để khi mọi người nhờ Bí tích Rửa tội, đă được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, th́ cũng được phục sinh với Người trong sự sống. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người thưa: Amen.

 

TỪ BỎ TÀ THẦN

 (Chủ lễ hỏi các thỉnh nhân:

- Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?

- Thưa từ bỏ.

- Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?

- Anh chị em có từ bỏ ma quỉ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

 

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

- Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

- Thưa tin.

- Anh chị em có tin Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đă chịu khổ h́nh và mai táng, đă sống lại từ cơi chết, và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

- Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại, và sự sống vĩnh cửu không?

 

NGHI LỄ RỬA TỘI

(Người đỡ đầu đặt tay trên vai bên phải thỉnh nhân)

 

() CHA (TÔI) RỬA () NHÂN DANH CHÚA CHA,

(đổ nước lần thứ nhất)

VÀ CHÚA CON,

(đổ nước lần thứ hai)

VÀ CHÚA THÁNH THẦN

(đổ nước lần thứ ba)

 

XỨC DẦU

(Nếu không cử hành Bí tích Thêm sức ngay th́ chủ lễ xức dầu cho họ: Chủ lễ đọc:

Thiên Chúa Toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đă tái sinh () bởi nước và Thánh Thần, và đă giải thoát () khỏi tội lỗi. Chính Người xức dầu cứu độ cho () để sau khi nhập đoàn với dân Người, () măi măi là chi thể của Đức Kitô, là tư tế, tiên tri và vương đế cho đến cơi sống muôn đời.

Thỉnh sinh thưa: Amen.

(Chủ lễ thinh lặng xức dầu trên đỉnh đầu người đă được rửa tội.

 

MẶC ÁO TRẮNG

Chủ lễ:

...() đă trở nên tạo vật mới và đă mặc lấy Chúa Kitô, vậy () hăy nhận lấy chiếc áo trắng này, và hăy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước toà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để () được sống muôn đời.

- Amen.

 

TRAO NẾN SÁNG

Chủ lễ chạm vào cây nến phục sinh và nói:

Các người đỡ đầu hăy tiến lại trao đèn (nến) sáng cho người tân ṭng.

(Người đỡ đầu thắp nến từ cây nến Phục sinh và trao cho người tân ṭng)

Chủ lễ:

() đă trở nên ánh sáng Chúa Kitô, () hăy luôn sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong đức tin, khi Chúa đến () xứng đáng ra nghinh đón Người với toàn thể các thánh trên trời.

- Amen.

 

CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC

Chủ lễ:

Anh chị em tân ṭng thân mến, anh chị em đă được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người, giờ đây () c̣n phải lănh nhận Chúa Thánh Thần đă ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đă ban Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần, chính các Tông đồ và các Đấng kế vị lại ban cho những người đă được rửa tội.

Vậy anh chị em cũng lănh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đă hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, () làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến.

(Chủ lễ quay về phía giáo dân đọc tiếp:

Anh chị em thân mến, chúng ta hăy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân ṭng đây,để Chúa Thánh Thần dùng ơn hụê dồi dào của Người làm cho người tân ṭng này nên vững mạnh, và xức dầu để người này nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

(Thinh lặng cầu nguyện giây lát, đoạn Chủ lễ đặt hai tay trên thụ nhân và đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi, Chúa đă tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát tôi tớ Chúa khỏi tội lỗi, th́ lạy Chúa, xin ban Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người này; xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

- Amen.

(Thụ nhân lên trước mặt chủ lễ, người đỡ đầu đặt tay trên vai phải họ, chủ lễ nhúng đầu ngón tay cái vào dầu thánh rồi ghi h́nh thánh giá trên trán thụ nhân mà nói:

() HĂY LĂNH NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

(Thụ nhân: Amen.

- B́nh an của Chúa ở cùng()

- Và ở cùng cha.

 

CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(Bỏ kinh Tin kính, tiếp ngay Lời nguyện Giáo dân, Người tân ṭng mang của lễ lên bàn thờ. Người tân ṭng, người đỡ đầu, cha mẹ, vợ chồng và các người dạy giáo lư rước lễ hai h́nh: Ḿnh và Máu Chúa)