Bài tám

 

CHÚA GIÊSU GIẢNG NƯỚC TRỜI:

ĐỂ ĐẠT TỚI CUỘC SỐNG MUÔN ĐỜI

 

Tin mừng theo thánh Marcô 1, 4-14:

"Ông Gioan Tẩy giả đă xuất hiện trong hoang địa. Ông kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ ḷng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

"Hồi ấy Đức Giêsu từ Nagiaret miền Galilêa đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần linh tựa chim bồ câu ngự xuống trên ḿnh. Lại có tiếng tự trời phán: " Đây là Con yêu dấu của Cha, Cha hài ḷng về Con". Thánh Linh liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong đó bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ...

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đă măn, Triều đại Thiên Chúa (Nước Trời) đă đến gần. Anh em hăy sám hối và tin vào Tin Mừng"

 

1. Bài Tin mừng cho ta biết thêm điều ǵ rất quan trọng?

 

- Cho ta biết về Một Thiên Chúa có Ba Ngôi:

- Qua việc Chúa chịu rửa tại sông Giođan trên, Chúa tỏ cho ta một mầu nhiệm (mystery) mới về Đức Chúa Trời: Một Đức Chúa Trời (God), nhưng có ba ngôi (persons): ngôi nhất là Cha, ngôi hai là Con, ngôi ba là Thánh Thần. - Ba ngôi cùng bản thể Chúa Trời, nhưng mỗi ngôi riêng biệt, ba ngôi bằng nhau.

 Đây là mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo, ta không thể dùng trí khôn mà suy luận, nhưng phải tin vào việc mạc khải (tỏ ra) của Chúa trong Kinh Thánh.

- Thiên Chúa CHA Toàn năng (Almighty) cùng Ngôi Hai và Ngôi Ba sáng tạo (create) trời đất vạn vật, sai CON xuống trần làm người chuộc tội, sai Thánh thần xuống thánh hóa loài người.

- Thiên Chúa CON hiếu thảo vâng lời Cha, Người cho ta gọi Cha Người là Cha, và dạy ta cầu nguyện với Cha Người là: Lạy Cha chúng con...

- Thiên Chúa THÁNH THẦN (Holy Spirit) điều động mọi sự trong Giáo Hội Chúa Kitô, trong linh hồn mỗi tín hữu.

- Là người con Chúa, ta tôn thờ, kính mến Thiên Chúa Ba ngôi.

 

Khi nào ta tuyên xưng Chúa 3 ngôi?

- Khi ta làm dấu Thánh giá (Nhân Danh Cha +, và Con và Thánh Thần. Amen), khi đọc kinh Sáng Danh, kinh Vinh Danh, kinh Tin kính (sẽ học sau).

(Amen, tiếng Do thái nghĩa là tôi tin, tôi nhận , tôi mong ước như vậy).

 

2. Đề tài chính những lời rao giảng của Chúa Giêsu Kitô là ǵ?

 

    2.1- Đề tài chính những lời Chúa Giêsu Kitô rao giảng là đề tài: NƯỚC TRỜI (Sự Sống Đời Đời).

Người rao giảng trong suốt 3 năm, qua nhiều kiểu nói, nhiều dụ ngôn (parable) và các phép lạ (miracles) minh chứng. Nước Trời là một mầu nhiệm, người ta không thể hiểu, nếu Chúa không tỏ ra (Mc 4,11), Nước Trời là phần thưởng cho các môn đệ (Luca 12, 32), Nước Trời đồng nghĩa với sự sống đời đời (Mc 9,47).

Con người ai cũng muốn sống hạnh phúc, thông thường người ta t́m hạnh phúc trong tiền của giầu sang, t́nh yêu, danh vọng, nhưng Chúa Kitô là "Đường đi, sự Thật, sự Sống" đă vạch cho ta con đường đưa tới hạnh phúc thật qua 8 mối mà thánh Matthêu ghi lại như sau: (Mt 5,11-12)

"Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, ngồi xuống, có các môn đệ ngồi  bên, Người   cất tiếng  dạy rằng:

1. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, v́ Nước Trời là của họ,

2. Phúc cho ai hiền lành, v́ họ sẽ được Đất làm gia nghiệp,

3. Phúc cho ai sầu khổ, v́ họ sẽ được Thiên Chúa ủi an,

4. Phúc cho ai khao khát nên người công chính, v́ họ sẽ Thiên Chúa cho thỏa ḷng,

5. Phúc cho ai xót thương người, v́ họ sẽ được Thiên Chúa xót thương,

6. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, v́ họ sẽ được nh́n thấy Thiên Chúa,

7. Phúc cho ai xây dựng ḥa b́nh, v́ họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa,

8. Phúc cho ai bị bách hại bởi lẽ công chính, v́ nước Trời là của họ.

 

Con người, với thân xác này, không ai sống măi ở trần gian. Trần gian chỉ là một nơi tạm gửi, nơi lập công chờ ngày về quê thật là Thiên đàng.

 Xưa kia chỉ biết có trời,

bây giờ lại biết kêu Trời bằng Cha,

Trần gian chưa phải là nhà,

Thiên đàng vĩnh phúc mới là chính quê".

 

Muốn được sống đời đời, Chúa Giêsu khuyên tiếp trong Tin Mừng theo thánh Matthêu:

 

    2.2. Đừng lo tích của mau qua đời này, nhưng hăy lo tích của bền bỉ đời sau:

"Anh em đừng tích trữ cho ḿnh những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Hăy tích trữ cho ḿnh những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát...(Mt 6,19-20).

"Người giầu có khó vào Nước Trời...Con lạc đà chui qua lỗ kim, c̣n dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa" (Mt 19, 23-24). Chính Người đă sinh nghèo, sống nghèo và chết nghèo.

 

    2.3. Vui chịu cư xử bất công, thiệt tḥi v́ Nước Trời:

"Đừng chống cự người ác, ai vả má bên phải, hăy giơ cả má bên trái, ai kiện lấy áo trong, hăy để nó lấy cả áo ngoài, ai bắt đi một dặm, hăy đi hai. Ai xin, cứ cho, ai vay, đừng ngoảnh mặt chối từ"(Mt 5, 38-42)

- Hăy tránh dịp tội để duy tŕ sự sống:

"Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngă, hăy móc mà ném đi, thà mất một phần thân thể, c̣n hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục; nếu tay phải của anh..."(Mt 5, 29-30)

- Khi bố thí, đừng khua chiêng đánh trống...cốt để được khen.

" Thầy bảo thật, chúng đă mất phần thưởng. C̣n anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...Cha anh sẽ trả công cho anh...Khi cầu nguyện, hăy vào pḥng đóng cửa lại cầu nguyện với Cha..."(Mt 6, 2-4. 6)

    2.4. Mến Chúa hết ḷng và yêu người  như yêu ḿnh:

 "Điều răn trọng nhất: Yêu mến Thiên Chúa hết ḷng, hết linh hồn, hết trí khôn...

Yêu người thân cận như chính ḿnh" (Mt 22, 37-39).

"Hăy làm như thế cho người, những ǵ ngươi muốn được người làm cho" (Mt 7,12).

   

    2.5. Tin vào Chúa Quan pḥng: (Mt 6, 25);

- Đi vào đường hẹp dẫn lên thiên đàng (Mt 7,13); sống thuận Ư Trời (Ư Chúa) (Mt 12,50); - Phải luôn canh pḥng, tỉnh thức chờ Chúa đến (Mt 24,42);

Phần thưởng sẽ thật lớn lao (Mt 16, 27): "Khi Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm".

Tóm lại, một điều phải luôn ghi nhớ để sống đạo:

"Được lời lăi cả trần gian mà mất linh hồn nào được ích ǵ" (Mt 16,26).

 

3. Những ai được mời gia nhập Nước Trời?

 

- "Mọi người được mời gia nhập Nước Trời: Trước tiên là dân riêng Israel, sau là mọi dân tộc.(Glcg92 543-546).

Lănh Bí tích Rửa tội (sẽ học sau) là điều kiện cần để vào Nước Trời (Ga 3,3).

 

 ----------------------------------------------------

Cầu nguyện kết thúc: kinh Sáng Danh:

Sáng Danh Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Con/ và Đức Chúa Thánh Thần/

như đă có trước vô cùng/ và bây giờ/ và hằng có/ và đời đời chẳng cùng/ Amen.

 

 Kinh 14 mối thương người trong đạo dạy:

Thương người có mười bốn mối:

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất cho kẻ đói ăn,

Thứ hai cho kẻ khát uống,

Thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc,

Thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc,

Thứ năm cho khách đỗ nhà,

Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi,

Thứ bảy chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người,

Thứ hai mở dạy kẻ mê muội,

Thứ ba yên ủi kẻ âu lo,

Thứ bốn răn bảo kẻ có tội,

Thứ năm tha kẻ dể ta,

Thứ sáu nhịn kẻ mất ḷng ta,

Thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 

 

Bài đọc thêm:

PHÁN XÉT CHUNG VỀ BÁC ÁI

(Mt 25,31-46)

 

"Chúa Giêsu phán dạy các thính giả nghe Người giảng dụ ngôn sau đây, khuyên người ta biết từ bỏ ích kỷ mà sống bác ái, nhất là với người nghèo khó, bị bỏ rơi trong xă hội:

"Khi Con người đến trong vinh quang của Người, và cùng với Người, hết thảy các thiên thần, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ được thâu hfdỏ lại trước mặt Người hết thảy, và Người phân tách người ta ra khỏi nhau, một thể như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. Chiên th́ Người đặt bên phải, c̣n dê th́ ở bên trái.

Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: "Hăy đến, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hăy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Nước đă dọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa. V́ xưa Ta đói mà các ngươi đă cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi đă cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi đă tiếp rước, Ta ḿnh trần mà các ngươi đă cho Ta mặc, Ta đau yếu mà các ngươi đă thăm viếng, Ta ở tù mà các ngươi đă đến với Ta".

Bấy giờ kẻ lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Người đói mà đă nuôi dưỡng, khát mà đă cho uống, có bao giờ chúng tôi thấy Người là khách lạ mà đă tiếp rước, ḿnh trần mà đă cho mặc, có bao giờ chúng tôi thấy Người đau yếu hay ở tù mà chúng tôi đă đến với Người?" Đáp lại, Vua sẽ nói với họ: "Quả thật Ta bảo các ngươi, những ǵ các ngươi đă làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đă làm cho chính ḿnh Ta".

Bấy giờ Người cũng sẽ nói với những người ở bên trái: "Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hăy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đă dọn sẵn cho ma quỉ cùng chư thần của nó, v́ xưa Ta đói mà các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta ḿnh trần mà các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đă không thăm viếng".

Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đă từng thấy người đói hay khát, khách lạ hay ḿnh trần, liệt lào hay ở tù mà chúng tôi lại đă không giúp đáp Người ?" Bấy giờ Người đáp lại họ rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, những ǵ các ngươi đă không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đă không làm cho chính ḿnh Ta". Và chúng sẽ phải vào nơi chịu phạt khổ sở đời đời, c̣n kẻ lành th́ được vào nơi sống ngàn thu".